Go to Top

Modra karta EU veljavna največ pet let

Modra karta EU vključuje dovoljenje za prebivanje in delo tujca z visokošolsko izobrazbo, ki namerava prebivati v Republiki Sloveniji. Za modro karto zaprosi tujec  ali njegov delodajalec na upravni enoti.

modra karta

Veljavnost modre karte

Modra karta se izda za čas do dveh let in se lahko podaljša z veljavnostjo treh let.

Prošnja za izdajo

Prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre karte lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije  v tujini, delodajalec pa lahko prošnjo vloži pri pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Upravna enota po prejemu prošnje za izdajo ali podaljšanje modre karte EU po uradni dolžnosti zaprosi Zavod RS za zaposlovanje za soglasje k izdaji ali podaljšanju modre karte. Zavod mora o zahtevi za podajo soglasja odločiti v roku 30 dni od prejema popolne zahteve.

Zaposlovanje tujcev: Za delo v Sloveniji nekateri ne potrebujejo delovnega dovoljenja

DATA info

Željni novega znanja? Preverite brezplačne delavnice in plačljive seminarje!

Pogoji za izdajo modre karte

Zavod poda soglasje k izdaji modre karte EU pod naslednjimi pogoji:

  1. da ima tujec ustrezno visokošolsko izobrazbo,
  2. da ima tujec pogodbo o zaposlitvi, podpisano s strani delodajalca za najmanj eno leto in
  3. da je tujcu v pogodbi o zaposlitvi zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije,
  4. da v evidenci Zavoda ni ustreznih domačih brezposelnih oseb,
  5. da je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru,
  6. da ima delodajalec poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela,
  7. da je delodajalec prijavil prosto delovno mesto,
  8. da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec,
  9. da delodajalcu ni prepovedano zaposlovanje in delo tujcev.

Delovna dovoljenja za tujce

V prvih dveh letih zakonite zaposlitve Zavod na zahtevo upravne enote da soglasje k podaljšanju modre karte EU ali soglasje k zamenjavi delodajalca, če so izpolnjeni zgoraj našteti pogoji.

Po prvih dveh letih zakonite zaposlitve Zavod na zahtevo upravne enote da soglasje k podaljšanju modre karte EU, če so izpolnjeni prvi trije zgoraj našteti pogoji.

Če Zavod potem, ko je že dal soglasje, ugotovi, da niso več izpolnjeni prvi trije pogoji, da delodajalec tujca ni prijavil v socialno zavarovanje ali da ga je v času trajanja delovnega razmerja odjavil iz socialnega zavarovanja, o tem nemudoma obvesti upravno enoto.

Družinski člani imetnika modre karte EU imajo dostop do trga dela v skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev.

Preberite tudi Zaposlovanje Hrvatov mogoče samo, če ni ustreznih brezposelnih oseb.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca, pa ne veste, kaj bi bilo iz stroškovnega vidika najbolj optimalno za vaše podjetje? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja