Go to Top

Podjetništvo

Ste podjetnik in iščete vire financiranja ali sredstva za zagon?

Podjetniki navadno pred ustanovitvijo podjetja raziščejo finančni izgled posla s katerim začenjajo in se zanimajo za sredstva, ki jih namenja država za spodbujanje podjetništva. Največkrat podjetniki ne vedo, kje se nahajajo informacije o finančnih sredstvih. Pripravili smo seznam nekaterih ustanov ali organizacij, ki lahko predstavljajo vire tako zagonskih sredstev kot pomoči. Informativni izračun dohodnine Tipi podpore države in podjetij, ki so jim sredstva na voljo Finančna podpora države se razlikuje Nadaljuj z branjem

Bankovec za 500 evrov se bo z današnjim dnem dokončno prenehal izdajati

Svet Evropske centralne banke je že leta 2016 sprejel sklep o ukinitvi bankovcev za 500 evrov. Večina centralnih bank z evrskega območja je petstotake prenehala izdajati januarja letos, danes pa sta izdajo ustavili še zadnji državi – Avstrija in Nemčija. Informativni izračun plače Odločitvi botrovala predvsem tveganja glede terorizma in pranja denarja Odločitvi za ukinitev bankovcev za 500 evrov naj bi botrovala predvsem povezava med gotovino in organiziranim kriminalom. Gotovino Nadaljuj z branjem

Registracija d.o.o. v nekaj korakih – od priprave do registracije

Podjetniki, ki želijo registrirati družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), velikokrat izgubijo veliko časa v iskanju informacij in odgovorov na vprašanja »kako, kaj in zakaj«. Pripravili smo nekaj »korakov«, ki so Vam lahko v pomoč tako glede samega postopka kot tudi pri organizaciji registracije podjetja – še posebej, kadar je v postopek vpletenih več ljudi! Informativni izračun plače Korak 1: določitev, da je pravno-organizacijska oblika prava za vas Izbira primerne pravno-organizacijske Nadaljuj z branjem

Projektno delo – kdaj in kako lahko delavca zaposlite zaradi dela na projektu?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne določa definicije projektnega dela, vendar pa zakon to prepušča kolektivnim pogodbam na ravni dejavnosti, da definirajo projektno delo. Informativni izračun dohodnine Vendar pa projektnega dela ne opredeljujejo vse kolektivne pogodbe. Spodaj je samo nekaj naštetih primerov kolektivnih pogodb, ki definirajo projektno delo: Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma v Sloveniji: – delovni proces, v katerem se izvajajo praviloma enkratne naloge. Oziroma gre za programe Nadaljuj z branjem

Vpogled v zemljiško knjigo – kako pridobiti podatke?

Kupujete nepremičnino in bi radi preverili podatke glede lastništva in morebitne obremenjenosti izbrane nepremičnine? Vpogled v zemljiško knjigo (elektronsko) je brezplačen. Pred nakupom nepremičnine oziroma podpisom kupoprodajne pogodbe je vsekakor bistvenega pomena, da kupec preveri podatke nepremičnine v zemljiški knjigi. Gre za javno knjigo, ki je namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z njimi. Informativni izračun plače V zemljiško knjigo se Nadaljuj z branjem

Objava prostega delovnega mesta

Ali je delodajalec dolžan objaviti prosto delovno mesto? Kdaj je to dolžan storiti? Ali lahko to storite sami? Informativni izračun dohodnine Objava prostega delovnega mesta Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela javno objaviti. Objava prostega dela mora vsebovati: pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Za javno objavo se šteje tudi objava, ki jo Nadaljuj z branjem

Želite pridobiti podatek o delovni dobi?

Podatek o delovni dobi izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Te podatke ZPIZu posreduje Finančna uprava RS. Pogostokrat ta podatek potrebujete zaradi izračuna dodatka na minulo delo ali zaradi izračuna dodatnih dni dopusta. Iz tega razloga delodajalci od novozaposlenega zahtevajo potrdilo o delovni dobi. Informativni izračun plače Izpisek pridobite na katerikoli enota ZPIZa. Lahko ga prevzamete: osebno (v tem primeru boste izpis dobili takoj oziroma lahko izpis za Nadaljuj z branjem

Izstop družbenika iz d.o.o. – kdaj je mogoč?

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je gospodarska družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna. Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik poslovni delež, izražen v odstotkih. Informativni izračun dohodnine Kadar je ustanoviteljev družbe več, se razmerja med njimi v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah uredijo z družbeno pogodbo. Poslovni deleži v družbi se lahko odsvojijo Nadaljuj z branjem

Posredovanje delovne sile je dejavnost, ki zahteva koncesijo! Kako do nje?

Dejavnost iskanja ustreznega ali primernega delavca za delodajalca oziroma vse aktivnost povezane z iskanjem primerne ali ustrezne zaposlitve iskalcu zaposlitve lahko izvaja tudi zasebno podjetje – kot posredovanje zaposlitve. Ta dejavnost je regulirana, poglejmo si pogoje za njeno izvajanje. Informativni izračun dohodnine Potrebujete pravno svetovanje glede napotitve delavca v tujino? Poslužite se storitve strokovnjakov podjetja Data d.o.o. Pri podjetju Data d.o.o. imamo strokovnjake, ki opravljajo storitve za tujce iz področja Nadaljuj z branjem

Dodatek na delovno dobo

Ali prejemate dodatek na delovno dobo? Kako in kje je določen dodatek za delovno dobo? Ali vam delodajalec pravilno obračunava dodatek za delovno dobo? Informativni izračun plače Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. Ti dodatki so: dodatek za nočno delo, dodatek za nadurno delo, dodatek za delo v nedeljo, dodatek za delo na praznike in Nadaljuj z branjem

Intervju na Radio Slovenia International

Pred kratkim je bil predvajan intervju z našo poslovno svetovalko, Aljo Arko, na slovenski radijski postaji Radio Slovenia International. Skupaj z novinarjem Chrisom Wherryjem sta govorila o možnostih, ki jih imajo tujci pri poslovanju v Sloveniji. Informativni izračun dohodnine Registracija podjetja v Sloveniji Svetovalka Alja Arko in novinar Chris Wherry v intervjuju razglabljala o možnostih, ki jih imajo tujci pri ustanovitvi podjetja v Sloveniji. Najbolj pogosta izbira tipa podjetja je Nadaljuj z branjem

Minimalna plača v Sloveniji in ostalih državah članicah Evropske unije

Na našem blogu redno poročamo o spremembah minimalne plače v Republiki Sloveniji. Pa veste kakšna je minimalna plača v drugih državah članicah Evropske unije? Informativni izračun plače Minimalna plača v Republiki Sloveniji V Sloveniji pravico do minimalne plače določa Zakon o minimalni plači. Zakon določa tudi višino minimalne plače v bruto znesku ter način njenega določanja in objave. V letu 2019 tako minimalna bruto plača v Sloveniji znaša 886,63 evrov. Nadaljuj z branjem

Preverite, kdaj so podani elementi delovnega razmerja in se izognite kaznim!

Ali želite opravljati delo le za enega naročnika? Ali veste katero pravno podlago uporabiti? Ali želite skleniti pogodbo o zaposlitvi? Ali ste preverili ali so pri vašem delu podani elementi delovnega razmerja? Ali gre za delo, ki se lahko opravlja preko avtorske pogodbe ali podjemne pogodbe? Informativni izračun plače Sodba Vrhovnega sodišča: Odsotnost volje delodajalca za sklenitev delovnega razmerja je irelevantna! Vrhovno sodišče je v sodbi št. VIII Ips 171/2018 Nadaljuj z branjem

Dodatek za delo v nedeljo in na praznike – veste kdaj vam pripada?

Bližajo se prazniki, dela prosti dnevi in šolske počitnice. Ali boste dela prosti tudi vi? Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec upravičen do plačila za delo. Ali veste, kdaj vam za delo v nedeljo in na praznike pripada dodatek? Obvezne sestavine plače so: osnovna plača, del plače za delovno uspešnost, dodatki. V kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zaposlitvi pa je lahko določena tudi pravica do dela plače Nadaljuj z branjem