Go to Top

Evropska sredstva za e-poslovanje podjetij

Mala in srednje velika podjetja lahko za razvoj svojega elektronskega poslovanja (e-poslovanje) na javnem razpisu pridobijo evropska sredstva. Na kaj morate biti pri tem pozorni, razlagamo na izobraževanju Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?.

Podjetja bodo s prevzemom oziroma izboljšanje elektronskega načina poslovanja lažje vstopala v globalne verige vrednosti in na nove trge. Povečala bodo mednarodno konkurenčnost, izboljšala in pospešila interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljala in zbirala informacije ter izboljšala odnose v celotni dobavni verigi, so prepričani na gospodarskem ministrstvu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo “Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018”. Skupna višina sredstev je 2,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2 milijona evrov.

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

e-poslovanje

  • elektronsko izmenjavo med partnerji,
  • digitalizacijo nastopov na sejmih,
  • spletne strani za tuje trge,
  • spletne trgovine,
  • produktno-prodajne videe,
  • krepitev kompetenc – usposabljanja.

Na gospodarskem ministrstvu si želijo z razpisom podpreti do 82 podjetij, ki bodo vzpostavila oziroma nadgradila e-poslovanje.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in so organizirane kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik  ali zadruga z omejeno odgovornostjo. Po velikosti pa mora prijavitelj spadati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Roka za oddajo vlog na razpis za e-poslovanje sta dva: 2. oktober 2017 in 1. marec 2018. Vloge je treba vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Več informacij o pogojih za prijavo in oddaji vlog pa najdete v razpisni dokumentaciji.

E-poslovanje zahteva nenehno prilagajanje novostim

E-poslovanje zahteva nenehno prilagajanje poslovanja in inovacije. Le na ta način se lahko podjetja učinkoviteje vključujejo v globalne verige vrednosti. Prek vzpostavitve ali nadgradnje e-poslovanja podjetja namreč okrepijo svoj konkurenčni položaj in povečajo možnosti prodaje na mednarodni ravni. Prav zato so dodatna evropska sredstva za e-poslovanje več kot dobrodošla. Če potrebujete nasvet za njihovo pridobivanje, se lahko obrnete na strokovnjake za razpise iz podjetja Data, oziroma se udeležite našega brezplačnega izobraževanja.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja