Go to Top

Omejitev prihodkov za osebno dopolnilno delo

Omejitev prihodkov za osebno dopolnilno delo

Omejitev prihodkov za osebno dopolnilno  delo  v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu, kar glede na podatek za leto 2015 znaša ta limit 3.039,69 evra.

Z osebnim dopolnilnim delom (ODD) se izognete delu na črno, saj gre za obliko zakonitega naročanja in izvedbe nekaterih del (seznam del najdete v tem članku), zanimalo pa vas je, kolikšna je v primeru izvajanja ODD polletna omejitev prihodkov ter koliko gre pri plačilu vrednotnice v pokojninsko in invalidsko ter v zdravstveno zavarovanje.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Izognite se inšpekciji! Veste, katera gospodarska zakonodaja vam jo lahko kot podjetniku zagode?

Več informacij

Omejitev prihodkov za osebno dopolnilno delo, vrednotnica za zakonito naročilo in izvedbo dela

Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja priglašeno osebno dopolnilno delo.

Naročnik vrednotnice je lahko oseba, za katero določeno delo opravljamo (npr. da za nekoga občasno čistimo (seznam del z liste A) – v tem primeru oseba, ki ima priglašeno ODD, vrednotnice ne kupi, temveč jo kupi naročnik dela, npr. tista, za katero čistimo), če pa izdelujemo izdelke za prodajo mnogim kupcem (seznam del z liste B), pa si vrednotnico kupimo zase, vendar je to smiselno narediti le za tiste mesece, ko vemo, da bomo prodajo izvedli.

Če npr. izvajamo občasna gospodinjska dela, moramo imeti za vsakega naročnika dela svojo vrednotnico. Če pa izdelujemo izdelke, pa za en mesec, v katerem bomo lahko izvedli tudi več prodaj različnim kupcem, potrebujemo le eno vrednotnico.

Vplačana vrednotnica poleg tega prinaša pravice iz  pokojninskega in invalidskega zavarovanje ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja.

Prijava na izobraževanje

 

Vrednotnico je mogoče plačati osebno na upravni enoti in preko spletnega portala e-uprava. Cena vrednotnice je devet evrov. Sedem evrov je namenjenih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dva evra pa za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. S plačilom vrednotnice bosta naročnik in izvajalec poskrbela za zakonito naročilo in izvedbo dela, izvajalec pa ima  s tem  tudi večjo socialno varnost.

 

Prijava na izobraževanje

Omejitev prihodkov za osebno dopolnilno delo,  poročanje o doseženih prihodkih

Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora Finančni upravi RS (Furs) polletno poročati o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, in sicer

 • do 10. julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje tekočega koledarskega leta oziroma
 • do 10. januarja v naslednjem koledarskem letu za drugo polletje preteklega koledarskega leta.

Polletna omejitev prihodkov pri izvajanju osebnega dopolnilnega dela je dobrih 3.000 evrov.

Klikni in deli

Omejitev prihodkov za osebno dopolnilno delo, izbris iz seznama ODD

Če oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo, ne posreduje poročila o doseženih prihodkih, mu Furs postavi dodatni rok, ki ne sme biti daljši od 8dni, v katerem ga pozove k dostavi teh podatkov. Če oseba tudi v naknadnem roku ne dostavi podatkov o doseženem prihodku, ga Furs 8 dni po poteku dodatnega roka obvesti AJPES, ki izda sklep o izbrisu iz seznama.

Furs pa lahko izda sklep o izbrisu tudi, če oseba preseže omejitev polletnega prihodka.

Pisali smo tudi o tem, da se pri ODD realni stroški ne upoštevajo.

Več:

Prijava na izobraževanje

Komentarjev (2)

 • Majda Mladenovic 14. avgusta 2016 - 9:13 Odgovori

  Najboljsi ste!

  • Monika Kern 16. avgusta 2016 - 9:04 Odgovori

   Spoštovani, hvala za pohvalo.
   Se trudimo po svojih najboljših močeh. Hvala, ker nas spremljate. Prijeten dan, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja