Go to Top

Posest in nošenje orožja – pravna ureditev v Republiki Sloveniji

Orožje je v zadnjih letih vse bolj pogosta tema razprav. Predvsem je to pereč problem čez lužo, v Združenih državah Amerike, kjer je pravica do posedovanja orožja ena izmed ustavno zagotovljenih pravic. Kako pa je pravica do posesti oziroma nošenja orožja urejena pri nas? Če potrebujete pravni nasvet, se obrnite na našo pravne strokovnjake.

Informativni izračun dohodnine

Orožje in dovoljenje za nabavo

V Republiki Sloveniji je za nabavo orožja potrebno predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje.

Za izdajo orožnih listin je pristojna upravna enota, na območju katere ima prosilec stalno prebivališče.

Potrebujete strokovno računovodsko svetovanje

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Dovoljenje za nabavo orožja posamezniku omogoča nabavo orožja, izda pa se za obdobje šestih mesecev. Če imetnik dovoljenja tega ne izkoristi, ga je dolžan v osmih dneh po prenehanju njegove veljavnosti vrniti upravni enoti.

Za izdajo dovoljenja mora posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je dopolnil 18 let,
 • ni zadržkov javnega reda,
 • je zanesljiv,
 • ima upravičen razlog za izdajo orožne listine,
 • ima opravljen zdravniški pregled,
 • je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Pridobljeno dovoljenje za nabavo orožja mora posameznik ob nabavi izročiti prodajalcu orožja. Prodajalec mu sme izročiti orožje, ko mu posameznik predloži še javno listino s fotografijo, ki jo je izdal državni organ.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Orožni list

Po nabavi orožja je dolžan posameznik v roku osmih dni to priglasiti pristojnemu organu. Po nabavi je namreč potrebno orožje registrirati in zaprositi za izdajo orožne listine za posest oziroma nošenje orožja.

Za izdajo orožnega lista za civilno orožje je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

 • dopolnjena starost 18 let,
 • ni zadržkov javnega reda,
 • zanesljivost (lastnik orožja ne bo zlorabljal, ga uporabljal in shranjeval neprevidno in nestrokovno, ali ga prepuščal osebi, ki ni upravičena do posesti orožja, kar se ugotavlja s poizvedbami),
 • upravičen razlog (lov, šport, varnost),
 • opravljen zdravniški pregled,
 • opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Pravni nasvet

Orožni list je mogoče pridobiti za največ 5 kosov lovskega ali športnega orožja in za omejeno obdobje. Za lovsko in športno orožje je to 20 let in za varnostno orožje 10 let. Po preteku veljavnosti orožni list posamezniku dovoljuje zgolj posest, ne pa tudi nošenja in prenašanja orožja.

Kljub morebitnemu izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, orožnega lista ne morejo pridobiti osebe, ki so uveljavile pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja