Go to Top

Nakup in prijava vozila iz tujine: obrazec DDV-PPS

DDV-PPS obrazec je obrazec za prijavo pridobitve vozila iz tujine v primeru, ko davčni zavezanec iz Slovenije kupi vozilo v drugi državi članici Unije od drugega davčnega zavezanca. Finančna uprava RS (Furs) popisuje postopek primera, ko je vozilo v osnovi namenjeno nadaljnji prodaji in ni zavedeno v osnovnih sredstvih podjetja, vendar ga ta zavezanec registrira na svoje ime, da pridobi prometno dovoljenje.

izobraževanje

Potni nalogi

Da izpolnjevanje potnih nalogov ne bo nadloga, pridite na DATO!

Več informacij

Brez predložitve DDV-PPS vozilo ni registrirano

DDV-PPS

Če želi davčni zavezanec rabljeno ali novo vozilo iz druge države članice registrirati, prijavi pridobitev vozila davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki in izkaže DDV v obračunu DDV, ne glede na to, da je vozilo namenjeno nadaljnji prodaji. Brez predložitve obrazca DDV-PPSse vozila ne sme registrirati.

Prijava na izobraževanje

Kdo obrazca DDV-PPS ne rabi predložiti?

Četrti odstavek 23. člena Pravilnika  o  izvajanju  Zakona  o  davku  na  dodano vrednost določa, da oseba, ki iz druge države članice pridobi rabljeno prevozno sredstvo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijavi pridobitev rabljenega prevoznega sredstva na obrazcu DDV-PPS, ki je v Prilogi I tega pravilnika in je njegov sestavni del. Obrazec DDV-PPS predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se rabljenega prevoznega sredstva ne sme registrirati.

Prijava na izobraževanje

DDV-PPS je obrazec za prijavo pridobitve vozila iz tujine, ko slovenski davčni zavezanec kupi vozilo v drugi državi članici EU od drugega davčnega zavezanca.

Klikni in deli

Oseba, identificirana za namene DDV, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo zaradi nadaljnje prodaje, ne predloži obrazca DDV-PPS.

Le tista rabljena vozila, ki jih je nabavil davčni zavezanec od davčnega zavezanca iz druge države članice, ki je opravil oproščeno dobavo blaga znotraj Unije in le za ta vozila je predvidena prijava vozila na obrazcu DDV-PPS, če niso namenjena nadaljnji prodaji. Davčnemu organi je treba to prijaviti v 15 dneh od dneva pridobitve na obrazcu DDV-PPS.

Prijava na izobraževanje

Vir: FURS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja