Go to Top

Kdo ne more odpreti sp?

Kdo ne more odpreti sp? Včasih dobimo tako vprašanje in naš odgovor je, da je takih oseb zelo malo.

Kdo ne more odpreti sp? Pogoje za ustanovitev podjetja je sicer leta 2016 precej zaostril Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1l). Zato vsem, ki razmišljate o podjetniški poti, svetujemo udeležbo na brezplačnem seminarju o prednostih in slabostih samozaposlitve. Na seminarju seveda še zdaleč ne govorimo le o tem, kdo ne more odpreti s.p., ampak o vseh vidikih samostojne podjetniške poti.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Kdo ne more odpreti sp?

Samozaposliti se oziroma odpreti s.p. od 1. januarja 2016 dalje več ne morejo osebe, ki so:

  • bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine ter so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje. Omejitev se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence.
  • bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov. Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene. Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni.
  • bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov. Tudi zanje se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh.
  • v zadnjih treh letih najmanj dvakrat prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata za delo oziroma Finančne uprave z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno. Omejitev preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe.
  • bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije. Omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.
Skupinsko svetovanje bo koristilo vsem, ki želijo razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja.

Kdo ne more odpreti sp, vse informacije dobite v našem podjetju Data d.o.o.

Potem ko bo za vami skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, bo uradna ustanovitev vašega podjetja le še korak stran. Naši svetovalci na VEM točki Data bodo poskrbeli, da bo registracija podjetja hitra in enostavna. Da je brezplačna, pa že veste, kajne? Naj vam prišepnemo še, da vas bomo na Dati podpirali tudi v nadaljevanju podjetniške poti. Lahko se zanesete na naš računovodski servis, vabimo pa vas tudi na številna strokovna izobraževanja. Če boste v svojem s.p.-ju tudi zaposlovali, pa vam svetujemo udeležbo na brezplačnem izobraževanju o obveznostih, ki jih delodajalcem nalaga zakonodaja.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Kdo ne more odpreti sp, druge omejitve pri ustanovitvi

Nekaj omejitev imajo pri odpiranju s.p. tujci, ki niso državljani Evropske unije, torej tujci iz tretjih držav. O tem smo pisali v prispevku Tujci tretjih držav in podjetje. Ti za sam postopek registracije ne potrebujejo posebnih dovoljenj. Zato je v praksi pogosto zmotno prepričanje, da se tujci v Sloveniji lahko samozaposlijo brez predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja za delo. To pa seveda ne drži.

Sicer pa smo za vse tujce, ki razmišljajo o odprtju podjetja v Sloveniji, pripravili informacije tudi v tujih jezikih. Svetujemo, da se obrnejo na naše izkušene svetovalce. Tujim fizičnim in pravnim osebam pomagajo, da na Vem točki DATA ustanovijo podjetje hitro in enostavno.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja