Go to Top

Davčne blagajne za občine, knjižnice in društva

Državni organi in organi občin ter druge osebe javnega prava za svoje dejavnosti, ki jih opravljajo kot organi oblasti, ne bodo potrebovali davčnih blagajn, bodo pa morali davčno potrjevati račune oziroma uporabljati davčne blagajne pri tistih dejavnosti, ki imajo ekonomsko vsebino.

davčne blagajne

Davčnemu potrjevanju računov se bodo izognila tudi društva in druge nepridobitne organizacije, če bodo od svojih članov pobirale samo članarino. Vendar pa bodo morale pri tem paziti, čemu je članarina namenjena.

Če državni organ, občina, krajevna skupnost in njihove javne ustanove pobirajo takse in prispevke ter druge dajatve v zvezi s svojimi dejavnostmi, ki jih opravljajo kot organi oblasti, ne bodo zavezanci za davčno potrjevanje računov, saj jih pri tem izvzema že Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).  Zakon namreč določa, katere dejavnosti v javnem interesu so oproščene plačila DDV – gre za bolnišnično oskrbo, socialno varstvene storitve, varstvo otrok, šolsko izobraževanje, idr.

Izvzete so tudi članarine v npr. knjižnicah in drugih kulturnih ustanovah, v nepridobitnih športnih organizacijah ter drugih nepridobitnih društvih. Sem sodijo tako politične, sindikalne in podobne organizacije kot gasilska društva. Članarine pa so, po Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti izvzete, če se štejejo za dohodek iz opravljanja nepridobitne dejavnosti in so obvezni prispevek vseh članov ter ne predstavljajo plačila za blago, storitve ali plačila za ugodnosti.

Davčne blagajne za aktivnosti z ekonomsko vsebino

Vendar pa to ne velja za dejavnosti in aktivnosti, ki imajo ekonomsko vsebino. Za vse take storitve morajo tudi vsi zgoraj našteti izdajati račune, obračunati DDV in bodo morali po Zakonu o davčnem potrjevanju računov od 2. januarja 2016 dalje take račune tudi davčno potrditi.

Pri knjižnicah je na primer članarina izvzeta iz davčnega potrjevanja, zamudnine pa ne. Ob plačilu zamudnin bodo zato morale tudi knjižnice račune potrditi na Finančni upravi RS.

izobraževanje

Davčne blagajne

Kdo vse so zavezanci za davčno potrjevanje računov, v katerih primerih in kakšne so obveznosti zanje, vam najbolj natančno povemo na našem predavanju. Odgovorimo tudi na vprašanja zavezancev za davčno potrjevanje računov.

Več informacij

Članarina (tudi v društvih) je lahko namenjena le administrativnim stroškom, stroškom korespondence, stroškom za vzgojo kadra in nakupu opreme za delovanje društva, ne more pa biti namenjena za članske ugodnosti. Tako mora biti tudi za članarino, v kateri so vključene nekatere storitve ali blago, izdan račun in obračunan DDV, v primeru gotovinskega plačila pa bo moral biti tak račun tudi davčno potrjen. Društvo ne more reči, da je v letno članarino vključena tudi celoletna vadnina – zanjo morajo izdati račun in ga bodo morali tudi davčno potrditi. Prav tako morajo, npr. izdati račune za plačilo stroškov za organizacijo izleta.

Tudi javne ustanove bodo morale v nekaterih primerih uporabljati davčne blagajne.

Klikni in deli

Pri kulturnih ustanovah bodo predmet davčnega potrjevanja računov tudi vstopnice.

Krajevnim skupnostim na primer ne bo potrebno davčno potrjevati računov, ki bodo izdani množično za uporabo vodovoda ali komunale, bodo pa morali uporabiti davčno blagajno, če bodo zaračunali uporabo mrliške vežice ali najemnine za grobove. Iz davčnega potrjevanja računov so namreč izvzeti računi, ki se izdajajo množično za kontinuirane dobave električne energije, plina in pare, vode, ravnanje z odplakami in odpadki ter telekomunikacijske storitve, ne pa tudi druge storitve organov, čeprav se računi morebiti izdajajo množično kot npr. za najem groba.

Še več podobnosti o vsem navedenem si lahko preberete v dokumentu Finančne uprave RS, v katerem odgovarjajo na vprašanja o davčnem potrjevanju računov.

Komentarjev (6)

 • Katarina KOMEL 22. Januarja 2016 - 13:21 Odgovori

  Eden najbolj jasnih odgovor kar se tiče uporabe davčnih blagajn za društva, klube itd.
  Hvala, to je tisto kar smo iskali.

  • Manca Borko Grimšič 22. Januarja 2016 - 15:21 Odgovori

   Pozdravljeni,
   veseli smo, če vam lahko pomagamo. Lep pozdrav, Manca, Data d. o. o.

 • Jožica Matkovič 25. Januarja 2016 - 17:25 Odgovori

  društvo ima prireditevoz. veselico in posluje z gotovino, kaj to pomeni, da mora vsakem primeru imeti davčno blagajno, internetne povezava je ne nedostopna.
  Kaj sledi ?
  Hvala za vašo pomoč-

  • Manca Borko Grimšič 26. Januarja 2016 - 10:42 Odgovori

   Pozdravljeni, ne glede na statusno obliko morate davčno potrjevati račune, če vodite poslovne knjige, izdajate račune in poslujete z gotovino. V prehodnem obdobju lahko, če nimate internetne povezave, uporabljate VKR in račune naknadno davčno potrdite preko Mini blagajne – za te primere smo pripravili tudi izobraževanje. Lep pozdrav, Manca, Data d. o. o.

 • Jože Hočevar 26. Januarja 2016 - 11:27 Odgovori

  Se pravi če ima Športno društvo turnir v nogometu in če v okviru tega prodaja pijačo, katero bo namenilo izklučno v investicske namene, rabi imeti mini blagajno ali ne ?

  • Manca Borko Grimšič 2. Februarja 2016 - 14:00 Odgovori

   Vabimo vas, da se nam pridružite na seminarju, kjer bomo odgovorili tudi na vaše vprašanje: Davčne blagajne za društva. Lep pozdrav, Manca, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja