Go to Top

Poslovni račun za s.p. ni obvezen, ampak…

Poslovni račun za s.p.-je sicer ni zakonsko zahtevan, a nekatere banke ga kljub temu zahtevajo.

Poslovni račun za s.p. sicer ni zahtevan v nobenem zakonu. To velja tudi za popoldanski s.p. Konec junija smo vas opozorili na obveznost, če kot samostojni podjetnik za opravljanje poslovne dejavnosti uporabljate osebni transakcijski račun. Svojo banko ste morali do 1. julija obvestiti, da uporabljate osebni račun za poslovne namene.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

V zadnjih dneh se je na nas obrnilo nekaj s. p.-jev, ki so jih po tem, ko so banke obvestili o uporabi osebnega TRR v poslovne namene, njihove banke kontaktirale. Opozorile so jih, da morajo za potrebe svoje poslovne dejavnosti odpreti nov, poslovni račun za s.p. Naši svetovalci, s pomočjo katerih lahko na VEM točki Data registrirate podjetje, po preučitvi zakonodaje pravijo, da ta sicer dopušča uporabo osebnega računa za opravljanje poslovnih dejavnosti. Zakon o davčnem postopku namreč določa le, da morate imeti transakcijski račun. Zakon ne definira niti da mora to biti poslovni račun niti da bi moral biti ločen od osebnega.

Po 1. juliju 2018 je drugače samo to, da dotlej številke osebnih TRR niso smele biti objavljene v Poslovnem registru Slovenije (ob vseh ostalih podatkih o poslovnih subjektih). Po tem datumu pa je vaš osebni račun objavljen v tem registru, če ga seveda uporabljate tudi za poslovanje svojega s.p.

Prijavite se na naše e-novice in redno boste obveščeni o vseh podobnih novostih. Vabljeni k branju zanimivih prispevkov o podjetniškem svetu!

Priporočamo ločena računa

poslovni racun za spRačunovodski svetovalci podjetja Data priporočajo ločena računa. Računovodja, ki samostojnemu podjetniku vodi poslovne knjige, mora namreč v njih voditi vse transakcije na računu, ki ga uporablja v poslovne namene. Če podjetnik isti račun uporablja v zasebne in poslovne namene, mora na njem voditi tudi vse prihodke in izdatke zasebne narave. To lahko povečalo strošek samostojnega podjetnika za računovodenje. Poleg tega lahko podjetnik naleti na ovire pri pridobivanju financiranja za poslovanje pri bankah v primeru širitve poslovanja ali potrebe po večjih izdatkih. Banka mu morda ne bo odobrila financiranje za poslovanje podjetja na osebnem računu, drugače pa je, če imate poslovni račun za s.p.

Svetujemo vam, da pred odprtjem računa, s katerim boste opravljali poslovno dejavnost, preverite, kakšno politiko imajo banke, ki so vam blizu. Razlika v stroških vodenja osebnega ali poslovnega računa na različnih bankah je lahko visoka. Po naših izračunih lahko doseže 80 evrov – namenite ta znesek raje za izobraževanje. Na Dati na primer za ta znesek pridobite obširno poznavanje potnih nalogov ter usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu.

Na teh bankah je poslovni račun za s.p. obvezen

Banke si zakonodajo razlagajo različno. Nekatere so sprejele poslovno odločitev, da se za poslovanje s.p.-jev uporablja izključno poslovni račun za s.p. Iz Delavske hranilnice so nam sporočili, da morajo samostojni podjetniki in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, v hranilnici odpreti poslovni račun. Vodenje je sicer prvih 6 mesecev brezplačno). Tudi v NKBM uporaba osebnega računa v poslovne namene ni možna. Prav tako na banki Intesa Sanpaolo fizične osebe lahko osebni račun uporabljajo zgolj v osebne namene. Za transakcije poslovne dejavnosti morajo odpreti poslovni račun. Sklicujejo se na Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Ta opredeljuje, da se transakcijski račun uporablja skladno z namenom, ki ga stranka opredeli v vlogi ob odprtju računa. Tudi v Abanki podjetnik lahko odpre samo ločena računa: osebni račun za osebne namene in poslovni račun za poslovne namene.

Tudi SKB priporoča ločena računa, ker to po njihovem mnenju zagotavlja preglednost poslovanja. Dodajajo še, da Centri za socialno delo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, štipendija, subvencija za malico…) preverjajo stanje na osebnem računu. V pripravo izračuna štejejo vsa sredstva na računu.

Pri teh bankah poslovni račun za s.p. ni obvezen

Nekatere banke pa samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, omogočajo poslovanje preko osebnega računa tudi za dejavnost. Poslovni račun za s.p. pri njih torej ni obvezen. Ena od njih je NLB. Komitenti lahko glede na obseg poslovanja izbirajo, prek katerega računa želijo poslovati. Pred otvoritvijo osebnega računa mora stranka samo podati izjavo, za kakšen namen bo račun uporabljala. Za podjetnike in zasebnike z večjim obsegom poslovanja priporočajo odprtje NLB Poslovnega računa. Tudi Gorenjska banka samostojnim podjetnikom omogoča uporabo osebnega računa. Če ne želijo, jim torej posebnega poslovnega računa ni treba odpirati.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Nekatere banke ponujajo posebne pakete

Nekatere banke so se prilagodila z razširitvijo ponudbe. Abanka denimo ponuja paket za podjetnike, ki imajo pri njih odprt osebni in poslovni račun. Ta je bistveno cenejši od vodenja poslovnega računa. Tudi Sberbank je za podjetnike ali zasebnike pripravila poseben paket. Paket v prvem letu omogoča brezplačno vodenje poslovnega računa. V naslednjih dveh letih pa bodo podjetniki zanj plačevali le 3 evre mesečno. V času poslovanja nudijo tudi brezplačen osebni račun. Banka Intesa Sanpaolo ponuja poslovni paket za malo gospodarstvo, ki združuje ugodnosti obeh računov (cena je od 5 evrov naprej, odvisno od obsega komitentovega poslovanja).

Banke promet na osebnih računih nadzorujejo

Se sprašujete, ali se lahko požvižgate na poslovno politiko bank in pač poslujete s svojim osebnim računom? Ponekod ne bo šlo.

Delavska hranilnica nadzoruje promet na osebnih računih. V primeru zaznanih odstopanj od namena odpiranja osebnega računa stranko opozori, da mora odpreti poslovni račun. Tudi iz Gorenjske banke so sporočili, da spremljanje strank opravljajo skladno s poslovno politiko banke.

Na Abanki opozarjajo, da poslovanje po osebnem računu ni skladno s pogodbo in z veljavno zakonodajo. Ko bančni delavec Abanke ugotovi, da se po osebnem računu izvajajo poslovne transakcije, stranko opozori, da je za namen opravljanja plačilnih transakcij iz naslova dejavnosti v Abanki predpisano odprtje poslovnega računa. V skrajnem primeru tudi odpovedo pogodbo o osebnem računu, saj gre po njihovem mnenju lahko za načrtno zlorabo bančnega računa za izvajanje različnih kaznivih dejanj  in celo davčno utajo.

Tudi v Sberbank preverjajo, če komitenti osebni račun uporabljajo zgolj v osebne namene. Ob morebitni nepravilnosti jih pozovejo k spoštovanju pogodbe. Iz NKBM pa so nam sporočili, da morajo stranke banko obvestiti, v kakšen namen se račun uporablja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja