Go to Top

Minimalna stopnja izobrazbe za trgovce ni več potrebna

Minimalna stopnja izobrazbe (IV.) za opravljanje trgovinske dejavnosti ni več potrebna. To pomeni, da delo prodajalca lahko opravlja vsakdo, ne glede na izobrazbo. To sicer ne velja za osebe, ki jim je za opravljanje prodaje določenega blaga predpisana minimalna stopnja izobrazbe z drugimi predpisi.

izobraževanje

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Prodaja (izdelkov) je v Sloveniji precej zakonsko regulirana. Kako točno se iz hobija ali ideje lotiti biznisa?

Več informacij

Minimalna stopnja izobrazbe za trgovce nikjer v EU

Odprava izobrazbenih pogojev trgovcev naj bi tako omogočila napredovanje delavcev v trgovskih podjetjih ter odpiranje manjših, tudi družinskih prodajaln s strani takšnih oseb. Trgovinska zbornica Slovenije je podprla spremembe Zakona o trgovini in ukinitev Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti. Ob tem so dejali, da tovrstni pogoji o izobrazbi niso predpisani v nobeni državi članici EU.

minimalna stopnja izobrazbePravilnik o minimalni stopnji izobrazbe je pred tem določal, da mora imeti prodajalec končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo, trgovski poslovodja pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

O tem, da so trgovci dolgo dočakali spremembo Zakona o trgovini, smo že pisali tukaj.

Z uveljavitvijo spremembe Zakona o trgovini (ZT-1) je lanskega julija prenehal veljati Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti. To pomeni, da izobrazba za tipična delovna mesta v trgovini, kot sta prodajalec in trgovski poslovodja, ni več predpisana.

V trgovini lahko dela vsak, saj minimalna stopnja izobrazba za trgovce ni več predvidena.

Klikni in deli

Trgovina je opravljanje trgovinske dejavnosti, ki obsega nakupovanje blaga z namenom nadaljnje prodaje ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju.

Trgovec je samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki ima v relevantnem aktu vpisano trgovinsko dejavnost. Za trgovca se šteje tudi samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v svojem imenu in za račun drugega trgovca ali v imenu in za račun drugega trgovca.

izobraževanje

Podjetniki med zakoni in inšpektorati

Pri čem morajo podjetniki kot trgovci biti še posebej pozorni?

Več informacij

Trgovsko blago mora za namene inšpekcijskega nadzora vključevati podatke, kot so številka in datum prevzemnega dokumenta, ime dobavitelja, številka in datum dobaviteljevega dokumenta, ime, merska enota in količina blaga, prodajna cena blaga, podatki o spremembi prodajne cene blaga.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja