Go to Top

Podaljšanje pravic iz javnih sredstev

Moram oddati novo vlogo za podaljšanje pravic ali CSD odloči po uradni dolžnosti?

Podaljšanje pravic iz javnih sredstev skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) velja za letne pravice, tj. pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje. Novela uvaja mesečno avtomatično podaljševanje samo za te pravice.

Informativni izračun plače

Podaljšanje pravic iz javnih sredstevMinistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja, da se s 1. 12. 2018 spreminja postopek podaljševanja določenih pravic iz javnih sredstev. To velja za podaljšanje pravic do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila. Podaljševanje naštetih pravic iz javnih sredstev s 1. 12. 2018 ni več potrebno, upravičencem pa tudi ni potrebno oddati vloge za podaljšanje navedenih pravic, saj bo to naredil CSD po uradni dolžnosti.

V primeru, da upravičenec prvič vlaga vlogo za priznavanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, mora oseba vložiti vlogo na predpisanem obrazcu (v papirni ali elektronski vlogi), prav tako mora oseba veš čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice.

Pravni nasvet

Kako lahko uveljavljate pravico iz javnih sredstev?

Pravico iz javnih sredstev lahko uveljavljate pri pristojnem centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oziroma kjer dejansko bivate (če imate stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih). Vlogo lahko vložite osebno ali po pošti, v nekaterih primerih pa tudi po elektronski poti.

Novela ne vpliva na uveljavljanje ostalih pravic iz javnih sredstev; to je na denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencijo najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila k družinskemu pomočniku.

Upravičenec, ki želi v mesecu decembru 2018 vložiti vlogo za katero od teh pravic, mora vložiti vlogo, če želi prvič uveljavljati pravico v januarju 2019, če želi podaljšati pravico, ki se je pravica iztekla v decembru 2018 ali če mora upravičenec sporočiti spremembo med trajanjem priznane pravice.

Pozorni bodite tudi na vrstni red uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Pravice iz javnih sredstev lahko uveljavljate po predpisanem vrstnem redu, ki je predviden v zakonu. Najprej se uveljavlja otroški dodatek, nato denarna socialna pomoč, varstveni dodatek ter državna štipendija. Nato pa še posamezne subvencije in znižanje plačil. Če vlagatelj sam ne upošteva vrstnega reda za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ga najprej pristojni CSD na to opozori. Če opozorila ne upošteva, ga Center za Socialno delo vseeno upošteva po uradni dolžnosti.

Če ne veste do česa ste upravičeni ali potrebujete pomoč pravne službe, si rezervirajte termin za pravno svetovanje:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja