Go to Top

Gojenje konj je v Evropi velik posel! Pred opravljanjem dejavnosti morate poskrbeti za…

Gojenje konj je v Evropi velik posel! Pred opravljanjem dejavnosti morate…

Navkljub pomanjkanju zanesljive statistike v EU, nekateri viri navajajo, da gojenje konj in dejavnosti povezanih z vzrejo konj, doprinesejo v regiji več kot 100 milijard evrov letno. V tem pogledu predstavlja Evropa velikega igralca v industriji, saj se v dobri meri primerja tudi s številčno oceno teh prihodkov v ZDA. Številke tudi potrjujejo vzdržljivo ekonomsko rast te dobro razvite in zrele panoge. Izkoristite priložnost in ustanovite svoje podjetje.

Informativni izračun dohodnine

Konjereja je tudi v Sloveniji dobro razvita in predstavljena tudi v izvozu države. Gojenje konj je dejavnost, ki je regulirana in zahteva izpolnjevanje določenih pogojev za njeno opravljanje.

Gojenje konj - pred pričetkom se morate vpisati v...

 

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Pred pričetkom gojenja konj, mora njegov imetnik registrirati kmetijsko gospodarstvo in se vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ). V register kmetijskih gospodarstev se lahko vpiše kot pravna oseba (družba z omejeno odgovornostjo) ali samostojni podjetnik, če ima registrirano kmetijsko dejavnost, ali kot neka druga pravna oblika – npr. kmetija. Vpis v register vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano. Pristojni organ za vodenje Evidence imetnikov rejnih živali (EIRŽ) je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 

Konj mora biti ustrezno označen, čipiran in vpisan v centralni register kopitarjev in pogoj je, da ga celoten čas spremlja identifikacijski dokument (ID).

Podjetje mora imeti registrirano dejavnost »Konjereja« (SKD 01.430) in dejavnost vključuje vzrejo in rejo konj, oslov, mul in mezgov.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Za gojenje konj je zahtevana izobrazba ali strokovna usposobljenost

Imetnik živali, pred vpisom v register imetnikov živali, mora imeti ustrezno izobrazbo ali biti strokovno usposobljen.

Gojenje konj dejavnostGojenje konj zahteva tudi oskrbo s strani oskrbovalca živali. Oskrbovalec konj mora imeti ustrezno izobrazbo ali usposobljenost. Zahtevana izobrazba pomeni zaključeno izobraževanje po učnih programih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja, na poklicnih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva ali na višjih strokovnih šolah, visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih s področja kmetijstva ali veterinarstva. Oseba se smatra za strokovno usposobljenega za delo oskrbovalca, po opravljenem strokovnem usposabljanju iz osnovnih znanj s področja oskrbe živali. Več o strokovnem usposabljanju je zavedeno v »Pravilniku o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje«.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Način in tehnologija za gojenje konj, ki se lahko uporablja pri reji, mora izpolnjevati etološke normative. Prilagojeno gojenje konj zahteva zadovoljitev njihovih bioloških potreb in zagotavljati, da niso motene telesne funkcije ali obnašanje živali ter da ni presežena prilagoditvena sposobnost konj.

Pravni nasvet

Krmna baza konj mora biti pridelana ali proizvedena, primerne kakovosti in količine ter prilagojena načinu krmljenja in napajanja. Živali morajo imeti tudi stalen dostop do primernega vodnega vira. Gojenje konj mora biti izvedeno tudi s pomočjo ustrezne kmetijske infrastrukture. Kmetijsko gospodarstvo mora tudi razpolagati z ustreznimi prostori in opremo, med drugimi tudi infrastrukturo za ureditev živalskih iztrebkov.

Pravna podlaga

  • Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1)
  • Zakon o živinoreji (ZŽiv)

DATA d.o.o.

SPOT

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja