Go to Top

Podjetniški portal

Nov podjetniški seminar: 15 ključev za uspešno podjetniško pot

Za uspešno podjetniško pot ni dovolj samo odpreti podjetja. Nasprotno, uvesti moramo celovito rešitev, ki bo povezovala posamezna področja dela v podjetju in poskrbela za učinkovito izvajanje vseh aktivnosti poslovanja. Vabimo vas na edinstven in poučen seminar, ki smo ga pripravili za vse posameznike, ki se podajate na pot podjetništvo ter tiste, ki svojo podjetje že imate in želite izvedeti, kako čim bolje optimizirati poslovanje. Kaj boste izvedeli na seminarju? vse Nadaljuj z branjem

V Sloveniji vse več tujcev išče poslovno priložnost

Število tujcev v Sloveniji se naglo zvišuje – konec  leta 2014 je bil vsak dvajseti prebivalec tujec. 1. oktobra je 100.388 tujcev predstavljalo 4,9 % prebivalcev Slovenije. Manj državljanov Slovenije, več tujcev Medtem ko se število Slovencev nekoliko zmanjšuje, je po podatkih Statističnega urada RS  1.oktobra lani pri nas živelo dobrih 100.000 tujcev, kar predstavlja skoraj pet odstotkov celotnega prebivalstva Slovenije. Po podatkih Statističnega urada RS se je število prebivalcev Slovenije v Nadaljuj z branjem

Ne pozabite na oddajo bilance, rok se izteka!

Podjetniki so zavezani k oddaji letnega poročila, ta rok se izteče čez dober mesec dni. Po Zakonu o gospodarskih družbah morajo gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki na Ajpes predložiti letna poročila za javno objavo in za državno statistiko. Za slednjo morajo gospodarske družbe ter srednji in veliki podjetniki podatke oddati izpostavi Ajpesa do zadnjega dne marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Enak rok, torej v treh mesecih po koncu poslovnega Nadaljuj z branjem

Ali veste, kdaj snemajo vaš telefonski pogovor?

»Vaš klic se snema zaradi višje kakovosti storitev.« Se sliši znano? Dejstvo je, da številni ponudniki storitev in blaga pogosto snemajo klice oseb, ki želijo pridobiti določene informacije, podati reklamacijo, izvesti nakup blaga ali poklicati na pomoč, ko je nekdo v težavah. Praksa, da se skoraj vsa klic snema, tudi če osebe iščejo zgolj splošne informacije, je nedopustna in nezakonita. Snemanje telefonskih klicev predstavlja poseg v pravico do varstva osebnih Nadaljuj z branjem

Kaj pridobite z optimizacijo spletne strani?

Vsak lastnik spletne strani si želi čim več obiska na spletni strani. Več, ko je obiska na strani, boljša je prodaja podjetja. Vendar pa povečevanje obiska na spletni strani ni niti enkraten, niti kratkoročen proces. Najlažje opazno povečamo obisk na spletni strani s procesom optimizacije spletne strani. Optimizirana spletna stran se nam bo prikazovala na vrhu rezultatov na iskalnikih (Google, Najdi..). Če predpostavimo, da se ukvarjamo s prodajo nepremičnin, vsekakor želimo, Nadaljuj z branjem

Akontacije davka pri normirancih

Akontacije davka pri normirancih Akontacije davka pri normirancih  – Zakon o spremembah Zakona o dohodnini  in Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb med drugim določata dvig davčno priznanih normiranih odhodkov iz dosedanjih 70% na 80% prihodkov. Ta sprememba se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015. Več o temu smo pisali že tukaj. Zakaj se pri izračunu akontacije davka pri normirancih Nadaljuj z branjem

So vam pojmi kompenzacija, asignacija in cesija domači?

Podjetja in podjetniki (v nadaljevanju podjetja) so se primorani, največkrat zaradi plačilne nediscipline in pomanjkanja likvidnostnih sredstev, posluževati poravnav v drugih oblikah, kot so kompenzacija, asignacija in cesija. Podlage za vse tri naštete najdemo v Obligacijskem Zakoniku (OZ) in v nadaljevanju povzemamo bistvene značilnosti vsake od njih. Kdaj govorimo o kompenzaciji? O kompenzaciji (pobotu) govorimo takrat, ko se izjavi (le) ena stranka drugi, da pobota zapadlo terjatev (ali obveznost), ki jo Nadaljuj z branjem

Najpogostejše napake pri optimizaciji spletne strani

Objavljamo najpogostejše napake, katerim se je priporočljivo izogniti pri spletni optimizaciji spletne strani podjetja. Ali imate ključne besede v vsebini spletne strani? Če vaša spletna stran ne vključuje istih besed, kot jih uporabljajo ljudje, da vas najdejo, potem vaša vsebina ne bo nikoli prikazana za tisto iskanje ali pa ne bo prikazana pravi ciljni skupini. Rešitev? Lahko uporabite Google Insights za iskanje za primerjavo potencialnih ključnih besed ali Google AdWords Orodje Nadaljuj z branjem

Ne zapravljajte denarja, pripravite finančni načrt!

Na začetku kariere v podjetništvu je vsak (še posebej napačno zapravljen) evro zelo pomemben. Kljub temu, da je finančno načrtovanje poslovanja podjetja na dolgi rok zahtevna naloga, se ji ne smete izogniti – z dobrim načrtom porabe sredstev vi nadzorujete vaš denarni pretok, namesto da le-ta nadzira vas. Sprva je zelo priporočljivo, da se zadeve lotite sistematično in imate nad svojo porabo (stroški poslovanja) dober pregled. Kako z najnižjimi stroški Nadaljuj z branjem

Uspešni podjetniki se nenehno izobražujejo!

Podjetništvo je v zadnjem času v vzponu.  Velik potencial nosijo mladi, ki pritiske gospodarskih razmer na področju zaposlovanja občutijo v zelo veliki meri. Zato je izobraževanje glede podjetništva še kako pomembno. Izobraževanje je neprekinjen proces, zato je vsako novo znanje dobrodošlo, predvsem pa v sferi podjetništva potencialno uporabno. Zaradi vse večje orientiranosti v smeri podjetništva je za posameznike pomembno, da se aktivno vključijo v podjetniški koncept razmišljanja in tako postavijo Nadaljuj z branjem

Katere davčne olajšave lahko uveljavljate pri davčnem obračunu?

Rok za oddajo obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2014, ki ga mora zavezanec za davek predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki, je najpozneje 31. marec tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu. Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega Nadaljuj z branjem

Razmišljate o vstopu na ruski trg?

Podjetja, ki se odločajo, da bi začela svoje poslovanje na zelo zahtevnem ruskem trgu, se morajo nanj dobro pripraviti. Rusija je 5. največja država po rasti BDP in največja država na svetu po ozemlju, njen trg potrošnikov obsega več kot 140 milijonov ljudi,  ima ogromne naravne vire, visoko izobraženo delovne silo in tehnološko napredne raziskave ter proizvodne zmogljivosti. Vsekakor morajo podjetja dobro premisliti na kakšen način oz. v kakšni možni organizacijski Nadaljuj z branjem

Zavračanje e-računov in elektronski dobropisi

S 1.1. 2015 je stopil v veljavo nov zakon, ki predpisuje obvezno uporabo e-računov z javno upravo. E-računi se po novem izdajajo v digitalni oziroma elektronski obliki zapisa, samo obliko pa določi davčni zavezanec (podjetje). Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike  določa, da je prejem računov v elektronski obliki za proračunske uporabnike obvezen. Ali morajo biti dobropisi tudi v elektronski obliki? Dobropis je ena izmed oblik računa, proračunski uporabniki Nadaljuj z branjem

Kdo lahko uveljavlja 50% nižje prispevke za PIZ?

Ko se odločite za registracijo podjetja, imate možnost ustanovitve navadnega ali popoldanskega s.p. S pogovornim izrazom “popoldanski s.p.” označujemo samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in je zavarovan iz drugega naslova. Razmišljate o samozaposlitvi? Spomnimo, posameznik, ki se prvič v življenju registrira za samostojno opravljanje dejavnosti kot npr. samostojni podjetnik, lahko prvih 12 mesecev poslovanja uveljavlja 50% nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) drugih 12 mesecev poslovanja pa so ti Nadaljuj z branjem