Go to Top

Delodajalec ne more samovoljno znižati plače delavcu

Višina plače je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitve, zato je delodajalec ne more kar tako znižati. To lahko stori samo z delavčevim soglasjem.

>>> Na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo boste izvedeli, kako lahko pridete do dodatnega zaslužka!

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Plače delodajalec ne mora kar tako znižati

Višina plače, ki pripada delavcu, se vedno določi v pogodbi o zaposlitvi, ki jo podpišeta obe stranki (delodajalec in delavec). Pri določanju višine je seveda potrebno upoštevati zakonsko določen minimum. Ker je višina plače določena s pogodbo o zaposlitvi, se lahko spremeni samo s spremembo same pogodbe. V tem primeru je torej treba skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi, od delavca pa je odvisno, ali bo ta aneks tudi podpisal.

Izračunajte si svojo plačo

>>> Pri pripravi pogodb o zaposlitvi vam lahko pomagajo tudi naši pravniki. Preverite ponudbo za pravno svetovanje.

Kako je sestavljena plača?

Plača je sestavljena iz:

plače

  • osnovne plače,
  • dela plače za delovno uspešnost,
  • dodatkov.

Pri tem se osnovna plača določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi. Osnovna plača se torej določi glede na pričakovane delovne rezultate ob normalnih pogojih dela na določenem delovnem mestu.

Če delavec dosega delovne rezultate, ki presegajo ta okvir, je lahko upravičen tudi do dela plače za delovno uspešnost, vendar pa morajo biti kriteriji za to vnaprej določeni s pogodbo o zaposlitvi, internim aktom delodajalca ali kolektivno pogodbo.

Delavec je tako do dela plače za delovno uspešnost upravičen le, če dosega vnaprej določene kriterije. Če teh ni, delavec ne more “izsiliti” še posebnega izplačila na račun delovne uspešnosti.

>>> Minimalna, izhodiščna in osnovna plača

Del plače so tudi dodatki

Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. In sicer za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Višina dodatkov je določena v kolektivnih pogodbah.

>>> Nočno delo: obveze delodajalca in pravice delavca

>>> Nadurno delo: Kdaj ga je delavec dolžan opravljati?

>>> Dodatka za nedeljsko delo in delo na praznike se izključujeta

Če je višina dodatkov določena v pogodbi o zaposlitvi, se lahko spremeni le s spremembo pogodbe. V vsakem primeru pa je potrebno spoštovati minimalno višino dodatkov, kot jih določajo kolektivne pogodbe. Če je višina dodatkov določena v internih aktih delodajalca in je višja od predpisanega minimuma, se lahko zniža s spremembo internega akta, s katerim pa morajo biti delavci seznanjeni.

>>> Koristne nasvete, tudi glede zaposlovanja delavcev, podjetnikom delimo na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem – kaj pa zdaj?.

Ste ravnokar registrirali svoje podjetje in tako postali podjetnik? Kaj pa zdaj?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja