Go to Top

Nove olajšave za zaposlitev brezposelnih mladih

Zavod RS za zaposlovanje ponuja delodajalcev dvoletno oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev mladega iskalca zaposlitve v starosti do 30 let. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2015 in sicer za nedoločen čas.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca uveljavljate na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki je bil sprejet julija 2013.

Kako uveljaviti olajšave za zaposlitev?

Nove olajšave za zaposlitev brezposelnih mladihOprostitev plačila prispevkov delodajalca za prvih 24 mesecev zaposlitve brezposelnih mladih v starosti do 30 let.

Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov?

Za zaposlitev brezposelnih, ki so pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi:

  • mlajši od 30 let in
  • najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena:

  • za nedoločen čas in
  • v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2015.

Zaposlitev morate ohraniti najmanj 24 mesecev neprekinjeno.

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Delodajalci, ki:

  • zadnje 3 mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi – niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov;
  • pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi – nisteimeli blokiranega TRR (transakcijskega računa) 30 zaporednih dni ali več;
  • v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi – ste redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih.

Če delodajalec, ki uveljavlja oprostitev plačila prispevkov na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, omenjeno pogodbo odpove iz poslovnih razlogov pred iztekom 24 mesecev zaposlitve, mora plačati prispevke delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje dejanske zaposlitve mladih.

Potrebujete pravno pomoč pri pripravi pogodb o zaposlitvi? Pišite nam!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Enako velja, če se mladi, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, odločijo za izredno odpoved omenjene pogodbe pred iztekom 24 mesecev zaposlitve.

Več si lahko preberete na spletni strani ZRSZ.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca, pa ne veste, kaj bi bilo iz stroškovnega vidika najbolj optimalno za vaše podjetje? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja