Go to Top

Ustanovitev podjetja

Kako si s.p. določi višino prispevkov?

Način določitve višine prispevkov samostojnega podjetnika ni preprost. Kako si izračuna prispevke samostojni podjetnik, ki ima “polni s.p.”? Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika za prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače. V prihodnjih letih se osnova določi glede na uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu in sicer katero zavarovalno osnovo uporabite ugotovite tako, da znesku iz zap. 9 davčnega obračuna prištejete obračunane prispevke za socialno varnost (poenostavljeno povedano: Nadaljuj z branjem

Kdo lahko uveljavlja 50% nižje prispevke za PIZ?

Ko se odločite za registracijo podjetja, imate možnost ustanovitve navadnega ali popoldanskega s.p. S pogovornim izrazom “popoldanski s.p.” označujemo samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in je zavarovan iz drugega naslova. Razmišljate o samozaposlitvi? Spomnimo, posameznik, ki se prvič v življenju registrira za samostojno opravljanje dejavnosti kot npr. samostojni podjetnik, lahko prvih 12 mesecev poslovanja uveljavlja 50% nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) drugih 12 mesecev poslovanja pa so ti Nadaljuj z branjem

Kaj morate vedeti pred registracijo popoldanskega s.p.?

S pogovornim izrazom “popoldanski s.p.” označujemo samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in je zavarovan iz drugega naslova. Razmišljate o registraciji s.p.? Kdo lahko registrira popoldanski s.p.? Popoldanski s.p. lahko odpre oseba, ki je redno zaposlena za polni delovni čas (40 ur/teden) in se želi registrirati zato, da legalno izstavlja račune za dejavnosti, ki jih želi opravljati v okviru popoldanskega s.p. Osebe, ki so zaposlene za krajši delovni čas ne morejo Nadaljuj z branjem

Na VEM točki lahko brezplačno registrirate podjetje

Razmišljate o odprtju podjetja, pa ne veste, kje bi dobili vse potrebne informacije? Postopek odprtja podjetja je danes enostavnejši in lažji kot kdajkoli. Na VEM točki Data d.o.o lahko brezplačno registrirate  d.o.o., s.p. in “popoldanski” s.p.. Za samo registracijo podjetja potrebujete le osebni dokument, davčno številko in overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, katerega overite na upravni enoti ali notarju. Podjetja, ki potrebujejo pravni naslov, Nadaljuj z branjem

Ali bo odprtje s.p. alternativa študentskemu delu?

Strošek študentskega dela se bo s 1. februarjem 2015 z vidika delodajalca podražil, saj bo minimalna urna postavka po novem 4,5 evra bruto (3,8 evra neto). Študentje in dijaki, ki opravljajo začasno in občasno študentsko delo, bodo po novem vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojninska doba) in zdravstveno zavarovanje, zato jim bodo študentski servisi odvedli 15,5 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se bo dijaku ali študentu po novem štelo v pokojninsko dobo.  Nadaljuj z branjem

Konkretni izračun: s.p., avtorska in podjemna pogodba

Objavljamo konkretni izračun stroškov dela po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi,  s.p. in normiranega s.p. Primer je izračunan na podlagi bruto dohodka 1000€. Za samostojne podjetnike so prikazani minimalni prispevki. Primerjava tudi med »navadnim« in »normiranim« s.p.-jem. Konkretni izračun: s.p., avtorska in podjemna pogodba was last modified: 14 aprila, 2015 by Data d.o.o.

Ali ste pripravljeni na ustanovitev podjetja?

Ali ste pripravljeni na ustanovitev podjetja? Razmišljate o ustanovitvi podjetja in zbirate vse potrebne informacije, ki bi vam pomagale pri vaši odločitvi? V zgodnji fazi najbrž veliko časa porabite za tehtanje ali bi se šli svoj posel ali ne? Mnenja ljudi, ki ste jih vprašali za nasvet so deljena, zato vam niso ravno v pomoč? Na koncu sta odločitev in posledice odločitve le vaša odgovornost. Kako potem veste, da ste pripravljeni na ustanovitev Nadaljuj z branjem

Razmišljate o prehodu iz navadnega s.p. na normiranca?

Z novim davčnim letom se začenjata uporabljati noveli zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se zvišuje prag letnega prometa za pavšalno obdavčitev, hkrati pa zvišujejo normirani stroški. Pričakovati je, da se bo za pavšalno obdavčitev odločilo več samostojnih podjetnikov. Tudi vi razmišljate o prehodu iz navadnega s.p. na normiranca? Z novelama zakonov se prihodkovni limit, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem Nadaljuj z branjem

Po preveritvi podjetniške ideje, pripravite dober poslovni načrt

Podjetniški svetovalci v podjetju DATA, na poslovnih seminarjih, ki jih nudimo bodočim podjetnikom, vedno svetujemo in priporočamo, da po preveritvi poslovne ideje, predvsem pa pred ustanovitvijo podjetja, sami pripravijo dober poslovni načrt. Priprava poslovnega načrta je nujna, da bodoči podjetniki temeljito preverijo svojo podjetniško idejo, opredelijo vizijo podjetja, njegovo poslanstvo in cilje ter določijo strategijo poslovanja svojega bodočega podjetja. Sestavine poslovnega načrta Poslovni načrt je sestavljen iz sledečih poglavij: Predstavitve podjetja Nadaljuj z branjem

Kako znižati stroške ob odprtju s.p.?

Na začetku svoje poslovne poti skuša vsak podjetnik s čim manjšimi stroški začeti s svojo dejavnostjo. Predstavljamo vam nekaj načinov, ki vam lahko pomagajo znižati stroške ob odprtju s.p.: a)      Drugačna razporeditev delovnih nalog  Če ste na začetku svoje kariere in ste na poslovni poti še sami ali če zaposlujete manjše število zaposlenih, razmišljajte v smeri razporeditve delovnih nalog na način, ki vam in zaposlenim omogoča delo od Nadaljuj z branjem

Najpogostejši razlogi za ustanovitev podjetja

Ali veste kateri so najpogostejši razlogi za ustanovitev podjetja? Najverjetneje ste slišali že milijon razlogov zakaj ne ustanoviti podjetja. Med najpogostejšimi razlogi, ki jih slišite so, da je preveč tvegano, da si boste nakopali dolgove, da ne boste nič spali, da bo konec vašega družabnega življenja, da ne boste imeli več časa za družino ipd.  Četudi so ljudje negotovi glede vstopa v svet podjetništva, jih mora nekaj privlačiti, da se odločijo Nadaljuj z branjem

Upokojenim s.p. podaljšali rok za uskladitev statusa

Parlamentarni odbor za delo je danes v skladu s pričakovanji podprl vladni predlog novele zakona o matični evidenci zavarovancev in upokojencev. Ta je upokojenim s.p. rok za odločitev ali bodo opravljali dejavnost ali prejemali polno pokojnino podaljšal do konca leta 2015. S predlagano novelo zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja za upokojence, ki so bodisi samozaposleni bodisi opravljajo določeno dejavnost, se prehodno obdobje Nadaljuj z branjem

Prenos s.p. na drug s.p.

Prenos podjetja dosedanjega s. p. na drug s. p. je mogoč v skladu z 72.a členom ZGD-1. Podjetnik lahko prenese podjetje na zakonca ali osebo, s katero živi v življenjski skupnosti, oziroma osebo, s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, na otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre. S prenosom preidejo na prevzemnika novega s. p.-ja podjetje ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. S tem novi podjetni prevzemnik Nadaljuj z branjem

Razmišljate o odprtju popoldanskega s.p.?

S terminom popoldanski s.p. oziroma dopolnilni s.p. označujemo podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in je zavarovan iz drugega naslova. Ustanovitelj s.p. mora biti pred odprtjem popoldanskega s.p. že nekje drugje zaposlen za polni delovni čas – 40 ur tedensko. Pravni status navadnega s. p. in popoldanskega s. p. je enak, prav tako imata obe obliki s.p. enake dolžnosti in pravice. Razlika je v temu, da se ustanovitelju pri odprtju popoldanskega Nadaljuj z branjem