Go to Top

Napotitev delavca v tujino – izračun stroška plače 2023 vs. 2024

Napotitev delavca v tujino ureja Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, o katerem je v zadnjem času veliko govora. Izteka se namreč prehodno obdobje, ko velja še trenutna ureditev glede osnove za prispevke zaposlenih. V nadaljevanju smo pripravili primerjalni izračun plače, ki velja za napotitev delavca v tujino danes in prikazali, kako bo to drugače za izplačila po 01.01.2024.

V kolikor ste glede tovrstnih izračunov v dilemi, se za pomoč lahko vedno obrnete na davčne svetovalce podjetja DATA. Za termin svetovanja lahko pišete na data@data.si ali pokličete na telefonsko številko 01/600-1530.

Izračunajte si neto plačo

Kaj pomeni napotitev delavca v tujino?

Napotitev delavca se zgodi, ko delodajalec opravlja dejavnost tudi izven Slovenije in v ta namen pošilja na delo svoje zaposlene v tujino. Tu ni govora o običajni službeni poti, ko gre zaposleni npr. na sestanek, sejem ali izobraževanje. Napotitev delavca v tujino predstavlja dejansko opravljanje dejavnosti delodajalca v državi, kamor je zaposleni napoten.

Ustanovitev podjetja hitro in enostavno!

Posebna davčna osnova

Za napotitev delavca v tujino velja, da se lahko pri obračunu plače uveljavlja posebna davčna osnova, vendar le ob kumulativno izpolnjenih pogojih (45. a člen Zakona o dohodnini). Seveda davčni rezidenti poleg posebne obravnave uveljavljajo še vse osebne in posebne olajšave, s katerimi se davčna osnova in posledično akontacija davka lahko znižuje. Davek je izračunan skladno z dohodninsko lestvico. Če pa je v tujini morda plačan davek od plače, se le-ta, ob predpisanem postopku, odbije od obveznosti v Sloveniji.

Vse o prevozu na delo

Prispevki za socialno varnost

Kadar nastopi napotitev delavca v tujino, je potrebno urediti prijavo in pridobiti t.i. potrdilo A1, s katerim se dokazuje vključitev zaposlenega v obvezno zavarovanje v državi delodajalca, torej v Sloveniji. Potrdilo izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in sicer preden detaširani delavci odidejo na delo v drugo državo.

V prehodnem obdobju (do konca leta) velja naslednje: delodajalec lahko obračuna prispevke od plače za napotitev delavca v tujino od osnove oz. plače, ki bi bila prejeta za enaka dela v Sloveniji. Običajno je plača zaposlenih, ki delajo v tujini, višja, vendar se ta bruto plača, ki je dodatek, ne všteva v osnovo za prispevke. Kot rečeno –  le še do konca leta 2023.

S 01.01.2024 bo stopilo v veljavo, da bo plača za napotitev delavca v tujino v celoti predstavljala tudi osnovo za obračun prispevkov zaposlenega. Ker to močno vpliva na stroške delodajalcev, morajo le-ti v prihodnjem letu spremeniti (dvigniti?) svoje cene in načrtovati ustrezno financiranje.

Koliko znašajo prispevki za s.p. v 2023?

davčno svetovanje

Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Izračun plače – napotitev delavca v tujino 2023

BRUTO PLAČA 1.250,00
DODATEK ZA DELO V TUJINI 1.150,00
PRISPEVKI DELAVCA EUR
ZDRAV.ZAVAR. 6,36% 79,50
POKOJ.IN INV.ZAV. 15,50% 193,75
ZAPOSL. 0,14% 1,75
STARŠ.VARST. 0,10% 1,25
SKUPAJ 22,10% 276,25
PRISPEVKI DELODAJALCA EUR
ZDRAV.ZAVAR. 6,56% 82,00
POKOJ.IN INV.ZAV. 8,85% 110,63
ZAPOSL. 0,06% 0,75
STARŠ.VARST. 0,10% 1,25
POŠKOD.PRI DELU 0,53% 6,63
SKUPAJ 16,10% 201,25
DOHODNINA EUR
2400 – 276,25 – 416,67 = osnova 1.707,08 370,88
NETO PLAČA 1.752,87
STROŠEK DELODAJALCA (brez dodatkov) 2.601,25

 

Prispevki za s.p.

 

Izračun plače – napotitev delavca v tujino 2024

BRUTO PLAČA 1.250,00
DODATEK ZA DELO V TUJINI 1.150,00
PRISPEVKI DELAVCA EUR
ZDRAV.ZAVAR. 6,36% 152,64
POKOJ.IN INV.ZAV. 15,50% 372,00
ZAPOSL. 0,14% 3,36
STARŠ.VARST. 0,10% 2,40
SKUPAJ 22,10% 530,40
PRISPEVKI DELODAJALCA EUR
ZDRAV.ZAVAR. 6,56% 157,44
POKOJ.IN INV.ZAV. 8,85% 212,40
ZAPOSL. 0,06% 1,44
STARŠ.VARST. 0,10% 2,40
POŠKOD.PRI DELU 0,53% 12,72
SKUPAJ 16,10% 386,40
DOHODNINA EUR
2400 – 601,12 – 416,67 = osnova 1.452,93 304,80
NETO PLAČA 1.564,80
STROŠEK DELODAJALCA (brez dodatkov) 2.786,40

Iz zgornjih zneskov razberemo naslednje: strošek plače za napotitev delavca v tujino v letu 2024 bo ob isti bruto plači za delodajalca višji za 185,15 evrov, ob tem, da bo zaposleni prejel za 188,07 evrov manj neto nakazila. Ker je v praksi večinoma dogovorjena neto plača za napotitev delavca v tujino, bodo zaposleni zagotovo zahtevali višje neto izplačilo. To bo pomenilo temu primeren višji znesek stroška delodajalca.

Potrebujete več informacij? Posvetujete se z davčnimi svetovalci podjetja DATA. Za termin svetovanja lahko pišete na data@data.si ali pokličete na telefonsko številko 01/600-1530.

Ostanite na tekočem ter se prijavite na naše e-novice!

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja