Go to Top

Dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije tujih investitorjev

V marcu prihodnje leto se izteče javni razpis za dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo pravne osebe, ki imajo sedež zunaj države, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Slovenije – nerezidenti, izvajali na ozemlju naše države.

izobraževanje

Do enostavnega poslovnega načrta že v 4 urah

Poslovni načrt lahko naredite tudi pod mentorstvom Datinega strokovnjaka, saj boste le z dobrim poslovnim načrtom bližje v vrsti za dodeljevanje sredstev!

Več informacij

Namen za dodelitev finančnih spodbud

Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k prvim kapitalskim vstopom na območje Slovenije, katerih investicijski projekti bodo:

  • zagotavljali nova delovna mesta oziroma zaposlitve, in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo,
  • prispevali k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Slovenije s tujimi investitorji,
  • prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju,
  • prispevali k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Prijava na izobraževanje

Cilja razpisa sta podpreti najmanj 7 prvih kapitalskih vstopov tujih investitorjev v Republiko Slovenijo in odpreti najmanj 310 novih delovnih mest.

Višina razpisanih sredstev je do okoli 4,5 milijona evrov (natančneje do 4.640.000 evrov) v letu 2017. Javni razpis je odprt do 27. marec 2017 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev.

dodelitev finančnih spodbud

Kot prvi kapitalski vstop tujega investitorja se šteje prva ustanovitev gospodarske družbe v Republiki Sloveniji oziroma prvič vložen lastniški kapital v gospodarsko družbo, registrirano v Sloveniji, z namenom trajne lastniške udeležbe v podjetju, sodelovanja v upravljanju/vodenju podjetja ter nadzora podjetja, največ 18 mesecev (548 dni) pred datumom oddaje vloge oziroma prijave, v tem obdobju pa podjetje še ni začelo z začetno investicijo. Čisti prihodki od prodaje novoustanovljene gospodarske družbe v tem obdobju ne smejo presegati 50.000 evrov.

Dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije tujih investitorjev!

Klikni in deli

 

Prijava na izobraževanje

Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja ali investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vstopu v obstoječe podjetje, če ta investicija prinaša diverzifikacijo produktov obstoječega podjetja z novimi dodatnimi produkti oziroma prinaša bistvene spremembe proizvodnega procesa v prevzetem podjetju v Sloveniji v predelovalni dejavnosti, storitveni dejavnosti, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Da tujci vedno bolj odpirajo podjetja v Sloveniji, smo pisali v prispevku Lani je državo obiskalo okoli 4 milijonov turistov, tujci v Sloveniji pa odpirajo tudi podjetja.

Registracija podjetja na VEM točki DATA je brezplačna, hitra in enostavna. Svoj termin si lahko zagotovite na data@data.si ali na telefonu 01 600 1530.

Prijava na izobraževanje

Več o razpisu si lahko preberete na SPIRIT Slovenija in tukaj.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja