Go to Top

Drobno nagrajevanje nas spodbuja, da delamo bolje

Drobno nagrajevanje zaposlene spodbudi, da se pri svojem delu bolj potrudijo, ugotavljajo raziskovalci v raziskavi, ki jo je objavil Svetovni gospodarski forum (ang. World Economic Forum).

In katero drobno nagrajevanje najbolj deluje? Kar 20 odstotkov zaposlenih naj bi najbolj spodbudili k bolj motiviranemu delu dobri odnosi in kolegialnost! Denar in bonitete so se, morda v nasprotju s splošnim prepričanjem, uvrstile za nekaterimi druge drobne nagrade, motivirajo pa le okoli sedem odstotkov zaposlenih.

Forum tako npr. navaja, da 17 odstotkov zaposlenih motivira notranji instinkt, zaradi katerega želijo svoje delo dobro opraviti, 13 odstotkov vprašanih pa pri dobro opravljenem delu čuti spodbudo in prepoznavnost njihovega dela. Deset odstotkov vprašanih zaposlenih motivira vpliv njihovega dela oziroma širše pozitivne posledice, osem odstotkov pa je motiviranih zaradi svoje profesionalne rasti oziroma drugih osem odstotkov, ker želijo zadostiti zahtevam svojih strank. Kot že omenjeno, je le sedem odstotkov vprašanih kot motivacijo za bolj zavzeto delo navedlo denar in dodatne bonitete.

Štirje odstotki so motivirani zaradi pozitivnega odnosa nadrejenih, druge štiri odstotke vprašanih pa najbolj motivira to, da verjamejo v izdelek oziroma podjetje. Preostalih devet odstotkov vprašanih je kot najboljšo motivacijo navedlo drugo drobno nagrajevanje.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Drobno nagrajevanje med šolskimi klopmi

Raziskava je svoje prve zametke dobila v poskusih, kako je nagrajevanje študentov, ki so dobili več kreditnih točk za dodatno delo, spodbudilo k boljši in večji participaciji pri spletnem študiju v obliki dodatnih predavanj, ki niso zahtevali fizične udeležbe v predavalnici. V njej so kmalu ugotovili, da je drobno nagrajevanje velikokrat dokaj preprosto, učinki pa so lahko veliki. Zaradi manjše nagrade za dodatne domače naloge je štirikrat več študentov kot v kontrolni skupini domačno nalogo opravilo, raziskovalci pa so ob tem ugotovili, da jih je k temu spodbudila tudi notranja motivacija.

Iz te raziskave so razbrali, da mora biti nagrada ravno pravšnja, me premajhna in ne prevelika, da doseže svoj namen z spodbuditvijo notranje motivacije. Ali, kot pravijo, je bistvo drobnega nagrajevanja v tem, da mora biti nagrada dovolj velika, da vzpodbudi določeno vedenje, ampak ne tako velika, da bi v celoti to vedenje opravičila – v tem primeru bodo posamezniki poiskali drugo, notranjo nagrado, ki bo zadosten razlog za njihove dodatne napore. Ravno prav velika nagrada torej spodbudi notranjo motivacijo zaradi zanimanja ali užitka, ki nam ga prinaša dodaten napor.

Prijava na brezplačno izobraževanje

O motivaciji zaposlenih v podjetju smo sicer že pisali tudi v prispevku Kako motivirati svoje zaposlene?

Vir: WEForum

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja