Go to Top

Podatki o lastništvu bodo morali biti urejeni

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma je uvedel Register dejanskih lastnikov in poslovnim subjektom naložil novo obveznost – ugotavljanje in vodenje evidence dejanskih lastnikov. Kako bodo morali biti urejeni podatki o lastništvu?

izobraževanje

Abeceda poslovanja

Podjetniki, poznate vse vaše obveznosti?

Več informacij

Register dejanskih lastnikov, vodil ga bo AJPES, bo zbirka podatkov o dejanskih lastnikih gospodarskih družb (z izjemo enoosebnih d.o.o.), zadrug, društev, zavodov, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti ali drugih pravnih oseb ter tujih skladov, tujih ustanov ali podobnih pravnih subjektov tujega prava. Delovati bo začel januarja prihodnje leto.

Vzpostavi se bo z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Dejanski lastnik je po zakonu vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Prijava na izobraževanje

Podjetniki, poznate vse vaše obveznosti? Da ne boste poslovali nepravilno, za vas pripravljamo koristne seminarje Abeceda poslovanja, Na kaj moram biti pozoren kot normiranec ter Podjetnik sem – kaj pa zdaj.

Prijava na izobraževanje

Kateri poslovni subjekti se bodo vpisali v register?

 • gospodarski subjekti (gospodarske družbe in zadruge);
 • neprofitne organizacije (društva, zavodi, politične stranke, verske skupnosti, ustanove);
 • drugi poslovni subjekti, v katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu;
 • tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

 Izjeme so:

 • samostojni podjetniki posamezniki;
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost;
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo;
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki;
 • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Kakšne so obveznosti poslovnih subjektov?

Poslovni subjekti imajo naslednje obveznosti:

podatki o lastništvu

 • Ugotoviti morajo podatke o dejanskih lastnikih. Poleg tega morajo vzpostaviti ter upravljati lastno evidenco o dejanskih lastnikih in evidenco hraniti še pet let po tem, ko je osebi prenehalo dejansko lastništvo.
 • V register dejanskih lastnikov morajo vpisati podatke o dejanskih lastnikih (rok: 19. januar 2018). Rok vpisa je 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register (za vse nove poslovne subjekte) oziroma po nastanku spremembe podatkov. Za pravilnost vpisanih podatkov v registru so odgovorni poslovni subjekti sami.

Kakšne so sankcije, če podatki o lastništvu niso ustrezno urejeni?

Zakon predpisuje tudi denarne kazni, če podatki o lastništvu ne bodo ustrezno urejeni. In sicer od 12.000 do 120.000 evrov, če se ne hrani dokumentacije o dejanskih lastnikih. V primeru, da se dejanski lastnik ne ugotovi in ne vpiše v Register dejanskih lastnikov, pa je zagrožena kazen od 6.000 do 60.000 evrov.

Prijava na izobraževanje

Komu bodo dostopni podatki o lastništvu?

Kot smo že pisali, vsi podatki o lastništvu ne bodo javno in brezplačno dostopni vsem. Brezplačno bodo na spletni strani AJPES dostopni podatki o osebnem imenu, stalnem in začasnem bivališču, o višini lastniškega deleža ali obliki nadzora dejanskih lastnikov ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra. Drugi podatki o lastništvu pa bodo dostopni na podlagi zahtevka oziroma izkazanega upravičenega interesa.

Sicer pa bodo podatki o lastništvu dostopni zavezancem, med njimi so denimo tudi računovodski servisi (4. člen zakona). Na ta način se jim omogoči dostop do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke. Podatki o lastništvu bodo dostopni tudi organom odkrivanja in pregona, sodiščem in nadzornim organom.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja