Go to Top

Preventivni zdravstveni pregledi – ali je potrebno tudi zagotavljanje periodičnih pregledov?

Preventivni zdravstveni pregledi delavcev so namenjeni ugotavljanju izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. ZDR-1 določa, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela napoti kandidata na zdravstveni pregled. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) pa določa, da mora delodajalec zagotoviti delavcem takšne zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Če vas zanimajo preventivni zdravstveni pregledi delavcev ali pa imate druga vprašanja s področja delovnega prava, se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Preventivni zdravstveni pregledi – kdo se šteje kot delavec?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) v 3. členu opredeljuje kot delavca kot:

  • osebo, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
  • osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali
  • osebo, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Na kakšen način se zagotavljajo preventivni zdravstveni pregledi?

ZVZD-1 določa obveznost delodajalca, da zagotavlja zdravstvene preglede delavcev, v obsegu in na način, določen s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Pravilnik). Ta Pravilnik določa, da so podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov zdravstvenih pregledov:

  • ocena tveganja ter
  • posebne zdravstvene zahteve. Te so po potrebi opredeljene v Izjavi o varnosti z oceno tveganja na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Pravilnik v Prilogi I opredeljuje obsege, vsebino in roke preventivnih zdravstvenih pregledov za posamezne rizične dejavnike.

Pravni nasvet

Kdaj so potrebni periodični preventivni zdravstveni pregledi?

Kdaj so potrebni preventivni zdravstveni pregledi delavcev - potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V kolikor se pri izvajanju delovnega procesa delavci srečujejo z rizičnimi dejavniki, potem ni dvomov o tem, da so preventivni zdravstveni pregledi potrebni. Namreč mišljeni so rizični dejavniki, ki lahko pomenijo tveganje in nevarnost za delavca. Kateri so ti rizični dejavniki, lahko delodajalec preveri v prilogi I Pravilnika. Ko pa v delovnem procesu ni tveganj in nevarnosti, pa se delodajalec sam odloči, ali bo zagotavljal periodične preglede.

Priloga I Pravilnika opredeljuje obsege, vsebino in roke za preventivnih zdravstvenih pregledov za posamezne rizične dejavnike.

Obseg pregleda je tako razviden iz Priloge I Pravilnika. Prav tako pa so v Prilogi I navedeni okvirni periodični roki za zagotavljanje zdravstvenih pregledov. Ti roki so opredeljeni okvirno od 12 do 60 mesecev. Zato konkreten rok predlaga delodajalcu izvajalec medicine dela, seveda s strokovno obrazložitvijo, zakaj je takšen konkreten rok predlagal.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite nas na 01 6001 528 ali pa nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja