Go to Top

Napotitev delavcev v tujino po novem

Peterica spremenjenih davčnih zakonov, ki jih je nedavno potrdila vlada, prinaša izboljšave za osebe z nizkimi dohodki, nekaj novosti bodo deležni tudi normiranci in uporabniki vezane knjige računov. Poleg omenjenega, pa je vlada je v okviru davčne reforme posegla tudi na področje napotitev delavcev v tujino.

izobraževanje

Potni nalogi

Veste, kako pravilno izpolniti potni nalog?

Več informacij

Registracija podjetja je na VEM točki Data hitra, enostavna in brezplačna. Podjetnikom pa nudimo tudi številna brezplačna izobraževanja.

Prijava na izobraževanje

Spodbuda za visokokvalificiran kader

Obdavčitev dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, bo ugodnejša. A to bo veljalo le za določene napotitve oziroma za visoko izobražene zaposlene.

Vlada s spremembo Zakona o dohodnini predlaga davčno ugodnejšo obravnavo daljših napotitev delavcev v tujino, ki trajajo neprekinjeno več kot 30 dni, kraj napotitve pa je od običajnega opravljanja dela oddaljen toliko, da dnevne migracije niso več ekonomsko smiselne.

Spremembe sistema obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja delavcev, napotenih na delo zunaj države, se torej spreminja z zmanjšanjem davčne osnove. In sicer se znesek zmanjšanja določi v odstotku od bruto dohodka napotenega delavca.

napotitev delavcev v tujinoDoločen je tudi spodnji prag zneska plače za takšne napotitve. Na ta način se iz davčne sheme izključuje napotitve nižje kvalificiranih delavcev v Slovenijo ter se tako zagotavlja zaščita pred negativnimi vplivi na trg dela, so pojasnili na Ministrstvu za finance.

Dodali so še, da ta “rešitev predstavlja spodbudo za visokokvalificiran kader, ki se odloča za delo zunaj države sedeža delodajalca, z namenom pridobivanja novih znanj in kompetenc začasno napotenega.”

Informativni izračun dnevnice

Napotitev delavcev v tujino ali službena pot?

Novela zakona o dohodnini pa prinaša spremembe tudi na področje začasnih napotitev delavcev v tujino. Na novo se ureja področje povračila stroškov, v skladu z Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev, ki bo začel veljati z začetkom prihodnjega leta.

Omenjeni zakon posredno spreminja opredelitev začasne napotitve na delo v tujino, kot se ta za zdaj še uporablja v praksi. Trenutno za službeno potovanje šteje potovanje, na katero je delavec poslan in traja toliko časa, kot je opredeljeno na njegovem potnem nalogu, vendar ne dlje kot tri mesece od začetka potovanja v tujino. Če traja službeno potovanje dalj časa, se šteje kot napotitev delavcev v tujino.

Delovnopravna zakonodaja tovrstne razmejitve med službeno potjo in napotitvijo na delo ne določa, zato se ti dve obliki dela ne smeta razlikovati le glede časovnega trajanja, so pojasnili na finančnem ministrstvu. Časovni element pri napotitvi ni odločilen, po novem se bo upoštevala tudi vsebina dela in kraj opravljanja dela.

Zaznane zlorabe sistema napotitev delavcev v tujino

Praksa je namreč pokazala, da številni delodajalci izkoriščajo obstoječi sistem napotitev delavcev v tujino. Delavce v tujino pošljejo v okviru službenega potovanja, čeprav bi po vsebini opravljenega dela šlo za napotitev delavcev v tujino. Razlog za to je različna davčna obravnava povračil stroškov prehrane, prevoza in prenočišča, ki smo jo natančneje predstavili v prispevku Krajša napotitev na delo bo izenačena s službeno potjo. Če imate glede povračila stroškov na službenih potovanjih ali glede napotitev delavcev v tujino kakršna koli vprašanja, vam v podjetju Data nudimo davčno svetovanje in izobraževanje o potnih nalogih.

Prijava na izobraževanje

S prvim januarjem 2018 se bo tako večina službenih potovanj štela kot napotitev na začasno delo v tujino. To pomeni, da se delavcu, ki bo začasno napoten na delo v tujino, v davčno osnovo iz delovnega razmerja ne vštevajo samo prehrana med delom in stroški prevoza na delo in z dela v višini, ki je določena z uredbo vlade. Če bo delodajalec delavcu izplačal višja povračila navedenih stroškov in povrnil tudi stroške prenočevanja, se bodo povračila stroškov nad to višino štela v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja