Go to Top

Delo za določen čas – spremembe, ki jih prinaša ZDR-1

Nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) se dotika tudi področja dela za določen čas.

Zakonodajalec je v smislu zagotavljanja varne prožnosti, poleg že uveljavljenih primerov sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, določil dve novosti zaradi naslednjih razlogov:

 • Delo za določen časizvrševanja dela, ki po svoji naravi traja določen čas
 • nadomeščanja odsotnega delavca
 • začasno povečanega obseg dela
 • zaposlitve tujca, poslovodne osebe oziroma prokurista ali funkcionarja
 • sezonskega dela
 • usposabljanja, prilagoditvenega obdobja in tehnoloških izboljšav
 • projektnega dela
 • javnih del

Dve novosti, opredeljeni v ZDR-1:

 • delavec, ki je že zaposlen za nedoločen čas na drugih delih, lahko z istim delodajalcem sklene pogodbo za določen čas za vodilna dela (npr. vodenje delovnega področja ali enote)
 • predaja dela, ki lahko traja največ en mesec, npr. po vrnitvi delavca, ki je bil nadomeščen

Kolektivna pogodba na ravni dejavnosti lahko določa, da omejitve ne veljajo za majhne delodajalce.
Delo za določen čas na podlagi ene ali več zaporednih pogodb za isto delo (t.i. veriženje), ne sme trajati več kot dve leti; omejitev velja tudi za agencijske delavce. Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi.

Omejitev dveh let ne velja za nadomeščanje odsotnega delavca, za projektno delo ter za zaposlovanje tujcev, poslovodnih in vodilnih delavcev ter funkcionarjev.

Avtorica: Simona Dečman, Data d.o.o.

Komentarjev (2)

 • Izabela Blažević 29. Aprila 2017 - 22:09 Odgovori

  Primer veriženja: zaposlitev od 2.6.- 30.9.2015, nato 1.10.-1.12.2015, nato 2.12.2015- 1.12.2016, nato 2.12.2016 – 14.1.2017; isti delodajalec isto delovno msto. Nato preko agencije za istega delodajalca isto delovno mesto od 15.1.2017 do 23.4.2017, nakar pogodba od 24.4.2017 do 23.4.2019 pri istem delodajalcu isto delo isto delovno mesto. Ali je to veriženje nad dve leti?

  • Dominika Ahačič 3. maja 2017 - 9:21 Odgovori

   Spoštovani,

   zahvaljujem se vam za vaša vprašanja. V okviru naše VEM točke lahko brezplačno svetujemo o vseh postopkih, ki jih lahko opravljamo na VEM točkah, potrebnih dokumentih za posamezen postopek, pogojih za opravljanje posamezne dejavnosti ter drugih splošnih vprašanjih pred, med in po registraciji podjetja. Vaša vprašanja pa sodijo na področje strokovnega pravnega svetovanja, za kar svetovalci na VEM točkah niso usposobljeni.
   Predlagamo vam, da se oglasite na svetovanju pri naši pravnici. Za ponudbo nam pišite na [email protected] ali nas pokličite na telefon 01/6001-530.
   Lep pozdrav,
   DATA d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja