Go to Top

Kadri

Akt o sistemizaciji delovnih mest – za določene delodajalce je obvezen!

Akt o sistemizaciji delovnih mest je eden najpomembnejših internih aktov v podjetjih, ki zaposlujejo delavce. Za določene delodajalce pa je tudi obvezen. Če bi potrebovali pomoč glede ureditve delovno-pravnih razmerij, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce! Za termin plačljivega svetovanja pokličite na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si. V kolikor pa berete ta prispevek, ker načrtujete ustanovitev podjetja, lahko postopek registracije prav tako uredite pri nas! Izračunajte si Nadaljuj z branjem

Neenakomerna razporeditev delovnega časa – na kaj je potrebno pri tem paziti?

Neenakomerna razporeditev delovnega časa se zgodi, ko delavec zaradi potreb delovnega procesa ne dela vsak dan enako število ur ali pa dni v tednu. Kako to ureja zakon? V primeru dilem na področju delovnega prava vam lahko pomagajo naši pravni strokovnjaki. Za ponudbo posveta nam lahko pišete na data@data.si ali pokličete na telefonsko številko 01 600 1530. Izračunajte si plačo Neenakomerna razporeditev delovnega časa po Zakonu o delovnih razmerjih Po Nadaljuj z branjem

Disciplinski postopek: kako mora potekati?

Disciplinski postopek je ena od možnosti, ki jo ima delodajalec, ko ugotovi, da je delavec kršil svoje obveznosti. Kako stvar poteka? Če bi imate glede delovnega prava kakšno dilemo, se lahko posvetujete z našimi pravnimi strokovnjaki. Za termin plačljivega posveta nas lahko kontaktirate na 01 600 1530 ali pišete na data@data.si. Izračunajte si svojo plačo Kakšen disciplinski ukrep lahko doleti delavca? Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti Nadaljuj z branjem

Kadrovske evidence in obvezni akti vsakega delodajalca

Kadrovske evidence in obvezni akti v podjetju – veste, kateri so? V kolikor potrebujete pomoč pri njihovi ureditvi, se lahko povežete s pravnimi strokovnjaki podjetja DATA. Za ponudbo lahko pokličete na 01 600 1530 ali pišete na data@data.si. Če pa ste pred ustanovitvijo podjetja, lahko na DATI uredite tudi postopek registracije! Izračunajte si svojo plačo Kadrovske evidence, ki jih predpisuje delovnopravna zakonodaja Zakon o evidencah na področju dela in socialne Nadaljuj z branjem

Bolniški list – kako naj delodajalec izplača bolniško, če ga ne prejme?

Bolniški list je osnova, s katero delavec dokazuje upravičenost svoje odsotnosti z dela. A nekateri zdravniki zaradi stavke v zdravstvu bolniških listov ne izdajajo. Kaj naj delodajalec stori, če delavec javi, da je bolan, bolniškega lista pa ne prejme? Vprašanja delovnopravne zakonodaje lahko naslovite tudi na naše pravne svetovalce. Za termin plačljivega strokovnega svetovanja pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si. Izračunajte si plačo Bolniški list – zakaj Nadaljuj z branjem

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi – kolikokrat je to dovoljeno?

Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi je možno večkrat, vendar pod določenimi pogoji. Kakšni so? Če imate glede sklenitve pogodb o zaposlitvi kakšne dileme, jih lahko razrešite s pravno službo podjetja DATA. Za ponudbo posveta pokličite na telefon 01 600 1530 ali pišite na data@data.si. Kontakte lahko uporabiti tudi, če želite ustanoviti svoje podjetje! Brezplačno registrirajte podjetje Podaljšanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas –  kakšna je časovna omejitev? Zakon o delovnih Nadaljuj z branjem

Alkohol na delovnem mestu: kako naj ukrepa delodajalec?

Alkohol na delovnem mestu je prepovedan. Pa vendar se zgodi, da se mora delodajalec soočiti s situacijo, ko je delavec pod vplivom alkohola. Kako postopati? Če imate v zvezi delovnim pravom dodatna vprašanja, se lahko obrnete na pravno službo podjetja DATA. Za ponudbo posveta nas pokličite na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si. Izračunajte si plačo Alkohol na delovnem mestu in zakonodaja Alkohol na delovnem mestu prepoveduje Zakon o Nadaljuj z branjem

Poklicno zavarovanje – kateri delodajalci ga morajo plačevati?

Poklicno zavarovanje predstavlja pomemben vidik socialne varnosti, ki zagotavlja zaščito delavcev v primeru nesreč pri delu ali poklicnih bolezni. Več pojasnimo v nadaljevanju. Če imate glede te teme dodatna vprašanja, se obrnite na pravne svetovalce podjetja Data! Za ponudbo plačljivega strokovnega posveta pokličite 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Na Dato se obrnite tudi, če želite ustanoviti podjetje! Izračunajte si plačo Poklicno zavarovanje – v kakšnem primeru ga morajo delodajalci plačevati? Nadaljuj z branjem

Odmera letnega dopusta 2024 – do kdaj jo treba izročiti (oz. prejeti)?

Odmera letnega dopusta 2024 je odmera, ki jo mora delodajalec skladno z Zakonom o delovnih razmerjih podati vsem svojim zaposlenim v podjetju. Do kdaj je to potrebno in na kaj je treba biti pozoren? Pojasnjujemo v nadaljevanju. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pravne svetovalce podjetja Data! Pokličite 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si za ponudbo plačljivega strokovnega posveta. Izračunajte si plačo Odmera letnega dopusta 2024 – kolikšno je minimalno število dni Nadaljuj z branjem

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula – kakšna je razlika?

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula nista sopomenki! V nadaljevanju pojasnjujemo razliko med njima, za več informacij pa se obrnite na naše pravne strokovnjake. Na voljo smo vam na 01 600 1530 in data@data.si. Če prispevek berete zato, ker razmišljate o ustanovitvi podjetja, lahko tudi ta postopek uredite pri nas! Izračunajte si plačo Zakonska ali pogodbena prepoved konkurence? Določila o konkurenčni prepovedi in konkurenčni klavzuli najdemo v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Nadaljuj z branjem

Plača v oglasu za službo – jo bo res treba navesti?

Plača v oglasu za službo – kako je s tem? Pred časom je v medijih krožila novica, da bodo delodajalci kmalu dolžni v zaposlitveni oglas vnesti znesek plače za objavljeno delovno mesto. Pa to drži? Več v nadaljevanju. Če potrebujete pravno pomoč pri selekciji kadra, se lahko obrnete na naše pravne svetovalce. Na DATI imamo številne strokovnjake, ki pomagajo podjetnikom pri poslovanju. Hkrati pa pri nas podjetje lahko tudi ustanovite! Nadaljuj z branjem

Zaposlitveni razgovor – kako naj se pripravi delodajalec?

Zaposlitveni razgovor je eno od ključnih delodajalčevih opravil pri zaposlitvi novega delavca. Veliko je govora o tem, kako naj se nanj pripravi kandidat. A prav tako je pomembna dobra priprava s strani delodajalca. Tudi z vidika zakonodaje! Če ste glede slednjega pri selekciji kadra v dilemi, so vam v pomoč naši pravni strokovnjaki. Za ponudbo posveta pokličite 01 600 1530 ali pišite na data@data.si. Izračunajte si plačo Zaposlitveni razgovor – Nadaljuj z branjem

Zaposlitev novega delavca: za kaj vse mora ob tem poskrbeti delodajalec?

Zaposlitev novega delavca zahteva izvedbo določenih postopkov. Če pri tem potrebujete pomoč, se povežite z našimi pravnimi svetovalci. Pokličite na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si za ponudbo posveta. Te kontakte lahko uporabite tudi, če želite odpreti podjetje! Izračunajte si plačo Zaposlitev novega delavca – poskrbite za ustrezno pogodbo o zaposlitvi Delodajalec delavcu izroči pisni predlog pogodbe o zaposlitvi, in sicer praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo. V Nadaljuj z branjem

Lektoriranje: poslovna priložnost

Lektoriranje je pravopisno in slovnično urejanje besedila. Na tak način se v besedilu odpravi jezikovne in pravopisne napake, po potrebi izboljša slog besedila oziroma ga prilagodi tako, da ustreza njegovemu namenu. Glede na to, da je pred objavo besedil v praksi večinoma priporočeno lektoriranje, so strokovnjaki na tem področju vedno iskani. Če obvladate slovnico, ste natančni in disciplinirani, je lektoriranje priložnost, da postanete sam svoj šef in odprete podjetje. To Nadaljuj z branjem