Go to Top

Firma podjetja – beseda “Slovenija” dovoljena le izjemoma!

Firma je ime, s katerim družba posluje. Ali lahko podjetnik prosto izbere firmo družbe ali so pri tem kakšne omejitve? Ali lahko firma družbe vsebuje ime Slovenija ali pa ima znane osebe?  Zakon o gospodarskih družbah določa, da je firma ime, s katerim družba posluje. V firmi mora biti oznaka, ki nakazuje dejavnost družbe.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Ustanavljate podjetje, pa je bila nameravana firma vašega podjetja že večkrat zavrnjena? Potrebujete informacije glede vodenja poslovnih knjig? Iščete najboljši računovodski servis? DATA je pravi naslov za vas! Pišite nam na data@data.si! Vabljeni pa tudi na seminar: “Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja“, kjer vam vse podrobnosti predstavi naš podjetniški svetovalec!

Informativni izračun plače

Uporaba firme družbe

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Družba mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register. Družba lahko uporablja tudi skrajšano firmo, ki vsebuje vsaj sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firm drugih družb, in oznako, za kakšno družbo gre. Skrajšana firma se vpiše v register.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Firma družbe je sestavljena tako, da ima dodatne sestavine – fantazijsko ime družbe, ki firmo loči od vseh drugih firm , iz oznake, ki opisuje dejavnost podjetja ter oznake, ki opredeljuje statusno obliko podjetja (npr. d.o.o. – družba z omejeno odgovornostjo).

Dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo, ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb. Dodatne sestavine firme lahko poleg črk slovenske abecede vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q. Sestavina firme, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe morata biti v slovenskem jeziku.

ZNESEK REGRESA 2020

Firma družbe – omejitve pri izbiri

Zakon o gospodarskih družbah določa, da firma družbe ne sme vsebovati:

  1. imena ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij,
  2. besede Slovenija v vseh sklonih in pridevnikih. V primeru, da želite vnesti besedo Slovenija, je potrebno pridobiti predhodno dovoljene Vlade Republike Slovenije,
  3. imena in priimka oziroma psevdonima zgodovinske ali druge znamenite osebe, razen če pridobimo predhodno dovoljenje,
  4. besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

BRUTO NETO PLAČA

Uporaba besede Slovenija

Vlada Republike Slovenije lahko po prostem preudarku dovoli družbi uporabo besede Slovenija, pri tem pa preveri, če:

  1. ima družba izpolnjene davčne in druge javnofinančne obveznosti;
  2. družba ni v postopku insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja po zakonu,
  3. družba opravlja pridobitno dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja