Go to Top

Predvideni ukrepi v sodnih, upravnih zadevah…

Predvideni ukrepi se zaradi korona virusa COVID-19 pripravljajo tudi v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah. Vlada pripravlja Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). V kolikor bo zakon sprejet, bodo ukrepi veljali najdlje do 1. julija 2020.

Ste lastnik podjetja in vam je upadel promet? Se bojite, da bo do tega prišlo? V pravni službi DATA vam pomagamo pri pridobitvi državnih pomoči! Pišite nam na data@data.si .

 

Kakšni so predvideni ukrepi v sodnih zadevah?

Predvideni ukrepi v predlogu predvidevajo tudi zadržanje teka rokov na področju sodnih zadev, razen v nujnih sodnih zadevah, kot so:

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

  • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
  • postopek v zadevah zavarovanja,
  • izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
  • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
  • menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
  • spori za objavo popravka objavljene informacije,
  • popis zapustnikovega premoženja,
  • zadeve prisilne poravnave in stečaja,
  • druge zadeve, za katere tako določa

Predvideni ukrepi načrtujejo tudi delno ali v celoti prepovedano prisotnost javnosti s strani sodnika ali predsednik senata.

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

 

Kakšni so predvideni ukrepi v upravnih zadevah in v drugih javnopravnih zadevah?

Eden izmed predvidenih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah naj bi bil, da roki, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (to je glede odločanja o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava) ne tečejo. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov, pa bi se po tem predvidenem zakonu, podaljšali tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov.

Predvideni ukrep je tudi, da se v upravnih zadevah ne omogoča vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu. Lahko pa se vlagajo vloge pri uveljavljanju pravic, ki se praviloma uredijo na »okencu«, kot so osebni dokumenti, podaljšanje registraciji, hkrati pa se omogoči vlaganje vlog v elektronski obliki brez uporabe varnega elektronskega podpisa.

 

Predvideni ukrepi med drugim tudi osebno vročanje izključno samo v nujnih zadevah!

V upravnih zadevah bi se javnost izključila pri vseh procesnih dejanjih. Prav tako naj se ne bi osebno vročali dokumenti v upravnih zadevah, izključno samo v nujnih zadevah.

Predvideni ukrepi v predlogu pokrivajo tudi področje delovanja notarskih pisarn.  Predsednik Notarske zbornice Slovenije bo lahko sprejel začasne ukrepe v zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, še posebej v povezavi z izvajanjem uradnih ur za sprejemanje strank.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja