Go to Top

Podjetniki, ali veste kdo bo po vaši smrti dedoval vaš poslovni delež v d.o.o.?

Poslovni delež v d.o.o. je premoženjska pravica družbenika, ki je po njegovi smrti del premoženja, ki bo predmet dedovanja. Zakon o dedovanju namreč določa, da so predmet dedovanja lahko vse stvari in pravice, ki pripadajo posamezniku.

Kdo bo po družbenikovi smrti dedoval njegov poslovni delež, je predvsem odvisno od tega ali je družbenik zapustil oporoko.

Informativni izračun plače

Zakonsko ali oporočno dedovanje?

Na podlagi oporoke deduje tisti, ki ga je zapustnik določil, da podeduje vse njegovo premoženje, določen del premoženja ali eno ali več določenih stvari ali pravic.

Če zapustnik ne zapusti oporoke, nastopi dedovanje na podlagi zakona. Po zapustniku na podlagi zakona lahko dedujejo njegovi potomci, posvojenci in njihovi potomci, zakonec, starši, posvojitelj in njegovi sorodniki, bratje in sestre ter njihovi potomci ter dedi in babice in njihovi potomci.

Navedene osebe dedujejo po dednih redih, pri čemer dediči bližnjega dednega reda izključujejo od dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega reda.

Kdo sodi v kateri dedni red?

Prvi dedni red

Če zapustnik ne zapusti oporoke, pride torej do dedovanja na podlagi zakona. Zapuščino zapustnika pred vsemi dedujejo njegovi otroci in njegov zakonec. Zakonec in otroci torej sodijo v prvi dedni red in dedujejo po enakih delih.

Del zapuščine, ki bi šel prej umrlemu, če bi bil preživel zapustnika, dedujejo njegovi otroci, zapustnikovi vnuki, po enakih delih. Če pa umre kateri od vnukov pred zapustnikom, dedujejo delež, ki bi šel njemu, če bi bil živ ob zapustnikovi smrti, njegovi otroci, zapustnikovi pravnuki, po enakih delih in tako naprej po vrsti, dokler je kaj zapustnikovih potomcev.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Drugi dedni red

Če zapustnik nima potomcev, dedujejo dediči drugega dednega reda. V drugi dedni red pa sodijo zapustnikovi starši in njegov zakonec. Pri tem starši dedujejo eno polovico zapuščine po enakih delih, zakonec pa deduje drugo polovico zapuščine. Če zapustnik ni zapustil zakonca, dedujejo starši vso zapuščino po enakih delih.

Podjetniki, ali veste kdo bo po vaši smrti dedoval vaš poslovni delež v d.o.o.?Če je eden od zapustnikovih staršev umrl pred zapustnikom, dedujejo del zapuščine, ki bi mu šel, če bi preživel zapustnika, njegovi otroci (zapustnikovi bratje in sestre), njegovi vnuki in pravnuki ter njegovi nadaljnji potomci po pravilih, ki veljajo v primeru, če dedujejo po pokojniku njegovi otroci in drugi potomci. Če pa sta oba zapustnikova starša umrla pred njim, dedujejo del zapuščine, ki bi šel vsakemu od njiju, če bi bil preživel zapustnika, njuni potomci.

V vseh primerih dedujejo zapustnikovi polbratje in polsestre po očetu po enakih delih očetov delež zapuščine, polbratje in polsestre po materi po enakih delih materin delež. Pravi bratje in sestre pa dedujejo po enakih delih s polbrati in polsestrami po očetu očetov delež, s polbrati in polsestrami po materi pa materin delež.

Če je eden od zapustnikovih staršev umrl pred zapustnikom, pa ni zapustil nobenega potomca, deduje del zapuščine, ki bi mu šel, če bi bil preživel zapustnika, drugi od staršev. Če pa je tudi ta umrl pred zapustnikom, dedujejo njegovi potomci.

Če sta oba zapustnikova starša umrla pred zapustnikom in nista zapustila nobenega potomca, deduje vso zapuščino preživeli zapustnikov zakonec.

Pravni nasvet

Tretji dedni red

Če zapustnik ni zapustil potomcev in staršev in tudi ti niso zapustili potomcev ali zakonca, dedujejo njegovi stari starši. Ti sodijo v tretji dedni red.

Eno polovico zapuščine dedujeta ded in babica po očetovi strani, drugo polovico pa ded in babica po materini strani. Ded in babica iste strani dedujeta po enakih delih.

Če je kateri od teh prednikov ene strani umrl pred zapustnikom, dedujejo del zapuščine, ki bi mu šel, če bi bil preživel zapustnika, njegovi potomci.

Če sta ded in babica ene strani umrla pred zapustnikom, pa nista zapustila nobenega potomca, dedujejo del zapuščine, ki bi šel njima, če bi bila preživela zapustnika, ded in babica druge strani oziroma njuni potomci.

Ali bo dedič dolžan plačati davek na dediščino preberite v našem članku Kdo plača davek na dediščino in koliko?

Potrebujete pravno pomoč? Obrnite se na naše pravne strokovnjake. Za ponudbo za svetovanje nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja