Go to Top

Odgovor na vprašanje: Kam gre moj denar?

Gotovo ste se že kdaj vprašali, kam gre moj denar? Govorimo o denarju, ki ga ne »vidimo«, torej tu ne gre za nakupe, storitve, potovanja in podobno, temveč denar, ki polni državno blagajno.

Viri financiranja javnih storitev so davki, prispevki, trošarine in druge dajatve (takse, donacije, itd.). Sredstva se zbirajo v štirih blagajnah, in sicer v državnem proračunu Ministrstva za finance, v občinskih proračunih, v blagajni zavodov za pokojninsko in invalidsko ter za zdravstveno zavarovanje.

kam gre moj denarNa ta način država financira pokojnine, socialno zaščito, zdravstvo, izobraževanje, servisira javni dolg, financira ekonomske dejavnosti (kot npr. kmetijstvo, transport, trgovino), javni red in varnost, rekreacijo, kulturo in religijo, okolje in prostor, obrambo in druge javne storitve. Podatki v tabeli, ki veljajo za leto 2014, še kažejo, da je imela Slovenija pred dobrim letom dni nekaj čez en milijon evrov državnega primanjkljaja. Statistični podatki (Surs) kažejo, da je bil državni primanjkljaj v letu 2015 ocenjen na 836 milijonov evrov oziroma na 2,2 odstotka bruto domačega proizvoda.

Torej: kam gre moj denar?

V nadaljevanju so predstavljene ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev, primanjkljaj ter dolg sektorja država v letu 2014. Namenjeni so »predvsem ozaveščanju državljanov, da vsako izogibanje plačevanju obveznosti do države vpliva na zmanjševanje obsega javnih sredstev in kakovosti javnih storitev«.

Kam gre moj denar? Poglejte tabelo javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Klikni in deli

PRIHODKIODHODKI
Prispevki za socialno varnost (5.123 mio €)Pokojnine (4.293 mio €)
Davek na dodano vrednost (3.090 mio €)Socialna zaščita (2.604 mio €)
Dohodnina (2.020 mio €)Zdravstvo (2.343 mio €)
Drugi prihodki (2.001 mio €)Gospodarske dejavnosti (1.315 mio €)
Trošarine (1.565 mio €)Druge storitve javne uprave (1.194 mio €)
EU sredstva (1.204 mio €)Izobraževanja (1.160 mio €)
Davek od dohodnine pravnih oseb (421 mio €)Servisiranje javnega dolga (953 mio €)
Davek na premoženje (269 mio €)Šport, kultura, religija (600 mio €)
Javni red, varnost in obramba (962 mio €)
Okolje in prostor (489 mio €)

Vir: Vlada RS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja