Go to Top

Ustanovitev d.o.o.

Poznate pogoje za borzno posredovanje?

Tudi za borzno posredovanje oziroma opravljanje dejavnosti borznega posredovanja mora imeti ponudnik ustrezno urejeno podjetje ali dejavnost – ali, povedano drugače, ne more kar vsak opravljati dejavnosti borznega posredovanja. Borzno posredovanje: Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom Borzno posredovanje štejemo pod dejavnost Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom (K66.120) po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008. Pod to dejavnost štejemo trgovanje na finančnih trgih za tuj račun, Nadaljuj z branjem

Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

  Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti mnogokrat dopolnijo nabor dejavnosti, ki jih bo opravljalo podjetje. Ob registraciji podjetja se mora podjetnik odločiti tudi, katere dejavnosti bo njegovo podjetje opravljalo. Te dejavnosti so razvrščene po sistemu Standardne klasifikacije dejavnosti 2008 (SKD 2008). Dobro je, da podjetnik premisli tudi, katere sorodne ali povezane dejavnosti so tiste, s katerimi se bo njegovo podjetje ob osnovni dejavnosti najverjetneje ukvarjalo, morda tudi malce kasneje. Najpogosteje Nadaljuj z branjem

Ko je registracija blagovne znamke zavrnjena

Do večje prepoznavnosti na trgu pridemo z dobro izdelano blagovno znamko, Urad RS za intelektualno lastnino pa je v nekaterih pogojih lahko tudi ne odobri oziroma je registracija blagovne znamke zavrnjena. Kdaj je registracija blagovne znamke zavrnjena?Po Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)  je lahko registracija blagovne znamke zavrnjena zavrnjena v naslednjih primerih:Absolutni razlogi za zavrnitev znamkeKot znamka se ne sme registrirati znak, ki:ne more biti znamka,nima nobenega razlikovalnega učinka (ne velja za znamke, Nadaljuj z branjem

Za Ruse je Slovenija privlačna in varna država

Da je za Ruse Slovenija privlačna in varna država potrjuje vse več poslovnega sodelovanja med državama. V Moskvi pravkar poteka štiridnevna turistična borza Moscow International Travel & Tourism (MITT), ki je eden največjih in najpomembnejših dogodkov za turistično industrijo v Rusiji in baltskih deželah, pišejo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Letošnja tema izpostavlja zdravo vodo kot turistični produkt slovenskih naravnih zdravilišč. Tako se v Moskvi pod okriljem Slovenske turistične organizacije Nadaljuj z branjem

Kaj moram vedeti ob registraciji podjetja?

Pred registracijo podjetja se vsak bodoči podjetnik sprašuje, kaj moram vedeti ob registraciji podjetja? Najprej – samo brez panike – in berite dalje! Pri vseh postopkih in birokratskih vprašanjih vam bomo pomagali na točki Vem podjetja Data. Ko ste se že odločili za vstop v podjetništvo, je sam postopek registracije podjetja ali samostojne dejavnosti enostaven. No, in kaj moram vedeti ob registraciji podjetja? V grobem najprej to, da fizična oseba, ki se odloči Nadaljuj z branjem

Veterinarska dejavnost: Kaj morate vedeti?

Veterinarska dejavnost – po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 M75.000 Veterinarstvo –  se lahko opravlja tako kot s. p. ali kot d. o. o., a zahteva izpolnjevanje določenih pogojev. Zanjo ni potrebna koncesija po zakonu, v kolikor ne gre za javno veterinarsko službo, mora pa vsakdo, ki želi  opravljati to dejavnost pridobiti odločbo Veterinarska zbornice Slovenije (VZS). Vetrinarska dejavnost tudi dejavnost, ki se sicer lahko opravlja tako v veterinarskih ambulantah, bolnišnicah, v lastnih Nadaljuj z branjem

Nakazilo ustanovnega kapitala podjetja šele po obisku na točki VEM

Družbeniki ali ustanovitelji družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) morajo najprej priti na VEM točko na postopek registracije podjetja, šele po prejemu ožigosane dokumentacije, ki jo pripravi svetovalec na VEM točki, pa se družbenik ali ustanovitelj odpravi na banko, kjer odpre začasni račun za nakazilo ustanovnega kapitala podjetja. Svetovalec na točki VEM podjetja DATA vam bo brezplačno in hitro pripravil vse dokumente, ki jih potrebujete. Pripravljene dokumente družbeniki in Nadaljuj z branjem

Na podjetje ali dejavnost izdani računi šele po vpisu v register!

Bodoči podjetniki mnogokrat ne vedo, da so jim lahko izdani računi za podjetje ali samostojno dejavnost šele po ustanovitvi podjetja oziroma registraciji dejavnosti. V praksi podjetniki pogosto pričakujejo, da jim bo izdan račun na ime podjetja ali samostojne dejavnosti že z dnem, ko na VEM točki registrirajo svojo dejavnost ali podjetje (d. o. o.). Vendar, kot pojasnjujejo tudi na Finančni upravi RS (Furs), to ni dovoljeno. Podjetnikom so lahko izdani Nadaljuj z branjem

Imenovani zastopnik družbe z omejeno odgovornostjo, pozor!

Od letošnjega leta dalje ob registraciji podjetja bodoče zastopnike izrecno opozarjamo, da  je bil z novelo Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1I) spremenjen tudi 255. člen, ki se nanaša na imenovanje in mandatno dobo članov organov vodenja ali nadzora. Pri postopku registracije d. o. o. mora imenovani zastopnik podjetja podpisati Izjavo zastopnika, kjer zastopnik (bodoči direktor, poslovodja) izjavlja, da soglaša s svojim imenovanjem na to funkcijo in da za njegovo imenovanje ni Nadaljuj z branjem

Radijska dejavnost in televizijska dejavnost: Bi imeli svoj radio ali televizijo?

  Radijska dejavnost in televizijska dejavnost sta ločeni dejavnosti, a obe zajemata ustvarjanje, torej produkcijo radijskih oziroma televizijskih programov z namenom predstavitve ustvarjenih vsebin javnosti. Vključujeta tudi različne oblike posredovanja radijskih ali televizijskih programskih vsebin javnosti.  Oddajanje lahko poteka brezžično, preko kabla ali satelita. izobraževanje Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja Razmišljate o registraciji podjetja? Na kar morate biti pozorni in katera vprašanja si morate zastaviti, preden se odpravite na najbližjo Vem Nadaljuj z branjem

Katera pa je vam najbližja Vem točka?

Množica podjetnikov je v minulem letu ocenila, da jim je najbližja Vem točka podjetja Data. Pri nas so opravili kar 4.757 postopkov za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, kar nas uvršča na visoko tretje mesto med vsemi Vem točkami v državi! »Prehiteli« so nas le na ljubljanski in mariborski izpostavi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), ljubljanska izpostava pa je tako obravnavala kar četrtino vseh vlog podjetnikov. Nadaljuj z branjem

Kako ustanoviti d. o. o. in kaj potrebujete?

Se sprašujete, kako ustanoviti d. o. o. in katere dokumente boste ob tem potrebovali? V nadaljevanju smo pripravili napotke in korake, ki so ključni za ustanovitev d. o. o. Kako ustanoviti d. o. o.? Družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) lahko ustanovi domača fizična oseba, tuja fizična oseba, domača pravna oseba ali tuja pravna oseba. Družbenikov je lahko največ 50, za višje število družbenikov pa se lahko bodoče podjetje Nadaljuj z branjem

Katere dokumente potrebujete za odprtje s. p.?

Če želite svoje dejavnosti in hobije združiti pod eno streho, je odprtje s. p. prava odločitev za vas. Za registracijo oziroma ustanovitev s. p. boste v našem podjetju Data d. o. o. potrebovali le osebni dokument in davčno številko. Odprtje s. p. brezplačno Odprtje s. p. je še vedno brezplačno. Postopek za odprtje s. p. se deli na tri korake: prijava v Poslovni register Slovenije (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence Nadaljuj z branjem

Kako ustanoviti zasebni vrtec?

Po dopolnitvi otrokovih 11 mesecev imajo starši oziroma skrbniki pravico vključiti otroka v javni oziroma zasebni vrtec, kjer lahko nato otrok ostane do vstopa v šolo. V Sloveniji predšolska vzgoja za otroka v vrtcih ni obvezna, jo pa zagotovo priporočajo ministrstva, med drugim tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in večino občin, ki predšolsko vzgojo dojemajo kot eno izmed temeljnih nalog občine. Če želite odpreti zasebni vrtec, se morate najprej vpisati Nadaljuj z branjem