Go to Top

Podjetništvo

Poskusna doba oz. poskusno delo – kako dolgo lahko traja?

Poskusna doba oz. poskusno delo je v pogodbi o zaposlitvi praviloma določeno z namenom. In sicer je namenjeno tako delodajalcu kot delavcu. Zakaj je poskusna doba sploh določena? Kako dogo lahko traja poskusna doba oz. poskusno delo? Pretvorite vašo bruto plačo v neto z našim kalkulatorjem! Zakaj se sploh opredeli poskusna doba? Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi ne delavec, ne delodajalec ne moreta vedeti, ali bo delavcu delo sploh ustrezalo. Nadaljuj z branjem

Zakon o tujcih – kaj bi se naj spremenilo s 27.4.2023?

Zakon o tujcih (Ztuj-2) opredeljuje vse pomembne elemente selitve in življenja tujce v Sloveniji. Na podlagi njega tujci iz tretjih držav pridobijo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji. V njem so opisani vsi postopki pridobitve dovoljenj za prebivanje, kot tudi za vizumsko politiko v Sloveniji. Opredeljene so tudi pravice in dolžnosti tujcev med življenjem v Sloveniji. S 27.4.2023 pa bi naj v veljavo stopile spremembe, ki jih je vlada potrdila leta Nadaljuj z branjem

Davčni obračun DohDej 2022 – rok za oddajo je vse bližje!

Davčni obračun DohDej 2022 oz. njegova oddaja je vse bližje! Kdo ga mora oddati? Na kak način? Do kdaj ga je potrebno oddati? Pretvorite vašo bruto plačo v neto z našim kalkulatorjem! Kdo mora predložiti davčni obračun DohDej 2022? Obveznost, da predložijo davčni obračun DohDej 2022 (gre za obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto), imajo fizične osebe z dejavnostjo (se pravi tudi samostojni podjetniki). Dohodek Nadaljuj z branjem

Februarska inflacija nižja kot januarja, a še vedno 9,3-odstotna!

Februarska inflacija je bila na letni ravni 9,3 odstotka, na mesečni ravni pa je bila rast cen 0,7-odstotna. Kaj se je najbolj podražilo? Preberite tudi – Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo? Največji vpliv na inflacijo ima dražja hrana! Cene blaga so se v povprečju dvignile za 10 odstotkov, cene storitev pa za 7,8 odstotka. Da je bila letna februarska inflacija tako visoka so najbolj vplivale cene hrane (2,8 odstotka) Nadaljuj z branjem

Pogoji za odprtje popoldanskega sp – kdo ga lahko odpre?

Pogoji za odprtje popoldanskega sp – kdo lahko odpre popoldanski sp? Kdo ne? Kakšni pogoji veljajo za odprtje popoldanskega sp? Veste, koliko trenutno znašajo prispevki za popoldanski s.p.? Veste, kakšen regres vas čaka v 2023? Kdo lahko odpre popoldanski s.p.? Pogoji za odprtje popoldanskega sp so zaposlitev osebe v podjetju za polni delovni čas (40 ur na teden), neobstoj pogojev iz 10.a člena ZGD-1 za nosilca dejavnosti pri popoldanskem sp Nadaljuj z branjem

Odpovedni rok – koliko časa po odpovedi mora delavec še delati?

Odpovedni rok se upošteva pri vsaki redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kje je določen odpovedni rok? Kako odpovedne roke ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)? Kdaj bo izplačilo dohodnine 2022? Kdaj začne teči odpovedni rok? Pri vsaki redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi je potrebno upoštevati odpovedni rok. Tako delodajalec kot delavec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi. Pri tem pa morata upoštevati odpovedni rok. Ta začne teči naslednji dan po vročitvi Nadaljuj z branjem

Menjava gum 2023 – kdaj bomo zimske zamenjali za letne?

Menjava gum 2023 – pomlad se z vso hitrostjo približuje. In to pomeni tudi, da sledi prva menjava gum 2023. Zimske gume bomo zamenjali z letnimi. Od kdaj jih lahko zamenjamo? Veste, kakšen regres vas čaka v 2023? Do kdaj je potrebno zamenjati gume? Spomladanska menjava gum 2023 prinese nekoliko manj stresa kot jeseni, ko je treba letne gume zamenjati za zimske. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa, da Nadaljuj z branjem

Registracija družbe z omejeno odgovornostjo – kako?

Registracija družbe z omejeno odgovornostjo je postopek, ki ga lahko družbenik oz. družbeniki opravijo na naši DATA točki. Kako poteka registracija družbe z omejeno odgovornostjo? Kako se nanjo pripraviti? Kdaj bo izplačilo dohodnine 2022? Kdo ne more odpreti d.o.o.? Preden se izvede registracija družbe z omejeno odgovornostjo oz. ustanovitev d.o.o. je potrebno pogledati v Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V 10.a členu ZGD-1 so namreč določene omejitve o tem, kdo Nadaljuj z branjem

Minimalne plače v državah EU – kakšna pravila morajo upoštevati?

Minimalne plače v državah EU bodo morale biti določene po direktivi o minimalni plači, ki je bila potrjena lani. Kaj se mora upoštevati, ko se določajo minimalne plače v državah EU? Ali to pomeni tudi spremembe v Sloveniji? Veste, kakšen regres vas čaka v 2023? Kaj je namen direktive o minimalni plači? Lani septembra je bila v evropskem parlamentu sprejeta direktiva o minimalni plači. S to direktivo želijo izboljšati delovne Nadaljuj z branjem

Prenos s.p. – lahko poslovanje prenesem na drugo osebo?

Prenos s.p. je možen in se največkrat zgodi v primeru, ko se samostojni podjetnik bliža upokojitvi in začne razmišljati, komu bi lahko predal poslovanje. Kako se to uredi? Veste, kakšen regres vas čaka v 2023? Prenos s.p. običajno na drugega družinskega člana Največkrat se prenos s.p. zgodi v okviru družine in se prenese na družinskega člana. Nekateri podjetniki, ki razmišljajo o prenosu podjetja se raje odločijo s.p. zapreti, nekateri se Nadaljuj z branjem

Odmera letnega dopusta 2023 – čas do konca marca!

Odmera letnega dopusta 2023 je obveznost delodajalcev! Odmeriti ga je potrebno do konca marca. Kaj, če ga ne? Koliko dopusta minimalno pripada delavcu? Kilometrina 2023 – kakšni zneski veljajo? Letni dopust mora biti odmerjen do 31. marca S sklenitvijo delovnega razmerja delavec pridobi pravico do letnega dopusta. V 2. točki 160. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je določeno, da mora biti odmera letnega dopusta za tekoče koledarsko leto delavcu Nadaljuj z branjem

Davčni obračun DDPO 2022 – ne pozabite na oddajo! Do kdaj?

Davčni obračun DDPO 2022 oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb bo treba kmalu oddati! Do kdaj? Kako to storite? Preberite še – Regres 2023, koliko znaša minimalni regres? Kdo mora predložiti davčni obračun DDPO 2022? Kdo so zavezanci za predložitev obračuna DDPO? Kdo mora torej predložiti davčni obračun DDPO 2022? Zavezanci so pravne osebe domačega ali tujega prava, ki so: Rezidenti RS in morajo obračunati davek od vseh dohodkov Nadaljuj z branjem

Dovoljenje za stalno prebivanje – kdaj ga lahko tujec pridobi?

Dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji je oblika dovoljenja, ki jo tujec pridobi, ko je v Sloveniji stalno naseljen. Kdaj je to možno? Obstajajo različni pogoji za pridobitev tega dovoljenja. Odvisno je tudi od tega, če gre za EU državljane ali državljane tretjih držav. Preberite tudi –  Kdaj bo izplačilo dohodnine 2022? Dovoljenje za stalno prebivanje za tujce tretjih držav – pogoj petletnega neprekinjenega bivanja Dovoljenje za stalno prebivanje se Nadaljuj z branjem

Dohodnina za leto 2022 – kaj se šteje v dohodnino?

Dohodnina za leto 2022 je trenutno še vedno aktualna tema. Kaj sploh dohodnina je? Kateri dohodki so obdavčeni z dohodnino? Kako izgleda izračun dohodnine? Kakšna dohodninska lestvica velja za leto 2022? Veste, kakšen regres vas čaka v 2023? Kaj sploh je dohodnina? Ko je tema dohodnina za leto 2022, je smiselno najprej pogledati, kaj dohodnina sploh je. Gre za davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino so obdavčeni tako dohodki Nadaljuj z branjem