Go to Top

Energetska izkaznica – kdaj je potrebna

Energetska izkaznica ni nova. Uvedel jo je že Energetski zakon (EZ) z nekaj spremembami leta 2008 in 2009. Podrobneje pa bo sedaj urejena z novim Energetskim zakonom (EZ-1), ki je bil potrjen konec januarja.

Energetska izkaznica je javna listina, ki jo izda pooblaščena pravna ali fizična oseba. Vsebovati mora podatke, na podlagi katerih je mogoče oceniti energetsko učinkovitost stavbe. Na njej so navedeni ključni kazalniki energetske učinkovitosti in skupna poraba energije. Cilj energetske izkaznice je varčnejše in ekološko bolj ozaveščeno bivanje v zasebnih in javnih objektih.

Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Sestavni del energetske izkaznice so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti, razen pri novih stavbah in pri najemu.

Novogradnja, prodaja ali najem

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali delov stavb, če se bodo te zgradile, prodale ali oddale v novim najemnikom. V primeru gradnje stavbe je obveznost izpolnjena z izkazom energetskih lastnosti stavbe, v primeru oddaje ali najema pa je potrebno predložiti energetsko izkaznico pred sklenitvijo pogodbe.

Stavbe s celotno uporabno površino večjo kot 250m² v lasti ali uporabi javnega sektorja bodo prav tako morale imeti energetsko izkaznico. Tukaj velja izjema. Do 9. julija 2015 je ta meja 500m².

Energetsko izkaznico morajo imeti lastniki najkasneje do 31. decembra 2014.

Kdaj energetska izkaznica ni potrebna?

Energetske izkaznice za stavbe ali dele stavb pa ni potrebno predložiti v naslednjih primerih:

– Oddaja v najem za manj kot eno leto
– Prodaja v primeru razlastitve zaradi javne koristi
– Prodaja v izvršbi ali stečaju
– Prodaja ali oddaja nepremičnine državi ali lokalni skupnosti na podlagi sklepa o dedovanju

Določbe o energetski izkaznici se tudi ne nanašajo na naslednje stavbe:

– Stavbe varovane kot kulturne dediščina
– Stavbe, ki se uporabljajo za versko dejavnost
– Industrijske stavbe in skladišča
– Nestanovanjske kmetijske stavbe, ki nimajo naprav za uravnavanje klimatskih pogojev
– Enostavnejše stavbe in objekti
– Samostojne stavbe s celotno uporabno površino manjšo kot 50m²

Pripravila M. Guček

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja