Go to Top

Evropska sredstva za krepitev kompetenc starejših zaposlenih in spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti

Vlada RS je podprla program »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016–2020«, ki je namenjen krepitvi kompetenc starejših zaposlenih in si prizadeva za spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša slabih 30 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad (ESS) prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 24 milijonov evrov.

spodbujanje podaljševanja delovne aktivnostiProgram se bo izvajal do leta 2022. Prinaša vrsto aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi kompetenc starejših zaposlenih, ozaveščale o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljale podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

Evropska sredstva za spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti.

Klikni in deli

V okviru programa bo vzpostavljena informacijska točka, kjer bodo delodajalcem na voljo vse informacije v zvezi s programom in učinkovitim upravljanjem s starejšo delovno silo, in organizirane številne tematske delavnice. Objavljeni bodo trije javni razpisi, kjer bodo podjetja lahko pridobila sofinanciranje usposabljanj za krepitev kompetenc starejših. Cilj je vključiti 12.500 starejših zaposlenih). Objavljena pa bosta tudi pilotna projekta (vključenih 50 podjetij), v okviru katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela.

 
Vir: Evropski skladi

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja