Go to Top

Letno poročilo 2022 – kmalu bo konec leta, kaj je treba pripraviti?

Letno poročilo 2022 – zajema različne obrazce

Letno poročilo 2022 pripravljajo in oddajajo tako samostojni podjetniki kot tudi družbe, društva, zavodi. Letno poročilo 2022 obsega od računovodskih izkazov do davčnih obračunov. Vsi pa ne oddajajo enakih poročil. Za normirance je letno poročilo 2022 na primer manj obsežno kot za tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih stroškov. Skoraj vsem pravnoorganizacijskim oblikam je skupno to, da se letno poročilo 2022 oddaja do konca marca 2023, to je petek, 31.03.2023. Izjema so zasebni zavodi in neprofitne organizacije, ki imajo rok oddaje do konca februarja 2023 za preteklo leto. V kolikor bi potrebovali strokovno računovodsko svetovanje ali pa potrebujete računovodski servis nas lahko kontaktirate na data@data.si ali 01 600 1530 za ponudbo! Lahko pa seveda tudi rezervirate termin za ustanovitev podjetja!

Ustanovite s.p. ali d.o.o. na Dati! Pokličite na 01/600-1530!

Družbe, društva in zavodi

Gospodarske družbe, društva in zadruge morajo letno poročilo 2022 oddati do konca marca 2023, razen zavodi, ti imajo rok konec februarja 2023. Pripravljajo tako računovodska poročila, ki se predložijo preko portala AJPES, kot davčne obračune, ti se oddajajo preko portala Finančne uprave, eDavki. Računovodski izkazi s pojasnili se sestavljajo na podlagi Slovenskih računovodskih standardov (SRS2016), nekateri pa jih pripravljajo tudi upoštevajoč Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). Temeljna računovodska izkaza sta bilanca stanja ter izkaz poslovnega izida. Na podlagi slednjih lastniki, ter hkrati tudi drugi uporabniki izkazov, pridobijo podatke o stanju podjetja (premoženje) in ustvarjenem dobičku (uspešnost). Davčni obračun je prav tako pomembno letno poročilo 2022 saj se izračuna davčna obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Stopnja davka za leto 2022 znaša še vedno 19 odstotkov.

Informativni izračun plače

davčno svetovanje

Božičnica 2022 – jo bo vaše podjetje izplačalo?

Samostojni podjetniki

Tisti samostojni podjetniki posamezniki, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih stroškov (odhodkov) se predhodno odločajo tudi o tem po kakšnem sistemu bodo vodili svoje knjigovodstvo. Na voljo imajo enostavno knjigovodstvo ali dvostavno knjigovodstvo. Njihovo sestavljeno letno poročilo 2022 bo zajemalo tako računovodske izkaze kot davčni obračun. Enako kot družbe in ostali poslovni subjekti, tudi podjetniki oddajo letno poročilo 2022 preko portala AJPES in eDavki, do konca marca 2023. Obdavčitev se izračuna upoštevajoč tudi davčne olajšave in seveda dohodninsko lestvico (Zdoh-2).

Ostali podjetniki, ki so se odločili, da ugotavljajo svojo davčno obveznost upoštevajoč normirane odhodke, računovodskih izkazov ne izdelujejo in predlagajo. Njihova obveznost za letno poročilo 2022 je izključno le davčni obračun. Davčna stopnja za obdavčitev normirancev je cedularna, enkratna, po stopnji 20 odstotkov.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja