Go to Top

Edina storitev, ki tudi nudi storitev “vse na enem mestu”, poleg našega podjetja, je lahko le motel!

Za gostinski obrat kot je motel, je značilno, da se načeloma nahaja ob glavnih cestah oz. v bližini glavnih prometnih točk. Razlikuje se od ostalih nastavitvenih obratov po svoji storitvi, saj zagotavlja tudi parkiranje in garažiranje motornih vozil, lahko vključno z možnostjo servisiranja in dobave goriva za vozila. Moteli predstavljajo dejavnost z manjšimi kapacitetami kot hoteli. Nastavitve v motelih so lahko za kratek ali daljši rok in v glavnem nudijo številne prednosti za motorna vozila. Motel je lahko odlična poslovna priložnost. Rezervirajte svoj termin in ustanovite podjetje.

Informativni izračun plače

Pričetek z registracijo podjetja

Za pričetek delovanje gostinskega obrata kot je motel, je zahtevana registracija primerne pravno-organizacijske oblike. Tipično se podjetniki odločajo za registracijo statusa samostojnega podjetnika (s.p.) ali za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Obe obliki je možno registrirati brezplačno pri nas. V sklopu registracije Vam nudimo tudi pomoč na osnovna vprašanja glede registracije podjetja in samega postopka. Za termin za registracijo se dogovorite preko telefona ali navežete kontakt z nami preko data@data.si.

Pri nas se lahko ustavite in opravite vse kar je potrebno za registracijo podjetja, lahko koristite storitve našega računovodskega servisa in po potrebi, tudi storitve naših pravnih in davčnih strokovnjakov. Vse na enem mestu.

Za motel je najpomembnejša lokacija. Nato je potrebno urediti tudi…

Odprtje motelaKot drugi gostinski obrati mora motel zadovoljiti minimalne pogoje za poslovne prostore, opremo in naprave za motel, kot to zahteva Zakon o gostinstvu (ZGos). Motel ima najmanj 10 nastavitvenih sob, neposredno zvezo na prometni poti in prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač. Motel gostom nudi prenočišče z zajtrkom, jedi in pijače, parkiranje oziroma garažiranje avtomobilov in informacije o prevoznosti cest in servisih za avtomobile.

Motel mora nuditi gostom tudi minimalen obseg storitev pri nastanitvah. Tako mora biti ob sprejemu gostom zagotovljena nočitev z zajtrkom, sprejem gostov najmanj 12 ur na dan, imeti mora kontaktno osebo, ki bo dosegljiva 24 ur na dan, varna hramba ključev in vrednostnih predmetov, telefon za zunanje klice, posredovanje sporočil za goste in prenašanje in varno hrambo prtljage na željo gosta.

Sobe v motelu morajo vključevati v storitvi tudi čisto posteljno perilo, menjava perila najmanj 1-krat tedensko, in menjavo brisač vsak drugi dan, oziroma po potrebi. V jedilnici se mora streči kontinentalni zajtrk in prostor mora vključevati čisto namizno perilo, katerega se mora menjati dnevno, čista in nepoškodovana posoda, steklo in pribor. Pred vhodom v jedilnico mora biti vidno označen začetek in konec strežbe jedi. V kolikor ni televizorja in dnevnega časopisja v vseh sobah, mora biti ta v skupnem dnevnem prostoru. Zagotovljeno mora biti dnevno čiščenje vseh prostorov v objektu.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Za motele je obvezna kategorizacija nastanitvenih obratov

Motel mora kot nastanitveni obrat imeti na zunanji strani objekta ali v prostoru za sprejemanje gostov vidno tablo z označbo kategorije. Ta označba mora biti navedena tudi v ceniku in drugih reklamnih komunikacijah.

Kategorizacija je lahko izvedena preko spletne aplikacije. Elektronska kategorizacija je sestavljena iz evidenčnega lista, kategorizacijskega lista in poročila. Uspešno izvedeno elektronsko kategorizacijo je potrebno natisniti, podpisati in hraniti v nastavitvenem obratu. Kategorizacija je označitev z zvezdicami ali jabolki. Samo-kategorizacija je možna do treh zvezdic, med tem ko morajo obrate višjih kategorij oceniti ocenjevalci. Ocenjevalci obrata izdajo oceno, ki velja 5 let.

Vsi napisi morajo biti vsaj v slovenskem jeziku. Tako vhod kot tudi napis morata biti v nočnem času osvetljena.

Objekt, v katerem je motel, potrebuje uporabno dovoljenje

Uporabno dovoljenje lahko podjetnik pridobi na podlagi oddane vloge na Upravni enoti ali Ministrstvu za okolje in prostor..
Za motel je zahtevana tudi primerna ureditev zunanjih površin obrata – tako vhod za goste, zagotovljeno parkiranje vozil, kot tudi ločitev površin, namenjene dostavi blaga in odvozu odpadkov od drugih površin.

Čitljivo morajo biti objavljene cene v obliki cenika. Motel mora imeti določen obratovalni čas, ki mora ustrezati vrsti obrata in bližini stanovanj. Obratovalni čas mora biti prijavljen pristojnemu organu občine vsaj 15 dni pred pričetkom poslovanja oz. spremembam obratovalnega časa ter pred začetkom novega leta za naslednje leto. Razpored delovnega časa mora biti tudi vidno objavljen.

Pravni nasvet

Motel ima lahko knjigo gostov v elektronski ali fizični obliki

V obratu mora biti zagotovljeno varstvo in zdravje pri delu , voditi je potrebno prijavo gostov ter obvezno je vodenje knjige gostov. Za to je potrebno nastanitveni obrat vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO) in prijavo gosta voditi preko spletne aplikacije »eTurizem« na spletni strani AJPES-a. Knjiga gostov se lahko vodi tako elektronsko ali v fizični obliki. Ste vedeli, da gostinci odgovarjajo za škodo, ki gostom nastane, če njihove stvari izginejo ali se poškodujejo?

V primeru opravljanja gostinske dejavnosti mora biti zagotovljena varnost živil in to v obliki urejenega notranjega nadzora, ki mora biti skladen s predpisi in vzpostavljen na osnovah HACCP sistema. Tako mora biti tudi izvedena registracija gostinskega obrata pri Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije (ZIRS).

Gostinski obrat mora upoštevati zakonodajo s področja omejitev prodaje in nudenja alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov. Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov se pridobi na podlagi vloge preko VEM portala.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja