Go to Top

Nova spodbuda za zaposlovanje starejših delavcev

Od novega leta dalje bodo lahko delodajalci, ki bodo zaposlili osebo, starejšo od 55 let, uveljavljali novo spodbudo za zaposlovanje starejših delavcev. Upravičeni bodo do oprostitve plačila celotnih prispevkov delodajalca za socialno varnost – prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

zaposlovanje starejših delavcev

Spodbudo bodo lahko delodajalci za zaposlitev starejše brezposelne osebe koristili na vseh zaposlitvenih področjih, in sicer največ za 24 mesecev. Delavec mora biti pred zaposlitvijo, za katero bo delodajalec uveljavljal spodbudo, prijavljen v evidenci brezposelnih oseb vsaj šest mesecev.

Spodbuda za zaposlovanje starejših delavcev pri delu za določen čas

Delodajalec bo lahko v tem času koristil spodbudo večkrat zaporedoma v primeru zaposlitve delavca za določen delovni čas, če bo delavec pri tem delodajalcu zaposlen za celoten čas, brez vmesnih prekinitev. Delodajalec bo lahko uveljavljal spodbudo, če je v zadnjih treh mesecih pred koriščenjem spodbude ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov, je redno izplačeval plače oziroma plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih in ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 30 zaporednih dni.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Z nasveti vam pomagamo, kako se spopasti z različnimi funkcijami, ki jih mora podjetnik prevzeti v svojem podjetju ali jih v najboljšem primeru razporediti med manjše število zaposlenih. Ena od podjetnikovih nalog pa je tudi kadrovanje.

Več informacij

Spodbuda konkretno pomeni, da bodo prispevki, ki jih delodajalci plačujejo od bruto plače delavca manjši za približno polovico. Polovico prispevkov, ki se pri plači obračunavajo kot prispevek delavca za socialna zavarovanja, bodo še vedno morali biti poravnani.

Pri zaposlitvi starejšega brezposelnega z minimalno plačo boste prihranili 124,71 evra.

Klikni in deli

Vlada RS spodbudo uvaja s potrditvijo zakona, ki bo vstopil v veljavo s 1. 1. 2016. Gre za nov zakon. Zakon o interventnem ukrepu na področju trga in dela bo mogoče koristiti eno leto, torej do 31. 12. 2017.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja