Go to Top

Morske kumare so izredno eksotične kot hrana, a ponekod jih je v izobilju in predstavljajo pomemben ekološki element ekosistema

Morske kumare ali »brizgači« igrajo pomembno očiščevalno vlogo v našem ekosistemu s tem da zmanjšujejo organsko obremenitev in prerazporejajo površinske sedimente morja. Ste morda tudi vedeli, da je možno nekatere vrste morske kumare tudi ekonomsko izkoristiti? Razmislite o ustanovitvi podjetja!

Informativni izračun dohodnine

Morske kumare so morski organizmi, ki se uporabljajo v prehrani po celem svetu– tako sveže kot sušene morske kumare. Največ kulinaričnega zanimanja za morske kumare se pojavlja v vzhodni in jugo-vzhodni Aziji, kjer predstavljajo pravcato specialiteto in se pogosto kombinirajo s šitake gobami in kitajskim zeljem. Uporabljajo se celo v azijski tradicionalni medicini.

Morske kumare je možno loviti v okviru morskega ribolova ali gojiti in tako se lahko naravno dobrina, ki je v izobilju, tudi primerno ekonomsko izkoristi.

Za oddajo živil na trg

Morske kumare so izredno eksotične kot hrana, a ponekod jih je v izobilju in predstavljajo pomemben ekološki element ekosistemaZa oddajo živil na trg se mora gojenje morskih živali ali izvajanje gospodarskega ribolova registrirati pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). To ne velja, v kolikor gre za lov na nivoju t.i. majhnih količin, kot to določa »Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora« in takrat registracija ni potrebna.

Kaj je potrebno za morski ribolov?

V kolikor nekdo lovi prostoživeče morske kumare gre dejansko za ribolov. Gospodarski ribolov je pogojen s pridobitvijo dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in izpolnjevanje pogojev, kot so med drugimi:

  • opravljanje dejavnosti ribolova v skladu s predpisi,
  • ustrezno strokovno usposobljenost (NPK) ali zaposlovanje osebe, ki je strokovno usposobljena
  • vpis v evidenco ribiških plovil za pravne osebe ali evidenco ribičev za fizične osebe
  • dovoljenje za gospodarski ribolov ni bilo trajno odvzeto v skladu z drugim odstavkom 14. člena ZMR-2
  • da ji s pravnomočno odločbo sodišča ali pristojnega organa za odločanje o prekrških ni prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Status ribiča, kot fizične osebe, je izredno omejen

Za opravljanje dejavnosti je potrebna registracija primerne pravno-organizacijske oblike, kot je tudi vpis statusa samostojnega podjetnika (s.p.). Registracija je možna brezplačno na naši VEM točki, kjer se opravi na eni točki celoten vpis v register podjetij, prijava na FURS in v prispevke na ZZZS. Za registracijo dejavnosti, ki obsega ribolov mora imeti podjetje registrirano dejavnost »Morsko ribištvo« (SKD 03.110).

Fizična oseba, ki želi status ribiča (kot fizična oseba), ne sme biti hkrati lastnica ali solastnica gospodarske družbe ali vpisana v register samostojnih podjetnikov posameznikov, ne sme biti uživalka pokojnine in mora pisno izjaviti, da bo opravljala izključno gospodarski ribolov. Tako je status ribiča, kot fizične osebe, izredno omejen. Tako je vredno razmisliti o registraciji kot s.p., saj v tem primeru lahko opravljate bolj raznovrstne dejavnosti.

Pravni nasvet

Morske kumare in gojenje morskih organizmov

V primeru registracije statusa s.p. ali podjetja je zahtevana registracija primerne dejavnosti. Za morske kumare je to dejavnost »Gojenje morskih organizmov« (SKD 03.210). Vas zanima tudi nabiranje školjk?

Za opravljanje dejavnosti je potrebna predhodna odobritev obrata in vpis v register. Morske kumare in druge marikulture za gojenje zahtevajo vodno dovoljenje oz. vodno pravico. To izda Ministrstvo za okolje in prostor – Direkcija RS za vode. Potreben je vpis objekta v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA) in določitev nosilca dejavnosti. V zvezi z vpisom je zahtevano letno poročanje podatkov o proizvodnji in staležu vodnih organizmov v svojem objektu akvakulture.

Uporabljena tehnologija in način reje, ki izpolnjuje etološke normative posamezne vrste živali in omogočajo dobro počutje živali, tako za krmljenje, nego in nastanitev živali.

Informativni izračun plače

Oskrbovalec živali mora imeti ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost. Tako mora oskrbovalec imeti opravljeno poklicno ali srednjo šolo po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, ali višjo strokovno šolo, visokošolske strokovne ali univerzitetne programe s področja kmetijstva ali veterinarstva. Opravljen program strokovnega usposabljanja za oskrbovalce živali izvaja Biotehnični izobraževalni center Ljubljana in mora biti izveden z namenom pridobitve osnovnih znanj s področja oskrbe živali in mora pokrivati primerne vsebine.

Kot imetnik marikulture se mora bodisi fizična ali pravna oseba vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in v centralni register objektov akvakulture.

Pravna podlaga:

  • Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)
  • Zakon o vodah (ZV-1)

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja