Go to Top

Normiranci v 2018 v dveh zakonih

Normiranci v 2018

Normiranci v 2018  bodo zaradi spremembe zaonodaje poslovali drugače. Nanje bodo vplivale tako spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) pa tudi spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O).

Po prvem viharju v kozarcu vode bodo sedaj spremembe veliko manjše, vseeno pa jih morate normiranci poznati, saj lahko bistveno vplivajo na vaše poslovanje.

->>Kaj morate sploh vedeti, ko se odločite, da boste kot podjetnik poslovali na podlagi normiranih odhodkov? Tudi novosti vam predstavimo na našem seminarju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Kaj lahko pričakujejo normiranci v 2018?

1. Dodaja se absolutna maksimalna višina normiranih odhodkov, ki se priznajo zavezancu.

Zaradi sprememb v dohodninskem zakonu, je limit postavljen na 40.000 evrov oziroma na 80.000 evrov, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova pri zavezancu, v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev. Enako se določa prag za člane kmečkega gospodinjstva, vendar kot večkratnih ob upoštevanju nosilca in drugih članov kmečkega gospodinjstva, ki so zavarovani kot člani gospodinjstva.

V podjetju DATA vam lahko tudi pri poslovanju na podlagi normiranih odhodkov svetujejo naši računovodski strokovnjaki!

2. Prihodki povezanih oseb in normiranca se seštevajo.

Prihodki normiranca in povezanih oseb se bodo seštevali, vendar le v določenih primerih. Tako bo, če bo glavni namen za normiranost izpolnjevanje pogoja glede praga prihodkov iz prejšnje točke z verižnim ustanavljanjem zavezancev. Tako bo tudi v primeru, ko bo šlo za prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov k zavezancem v sistemu normiranih odhodkov. Dokazno breme bo na strani zavezancev.

»Dohodki pa se kljub povezanosti ne seštevajo, če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih namenov sheme poslovanja ni bil izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov,« pojasnjujejo na Finančni upravi RS.

normiranci v 2018

Ob že veljavni definiciji povezanih oseb, se bodo med povezane osebe pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za normiranost šteli tudi bratje in sestre.

3. Nov pogoj za obvezen izstop iz sistema normiranosti: 300.000 evrov prihodkov v dveh zaporednih davčnih obdobjih.

V zakonodajo je vnesen nov pogoj, ki ga bodo morali upoštevati  normiranci v 2018. Po novem bodo morali iz sistema obdavčitve na podlagi normiranih odhodkov izstopiti, ko bodo v dveh zaporednih davčnih obdobjih dosegli 300.000 evrov prihodkov.

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Normiranci v 2018  ne bodo občutili toliko sprememb, kot je bilo napovedano na začetku. Normiranci v 2018  oz njihovi prihodki še vedno ne bodo obremenjeni z dohodnino, še vedno bo njihov poslovni izid obdavčen efekitvno s štirimi odstotki (20 odstotna obdavčitev z dohodnino dohodka iz dejavnosti od 20 odstotkov prihodkov, saj 80 odstotkov njihovih prihodkov predstavlja stroške), hkrati pa normiranci  v 2018  še vedno ne bodo mogli uveljavljati olajšav.

Spremembe zakonodaje so že bile dokončno potrjene. Vse spremembe se bodo pričele uporabljati 1. 1. 2018! Vlada se jih je sicer odločila pripraviti, parlament pa potrditi, ker so v preteklosti nekateri sistem normiranosti izkoriščali.

Če še vedno kolebate, ali odpreti podjetje (d.o. o.) ali registrirati status samostojnega podjetnika, lahko vse prednosti in slabosti samozaposlitve izveste na našem izobraževanju. Prijavite se!

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja