Go to Top

Javni sektor: na enega zaposlenega v sektorju država 3,5 zaposlenega v zasebnem sektorju

Podatki Statističnega urada RS (Surs) kažejo, da je marca letos tako v javnem kot zasebnem sektorju skupaj delalo dobrih 809 tisoč ljudi, kar je skoraj 6 tisoč več kot decembra lani. Od tega je bilo v zasebnem sektorju zaposlenih 574.220 ljudi, izključno javni sektor – sektor država pa je skupno zaposloval dobrih 164 tisoč ljudi. Razmerje med zaposlenimi v zasebnem sektorju in zaposlenimi v sektorju država je znašalo 3,5 proti 1.

V število oseb, zaposlenih v zasebnem sektorju, nismo prišteli števila zaposlenih v javnih družbah, ki so tudi del javnega sektorja, niti pri izračunu nismo upoštevali števila upokojencev, katerih prihodki (pokojnine) se tudi financirajo iz prispevkov zaposlenih.

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Zakaj ne bi tudi vi prevzeli nadzora nad celotnimi svojimi prihodki? Zastonj vam povemo vse bistvene razlike med s. p. in d. o. o.!

Več informacij

Javni sektor = sektor država + javne družbe

Javni sektor vključuje:

  • sektor država,
  • javne nefinančne družbe,
  • centralna banka,
  • javne druge denarne finančne institucije,
  • javne druge finančne posrednike, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov,
  • javne izvajalce pomožnih finančnih dejavnosti,
  • javne zavarovalne družbe in pokojninske sklade.

Prijava na BREZPLAČNI SEMINAR

V sektor država sodi več kot 2.600 enot, ki so pod javnim nadzorom in ki manj kot 50 odstotkov svojih proizvodnih stroškov pokrivajo s tržnimi prodajami. Vključene so v blagajne javnega financiranja – državni proračun, proračune občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V ta sektor prav tako sodijo javni zavodi, javne agencije in javni skladi (glede na merilo 50 odstotkov) in nekatere druge enote (npr Slovenska turistična organizacija (STO). Kot že omenjeno, je marca letos zaposloval 164.700 ljudi.

Pred desetimi leti je v javnem sektorju delalo 12.000 več moških kot letos!

Klikni in deli

Enote sektorja država imajo nadzor nad javnim družbam. Družba je pod javnim nadzorom takrat, ko jo nadzira enota države, druga družba pod javnim nadzorom ali jo nadzirajo enote države in družbe pod javnim nadzorom. Med javnimi družbami je nekaj več kot 600 enot. Družbe pod javnim nadzorom so zelo različne, po organizacijski obliki jih sestavljajo gospodarske družbe (npr. Dars, Slovenske železnice d. o. o, Pošta Slovenije, Elektro Slovenija, Premogovniki Velenje), določeni uporabniki (npr. lekarne, domovi za ostarele), banke, zavarovalnice, pokojninske družbe in skladi (NLB, Zavarovalnica Triglav) ter nekatere pravne osebe zasebnega prava (Inštitut za javno upravo, Železničarski zdravstveni dom). Marca letos je zaposloval 70.275 ljudi.

Prijava na BREZPLAČNI SEMINAR

V javnem sektorju dela čedalje več žensk

V celotnem javnem sektorju (sektor država in javne družbe) je bilo marca skupno zaposlenih skoraj polovica manj oseb kot skupno v zasebnem sektorju, in sicer skupaj 234.975.

Prijava na BREZPLAČNI SEMINAR

javni sektorGlede na spol je bilo marca letos v javnem sektorju (tako v sektorju država kot v javnih službah) zaposlenih več žensk kot moških. Žensk je bilo v javnem sektorju dobrih 144 tisoč, moških pa skoraj 55 tisoč manj.

V enakem obdobju pred desetimi leti je v javnem sektorju delalo skoraj 6.000 žensk manj, pri moških pa je statistika drugačna – pred desetimi letih jih je v javnem sektorju (marec 2006) glede na marec letos delalo dobrih 12 tisoč več!

Zanimivo pa je, da je v sektorju država marca letos delalo bistveno več žensk kot moških (114.843 žensk in 49.857 moških), v javnih družbah pa je bilo ravno obratno – zaposloval je 40.389 moških in 29.886 žensk.

Pri zasebnikih prevladujejo moški

Moški prevladujejo tudi v zasebnem sektorju. Marca letos je po podatkih Sursa v zasebnih družbah delalo dobrih 350 tisoč, žensk pa dobrih 223 tisoč. Pred desetimi leti je bilo v zasebnem sektorju okoli 5.000 več moških, žensk pa je bilo okoli 3.000 manj.

Prijava na BREZPLAČNI SEMINAR

Imate vprašanje v zvezi z registracijo podjetja ali bi se samozaposlili? Z našo pomočjo se boste lahko lažje odločili glede na vaše potrebe in želje, zato nas pokličite na 01 600 15 30 ali pa nas kontaktirajte po emailu data@data.si in dogovorili se bomo za termin. Ali pa preprosto obiščite brezplačni seminar, kjer bomo odgovorili tudi na vaša vprašanja! 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja