Go to Top

Predlog pravilnika o poklicnih boleznih je v javni obravnavi

Ministrstvo za zdravje je v javno obravnavo do 20. aprila dalo predlog pravilnika o poklicnih boleznih, ki navaja poklicne bolezni. Pravilnik določa tudi dela, pri katerih se te pojavljajo, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek za ugotavljanje, potrjevanje in prijavljanje poklicnih bolezni.

Poklicne bolezni so tiste, ki jih povzroča več kot 60 naštetih nevarnih kemičnih snovi, ter več kot 30 drugih bolezni, ki jih povzročajo denimo določeni fizikalni in biološki dejavniki. Po predlogu poklicna bolezen pri delavcu obstaja, če je ugotovljena vzročna zveza med boleznijo s seznama in daljšim neposrednim vplivom delovnih pogojev na delovnem mestu.

>>> Vas mika dodaten zaslužek? Oglasite se na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo in skupaj s podjetniškimi strokovnjaki poiščite pravo poslovno idejo.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Kdaj gre za poklicno bolezen?

Predlog pravilnika o poklicnih boleznih določa, da poklicna bolezen pri delavcu obstaja, če je ugotovljena vzročna vez med:

  • boleznijo, ki je na Seznamu poklicnih bolezni (ta je priloga prelaganega pravilnika),
  • daljšim neposrednim vplivom delovnih pogojev ali delovnega procesa na določenem delovnem mestu ali na delu, ki spada v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere delavec je ali je bil zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pri ugotavljanju vzročne zveze iz prejšnjega odstavka se upoštevata naslednja kriterija:

1. delovna anamneza delavca, iz katere izhaja, da opravlja ali je opravljal delo v delovnih pogojih, kjer je ali je bila prisotna izpostavljenost vzročnemu dejavniku, ki bi lahko povzročila bolezen iz prve alineje prejšnjega odstavka,

2. izpostavljenost delavca delovnim pogojem, za katere obstajajo znanstveno utemeljeni dokazi, da lahko povzročijo poklicno bolezen.

Kako se ugotovi, ali gre za poklicno bolezen?

predlog pravilnika o poklicnih boleznihPredlog pravilnika o poklicnih boleznih določa, da se ugotavljanje poklicne bolezni začne z vlogo, ki jo delavec vloži pri območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Pri pripravi vloge mu lahko pomaga njegov osebni zdravnik. Na podlagi vloge mnenje najprej poda specialist medicine dela, potem pa še komisija za potrjevanje poklicne bolezni.

Komisija izda mnenje, s katerim potrdi ali ovrže poklicno bolezen. To stori v 90 dneh od izdaje mnenja pooblaščenega zdravnika ali vložene zahteve za presojo mnenja pooblaščenega zdravnika.

Postopek potrjevanja poklicne bolezni se torej zaključi z izdajo mnenja komisije. Vroči se delavcu, njegovemu osebnemu zdravniku in izvajalcu medicine dela sedanjega delodajalca.

Delavčevim sedanjim in prejšnjim delodajalcem se posreduje obvestilo o potrjeni poklicni bolezni, ki vsebuje navedbo:

  • poklicne bolezni,
  • dela, pri opravljanju katerega je bolezen nastala in
  • časovnega obdobja, v katerem se je delo iz prejšnje alineje opravljalo.

Sredstva za kritje stroškov, nastalih pri ugotavljanju, potrjevanju in prijavljanju poklicne bolezni, bodo glede na predlog pravilnika o poklicnih boleznih zagotovili iz sredstev ZZZS.

>>> Odprtje podjetja prinese kar nekaj obveznosti. Če želite res dobro spoznati vse vidike poslovanja, obiščite brezplačno izobraževanje Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Predlog pravilnika o poklicnih boleznih v javni razpravi do sredine aprila

Obrtniki in podjetniki so že pred časom opozorili, da predlog pravilnika o poklicnih boleznih zajema tudi tiste bolezni, ki lahko nastanejo izven delovnega okolja. Delodajalci so prepričani, da jih želi država s tem pravilnikom še dodatno obremeniti.

V delodajalskih organizacijah zato predlagajo, da se najprej sprejme in uredi področje zdravstvene in pokojninske zakonodaje. Ta bi morala zagotoviti ustrezne varovalke za preprečitev potencialnih zlorab in nedokazanih odškodninskih zahtevkov do delodajalcev, ki bi lahko nastale zaradi pravilnika.

Ministrstvo za zdravje sicer pripombe na dolgo pričakovani predlog pravilnika o poklicnih boleznih pričakuje do 20. aprila 2018. Komentarje lahko zainteresirani oddajo prek spletnega portala eUprava.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja