Go to Top

Nočni delavci lahko podaljšajo letni dopust

Nočni delavci in pravica do dopusta

Nočni delavci – jim pripada več dopusta? Vsak delavec pridobi pravico do letnega dopusta v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), in sicer s sklenitvijo delovnega razmerja (ne glede na to, ali je pogodba sklenjena za določen ali nedoločen čas, za polni ali krajši delovni čas), za opravljanje pripravništva, javnih del, zagotavljanja dela delavcev drugim uporabnikom ali v drugih primerih atipičnih pogodb o zaposlitvi.

Kdaj ima delavec pravico do daljšega letnega dopusta od minimalnega?

Nočni delavci lahko podaljšajo letni dopustMinimalni letni dopust v trajanju 4 tednov se poveča za ustrezno število dodatnih dni, če delavec izpolnjuje posebne kriterije. Nekatere od teh kriterijev določa že zakon sam, praviloma pa jih določajo veljavne kolektivne pogodbe. Tako na primer že zakon določa, da pripadajo delavcu dodatni dnevi letnega dopusta, če izpolnjuje naslednje kriterije:

    • dodatne tri dni ima starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60% telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke;
    • dodatno še en dan dopusta ima delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti;
    • pravico do dodatnih dni ima tudi nočni delavec, pri čemer zakon ne določa števila dni, temveč to prepušča kolektivnim pogodbam;
    • dodatnih sedem dni ima delavec, ki še ni dopolnili 18 let starosti. Številni drugi kriteriji, ki se nanašajo praviloma na zahtevnost delovnega mesta in pridobljene izkušnje ter socialni status delavca so določeni v veljavnih kolektivnih pogodbah.

Delodajalci, delojemalci, potrebujete pravni nasvet? Pišite nam!

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Praviloma se kriteriji med seboj ne izključujejo, ampak se seštevajo, razen v primerih, kadar se isti kriterij (na primer starost) v zakonu in kolektivni pogodbi podvaja in je treba v takem primeru upoštevati dodatno število dni po istem kriteriju le enkrat, v trajanju, ki je za delavca ugodnejše. Zakon o delovnih razmerjih ne omejuje maksimalnega števila dni letnega dopusta, temveč samo minimalno trajanje, medtem ko za področje javnega sektorja poseben zakon določa tudi zgornji limit.

Preberite tudi Lanski letni dopust morajo zaposleni porabiti do konca junija.

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja