Go to Top

Koriščenje dopusta: Koliko dni se lahko prenese v naslednje leto?

Pravico do letnega dopusta določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Določeno število dni dopusta se lahko prenese tudi v naslednje koledarsko leto, in sicer z možnostjo izrabe do 30. junija oziroma do 31. decembra. Kakšna so torej pravila za koriščenje dopusta?

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Samozaposleni si svoje obveznosti in dela proste dneve lahko razporejajo bolj svobodno. Katere so še druge prednosti samozaposlitve, izveste na brezplačnem izobraževanju Prednosti in slabosti samozaposlitve. Dobili boste tudi osnovne informacije o tem, kako poteka registracija podjetja oziroma dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

Delavec pridobi pravico do letnega dopust s sklenitvijo delovnega razmerja, s tem pa tudi pravico do regresa. Koriščenje dopusta poteka v dogovoru med delavcem in delodajalcem. ZDR-1 pri tem daje osnovne smernice, koriščenje dopusta pa ponavadi določajo tudi kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca, interni akti in pravilniki delodajalca ter posamezne pogodbe o zaposlitvi.

ZDR-1 določa le minimalno število dni letnega dopusta, ki ne sme biti krajši od štirih tednov. Predpisuje tudi nekaj dodatnih dni dopusta. V večji meri pa so ti urejeni v posameznih kolektivnih pogodbah, ki zavezujejo delodajalce. Več o dodatnih dnevih dopusta smo pisali v prispevku Ali veste, koliko dopusta vam pripada?.

Koriščenje dopusta kot ga določa zakon

Pravila za koriščenje dopusta, ki jih določa ZDR-1, so naslednja. Letni dopust se izrablja le v delovnih dnevih in ne po urah. Delavec ga lahko porabi v več delih, vendar pa mora en del trajati najmanj dva tedna. V skladu z zakonom mora delavec v koledarskem letu porabiti vsaj dva tedna dopusta. Preostanek pa v dogovoru z delodajalcem lahko koristi do 30. junija naslednjega leta. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa je treba način izrabe letnega dopusta določiti v pogodbi o zaposlitvi (31. člen ZDR-1).

koriščenje dopusta

Pri tem velja opozoriti, da je lahko v kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi določeno, da lahko v naslednje koledarsko leto delavec prenese manj dni dopusta kot je določeno v ZDR-1. ZDR-1 namreč govori le o minimalnem številu dni letnega dopusta, ki ga mora delavec izkoristiti v tekočem koledarskem letu.

Tako ni v nasprotju z zakonom, če delodajalec v svojih aktih določi, da morajo vsi delavci izrabiti ves svoj letni dopust v tekočem koledarskem letu ali da lahko v naslednje koledarsko leto prenesejo denimo le dva dneva letnega dopusta.

Ob koncu leta je zato smiselno, da preverite, koliko dni dopusta vam je še ostalo ter kakšna so pravila za koriščenje dopusta pri vašem delodajalcu. Če niste prepričani, do kdaj lahko koristite lanski letni dopust oziroma niste prepričani, ali vam je delodajalec pravilno odmeril letni dopust, vam priporočamo pravno svetovanje na Dati.

Koriščenje starega dopusta do 31. decembra

Izjemoma ZDR-1 dovoljuje koriščenje dopusta iz preteklega leta do 31. decembra. In sicer v primeru, če v lanskem letu oziroma do 30. junija tekočega leta delavec ni mogel izrabiti dopusta zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka.

Komentarjev (2)

 • Simona Hojak 1. Decembra 2017 - 8:06 Odgovori

  Večna dilema…kaj pa če v tekočem letu, zaradi objektivnih okoliščin (bolniška odsotnost, porodniška) ni mogoče izkoristiti vsaj dveh tednov dopusta? Ali se ves dopust prenese v naslednje leto ali ne?

  • Manca Borko Grimšič 1. Decembra 2017 - 9:47 Odgovori

   Pozdravljeni,
   žal vam kratkega odgovora ne moremo dati, saj je to odvisno od vseh okoliščin konkretnega primera. Svetujemo vam, da nam pišete na data@data.si, da vam pripravimo ponudbo za pravno svetovanje. Lep pozdrav, Manca Borko Grimšič, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja