Go to Top

Gozdarstvo: Kako ustrezno registrirati dejavnost?

Gozdarstvo – tudi ena izmed dejavnosti, ki jih lahko opravljate preko s.p.

Gozdovi nam poleg energije nudijo priložnost za različne (podjetniške) dejavnosti. O priljubljenosti izdelkov iz lesa smo že pisali – Izdelki iz lesa so lahko odlična poslovna priložnost. Zdaj predstavljamo še gozdarstvo in z njim povezane dejavnosti.

Informativni izračun plače

Gozdarstvo obsega tudi nabiranje gozdnega rastlinja in drugih gozdnih dobrin

Gozdarstvo obsega gojenje in izkoriščanje gozdov. Sem spada tudi nabiranje gozdnega rastlinja in drugih gozdnih dobrin. V gozdarstvo spada tudi najnujnejša obdelava posekanega drevja, ki se običajno opravlja v gozdu (obsekavanje vej, lupljenje, izdelava drogov, cepanic in drv). Dejavnost se nanaša tako na naravne kot tudi na zasajene gozdne nasade.

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008) gozdarstvo obsega štiri temeljne dejavnosti:

  • gojenje gozdov in druge gozdne dejavnosti;
  • sečnjo;
  • nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa;
  • storitve za gozdarstvo (storitve pri izkoriščanju gozdov, transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom, gradnja vlak).

Nadaljnja predelava hlodovine in drugih gozdnih sortimentov, ki se običajno ne opravlja v gozdu, spada v klasifikacijski oddelek Obdelava in predelava lesa.

Če želite katero izmed gozdarskih dejavnosti opravljati v skladu z vsemi pogoji in zakonskimi določili, ustanovite podjetje na VEM točki Data. Naši podjetniški svetovalci vam bodo namreč znali kakovostno svetovati, obenem pa vas bodo pravočasno opozorili na vse pogoje, ki jim morate pred začetkom opravljanja dejavnosti zadostiti. Kaj boste za postopek ustanovitve podjetja potrebovali, pa izveste na brezplačnem seminarju Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Gozdarstvo in sečnja gozdov – kakšni so pogoji?

V dejavnost sečnje sodi:

  • pridobivanje gozdnih sortimentov, kot so hlodovina, jamski les, drogovi ipd.,
  • proizvodnja drv, nabiranje dračja in gozdnih odpadkov za proizvodnjo energije.

gozdarstvoSečnja se lahko izvede na podlagi odločbe v upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda Zavod za gozdove Slovenije. Lastniki  gozda niso registrirani izvajalci gozdarskih dejavnosti, zato ni treba, da so za delo strokovno usposobljeni.

Izvajalci sečnje pa morajo izpolnjevati predpisane pogoje. Za opravljanje dejavnosti se morajo predhodno registrirati, imeti na voljo strokovno usposobljen kader (gozdarski sekač) ter pred prvim začetkom izvedbe del podati prijavo na pristojno gozdarsko inšpekcijo.

Želite registrirati s.p.?

 

Spravilo lesa in druga dela v gozdu

Med dela v gozdu za gozdarstvo spada tudi spravilo lesa, ki se ga izvaja s prilagojenimi kmetijskimi traktorji oziroma z gozdarskimi žičnicami. Za opravljanje tovrstnih del mora biti delavec ustrezno usposobljen. In sicer mora biti bodisi gozdarski žičničar bodisi gozdarski traktorist.

Potreben je certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, poleg ustrezne usposobljenosti pa mora delavec imeti opravljen tečaj varnosti pri delu in uporabljati ustrezno delovno opremo.

Registracija podjetja je hitra, brezplačna in enostavna! Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Za načrtovanje, vodenje in nadzor se zahteva vodjo delovnih skupin, ki lahko vodi, načrtuje in nadzira več zaporednih faz s področja izkoriščanja gozda oziroma samo posamezne faze del v gozdu.

Pred pričetkom izvajanja dejavnosti je treba opraviti registracijo podjetja in pred prvim začetkom del podati prijavo pristojni gozdarski inšpekciji. Katero poslovno obliko podjetja izbrati – s. p. ali d. o. o. – vam svetujemo na brezplačnem Skupinskem svetovanju.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Gozdarstvo obsega tudi nabiranje gozdnih dobrin

Pod gozdarstvo pa sodi tudi dejavnost nabiranja gozdnih dobrin. Mednje sodijo gobe, jagode, borovnice, lešniki, orehi, kostanj, žir, želod, lišajih mah. Pa tudi pluta in smola ter drugi drevesni sokovi.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja