Go to Top

Podaritev lastniškega deleža osebam 1. dednega reda

Podaritev lastniškega deleža (darilo) je najpogostejša oblika prenosa poslovnega deleža med sorodstveno povezanimi osebami. Ste seznanjeni, kateri zakoni vas zavezujejo, če želite svoj poslovni delež podariti svojemu otroku? Kakšen je postopek  za odlog ugotavljanja obveznosti plačila davka? Naši pravni strokovnjaki so pravi naslov! Pišite jim na data@data.si.

 

Informativni izračun dohodnine

Podaritev lastniškega deleža osebam 1. dednega reda

V 1. dednem redu dedujejo zakonec in otroci. Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) se za otroka poleg lastnega otroka šteje še posvojenec in pastorek. Glede na  to da se po ZDoh-2 za družinskega člana šteje tudi partner v istospolni skupnosti in zunajzakonski partner velja razumeti, da v 1. dedni red spada tudi zunajzakonski  partner in istospolni partner.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Podaritev lastniškega deleža osebam 1. dednega reda zahteva dosledno upoštevanje zakonskih podlag. Podaritev lastniškega deleža ureja Obligacijski zakonik (OZ) in zakoni, ki urejajo vprašanje obdavčitve v primeru neodplačnega prenosa lastništva podjetja. To so:

  1. Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD),
  2. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in
  3. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2).

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Podaritev lastniškega deleža  – pravna obravnava v skladu z zakonodajo

Za podaritev lastniškega deleža se  v skladu z OZ uporabljajo določbe Darilne pogodbe in Pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilna pogodba). V sami pogodbi se določi vsebina podaritve oz. izročitve lastniškega deleža. Izročilna pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

V ZDDD je določeno, da je davka oproščeno darilo ali dediščina, ki jo prejme dedič 1. dednega reda oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda. Torej oproščeni so zakonci in otroci.

Podaritev lastniškega deleža  – davčna obravnava v skladu z zakonodajo

Kakšne pa so davčne posledice in obveznosti, ki zadevajo podaritev lastniškega deleža? Iz ZDoh-2 izhaja, da kljub temu, da se davek na darila ne plača, ker gre za 1. dedni  red, pa je kljub temu potrebno vložiti napoved za odmero dohodnine, v katerem se uveljavlja oprostitev plačila. Le v primeru dopolnjenih 20 let kapitala (lastništvo nad 20 leti) napovedi za odmero dohodnine  ni treba vložiti. V 100. členu ZDoh-2 je  določeno, da se lahko ugotavljanje davčne obveznosti odloži pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku, vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi. V tem primeru je potrebno uveljavljati institut odloga skladno z navedenim členom. Ugotavljanje davčne obveznosti se v tem primeru odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zavezančev zakonec ali otrok. Za uveljavljanje te pravice je treba pravočasno vložiti vlogo v skladu z ZDavP-2.

Pravni nasvet

Določila ZDavP-2 torej pridejo v poštev primeru Priglasitve odloga ugotavljanja davčne obveznosti. Priglasitev mora biti podana najpozneje do roka za vložitev napovedi, torej do 28. februarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem je do prenosa prišlo. O odobritvi odloga odloča davčni organ z odločbo v 15-ih dneh od vložitve priglasitve.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja