Go to Top

Podjetništvo

Nepravočasno izplačilo regresa

Ali ste že dobili izplačan regres za leto 2019? Kaj lahko storite, če regresa za leto 2019 še niste dobili izplačanega? Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres. Regres za letni dopust se izplača najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Regres v višini 886,63 evra dobil vsak, Nadaljuj z branjem

Ste prejeli izplačilo regresa pred 4. majem 2019?

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa. Informativni izračun dohodnine V primeru, da ste dobili Nadaljuj z branjem

Zaščitene kategorije delavcev – kdo so?

Določene kategorije delavcev potrebujejo posebno varstvo, saj so zaradi določenih okoliščin bolj ranljivi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v posebnem poglavju obravnava zaščitene kategorije delavcev. Informativni izračun plače Med zaščitene kategorije delavcev ZDR-1 v posebnem poglavju našteva: ženske (izključno glede opravljanja podzemnih del v rudnikih) nosečnice in starši delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti invalidi starejši delavci Varstvo žensk: Zakon ureja prepoved opravljanja podzemnih del in določa, da Nadaljuj z branjem

Nadurno delo – kaj je, kdo ga lahko opravlja in v katerih primerih?

Nadurno delo je delo, ki ga delavec opravlja preko polnega delovnega časa. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Izjemoma je lahko z zakonom ali kolektivno pogodbo določen krajši polni delovni čas (krajši od 40 ur), vendar ne manj kot 36 ur na teden. Slednje velja za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali Nadaljuj z branjem

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča – še do 1. 4. 2020

Če prodajate gradbeno zemljišče, ste morda zavezanec za plačilo davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča. Preverite ali je temu tako. Informativni izračun plače Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča Gre za davek, s katerim se obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob prodaji štejejo za gradbena zemljišča. Davčni zavezanec je prodajalec zemljišča, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Obveznost plačila davka je uvedel Zakon za Nadaljuj z branjem

Odkrijte podjetništvo na dopustu

Na dopustu je čas za odklop. Oddahnemo si od rutinskih delovnih opravil, doma, ljudi, ki jih srečujemo vsak dan. To je čas, ko se posvečamo družini, stvarem, ki jih radi počnemo, nikamor se nam ne mudi. To je tudi čas, ko imamo v glavi prostor o razmisleku o novih stvareh. Informativni izračun plače Dopust je hkrati tudi čas, ko imamo čas razmišljati o svoji karierni poti, o delovnem mestu, o Nadaljuj z branjem

Računanje in tek rokov v upravnih postopkih

Posamezniki in pravne osebe se lahko vsakodnevno znajdemo kot stranke v različnih upravnih postopkih. Organi javne uprave namreč v upravnih postopkih odločajo o naših pravicah, obveznostih in pravnih koristih. Informativni izračun plače Kot subjekt v upravnem postopku tako nastopamo v številnih vsakdanjih situacijah, na primer ko: zaprosimo za izdajo potnega lista, vložimo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, štipendije, prijavimo začasno prebivališče, prejmemo odločbo o storjenem Nadaljuj z branjem

Definicija stalne poslovne enote za namene obdavčitve pri davku na dodano vrednost

Kaj se šteje in kako se določi stalna poslovna enota za namene obdavčitve pri davku za dodano vrednost? Kako obračunati davek na dodatno vrednost v primerih stalnih poslovnih enot? Kaj je stalna poslovna enota in zakaj je pomembna? Pojem stalne poslovne enote je pomemben pojem v sistemu davka na dodano vrednost (DDV) na območju Evropske Unije (EU). Gre za enoten pravni pojem EU, zato razlaga pojma ni prepuščena posamezni državi članici. Nadaljuj z branjem

Podjetniki, datum ustanovitve podjetja določite sami!

Samostojni podjetniki morajo pri postopku registracije podjetja določiti datum ustanovitve podjetja. To je dan, ki bo naveden v registru podjetij AJPES, kot datum ustanovitve podjetja. Torej lahko tudi datum, ko bo oseba-samostojni podjetnik zavarovana v svojem podjetju in bo iz naslova samozaposlitve, pričela s plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje. Samostojni podjetnik na postopku na VEM točki lahko določi datum vpisa s.p. v register podjetij, naslednji dan od dneva, ko opravlja Nadaljuj z branjem

Dan državnosti: nekoč in danes

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje 25. junija. Dan državnosti je dela prost dan v Republiki Sloveniji. Na ta dan se spominjamo na 25. junij 1991, ko je Slovenija postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Informativni izračun dohodnine Kot smo že navedli gre za dela prost dan, a ne za vse. Nekateri Nadaljuj z branjem

Izguba osebnih dokumentov v tujini – kako postopati?

V našem članku smo pisali o osebnih dokumentih, ki jih potrebujemo za potovanje v tujino. Slovenski državljani lahko namreč v določene države potujemo zgolj z osebno izkaznico, medtem ko je za vstop v druge potreben potni list. Informativni izračun plače Pred potovanjem v tujino je bistvenega pomena, da pravočasno preverimo veljavnost naših osebnih dokumentov. Ko se nahajamo v tuji državi pa je seveda pomembno tudi, da svoje dokumente skrbno varujemo. Nadaljuj z branjem

Zavarovanje odgovornosti v podjetju – zakaj in kdaj je to dobro oziroma nujno

Zavarovanje odgovornosti v podjetju je namenjeno kritju škode zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb. Gre za škodo, ki nastane zaradi nepričakovanih in nenadnih dogodkov pri izvrševanju dejavnosti podjetja, za katero je odgovorno podjetje. Škodo lahko utrpijo tretje osebe (telesne poškodbe, okvara zdravja ali smrt), lahko pa tudi nastane na premoženju tretjih oseb (uničenje, poškodba). Informativni izračun dohodnine Predvsem podjetja, ki se na trgu na novo ustanavljajo in so najbolj Nadaljuj z branjem

Brezplačna pravna pomoč

Potrebujete pravni nasvet ali zastopanje na sodišču, ki si ga ne morete privoščiti? Preverite ali ste upravičeni do brezplačni pravne pomoči. Informativni izračun dohodnine Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč? Za brezplačno pravno pomoč lahko v skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) zaprosijo: državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo; tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva, Nadaljuj z branjem

Potni list ali osebna izkaznica – s katerim osebnim dokumentom v tujino?

Z junijem smo že dodobra zakoračili v poletno turistično sezono. Večina izmed nas se bo tako kmalu odpravila na krajši oddih ali daljše potovanje. Slovenski državljani lahko v nekatere države potujemo le z osebno izkaznico, medtem ko za druge potrebujemo veljaven potni list. Mimogrede, ste že prejeli letošnji regres? Pred odhodom na pot je pomembno, da preverimo veljavnost naših osebnih dokumentov. Če se odpravljamo v tujino za daljše obdobje, je Nadaljuj z branjem