Go to Top

Gospodarstvo

Odpoved delovnega razmerja

Odpoved delovnega razmerja je ukrep, na podlagi katerega preneha veljati sklenjena pogodba o zaposlitvi in s tem delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. Medtem ko lahko delavec pogodbo odpove brez obrazložitve, pa lahko delodajalec odpove pogodbo le, če za to obstaja utemeljen razlog. V današnjem prispevku se bomo omejili na odpoved delovnega razmerja v primerih, ko delodajalec delavcu ni več zmožen nuditi dela, za katerega sta sklenila delovno razmerje. Gre Nadaljuj z branjem

Oddaja stanovanj – dodaten vir zaslužka

Oddaja stanovanj v najem je vroča dejavnost vseh, ki se odločijo za investicijo z nakupom nepremičnin. Cene nepremičnin rastejo, gradbeništvo kot dejavnost je v polnem razmahu, na voljo je vedno več luksuznih nepremičnin, ki gredo v prodajo za med. Lastnik nepremičnine velikokrat le-to odda v najem, če je ne potrebuje za lastne namene. Izračunajte si plačo! Oddaja stanovanj kot podjetniška aktivnost? Na DATA točko SPOT za registracijo podjetij dobimo veliko Nadaljuj z branjem

P1 plus 2021

P1 plus 2021 je nov razpis, ki ga je objavil Sklad, z namenom oblikovanja garancij za zavarovanja kreditov za mikro, mala in srednja podjetja. S tem P1 plus 2021 kreditom naj bi podjetja zagotavljala likvidnost. Prvi korak pa se za podjetja začne pri komercialni banki. P1 plus razpis pri nas že dobro uveljavljen Razpis P1 plus za zagotavljanje likvidnosti je pri nas že dobro uveljavljen in ga Slovenski podjetniški sklad Nadaljuj z branjem

Nadurno delo

Nadurno delo je delo, ki ga zaposleni delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. Kot določa Zakon o delovnih razmerjih, polni delovni čas delavca ne sme biti daljši od 40 ur tedensko. Priporočljivo je, da delodajalci pravila glede nadurnega dela opredelijo tudi v svojih internih aktih. Kaj je nadurno delo? Nadurno delo je vsako delo, ki ga delavci opravljajo preko polnega delovnega časa. Torej gre za delo, ki časovno presega polni Nadaljuj z branjem

Popoldanski sp – pogosta vprašanja

Popoldanski sp predstavlja dodaten način zaslužka Popoldanski sp, dopolnilna dejavnost, opravljanje dejavnosti kot postranski poklic, so vsa poimenovanja za eno in isto obliko podjetja, ki ga lahko ustanovi posameznik, ki je zaposlen v podjetju za polni delovni čas in bi želel dodatno zaslužiti na legalen način ter razmišlja o registraciji podjetja kot samostojni podjetnik. Izračunajte si plačo! Najbolj pogosta vprašanja pred ustanovitvijo Veliko vprašanj dobivamo referenti DATA točke SPOT Registracije Nadaljuj z branjem

Subvencije za zaposlovanje tudi v 2021

Subvencije za zaposlovanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so ponovno na voljo tudi v letu 2021. Izkoristite subvencije za zaposlovanje v sklopu programov Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih, Zelena delovna mesta in Spodbude za zaposlovanje v učnih delavnicah. Izračunajte si plačo! Subvencije za zaposlovanje prek javnega povabila ”Zaposli.me”  ”Zaposli.me” je program, ki je namenjen spodbudi zaposlovanja brezposelnih oseb starejših od 50 let ter tistih, ki imajo najmanj 30 let in so Nadaljuj z branjem

Pavšalni prispevki 2021

Pavšalni prispevki 2021 – kdo jih plačuje, koliko in najnovejši zneski Pavšalni prispevki 2021 so se z objavo Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki velja od 1.4. 2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2021, povečali. Sklep je bil objavljen na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Ne spreglejte spodnjega članka, če imate registriran popoldanski s.p.! Izračunajte si plačo! Pavšalni Nadaljuj z branjem

Povprečna plača januarja nižja

Povprečna plača Povprečna plača meseca januarja 2021 je bila za 2,2 % nižja od povprečne plače za december 2020. Izraziteje se je znižala v zasebnem sektorju. Obračunajte si plačo! Povprečna plača za januar 2021 je v bruto znesku znašala 1977,20 EUR. To pomeni, da je bila za 2,2 % nižja kot decembra lansko leto, ko je povprečna bruto plača znašala 2021,21 EUR. Povprečna neto plača za januar 2021 pa je Nadaljuj z branjem

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi predstavlja temelj Pogodba o zaposlitvi je osnova in temelj vsakega delovnega razmerja. Pri pripravi pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec poleg Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) upoštevati tudi kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje, interne pravne akte ter ostalo zakonodajo na področju delovnega prava. Delodajalec je novemu zaposlenemu dolžan pisni predlog pogodb o zaposlitvi predložiti v pregled 3 dni pred samim podpisom pogodbe. Izračunajte si plačo! Pogodba o zaposlitvi Nadaljuj z branjem

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj lahko podjetja vključijo v svoje poslovne procese, storitve in izdelke. S tem poskrbijo, da je trajnostni razvoj eden ključnih sestavnih delov strateške usmeritve podjetja. Ne glede na to ali imate ustanovljen d.o.o. ali s.p., na ta način pripomorete k ohranjanju čiste narave in okolja. Obračunajte si plačo z brezplačnim kalkulatorjem Kaj je trajnostni razvoj Trajnostni razvoj kot cilj se je sprva pojavil na področju varovanja okolja, zaščite narave Nadaljuj z branjem

Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada – kdaj vam pripada? Jubilejna nagrada se izplačuje za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe. Vendar pa ni zakonsko določena pravica, ki bi pripadala vsem zaposlenim. Jubilejno nagrado določi delodajalec v internih aktih podjetja. Izračunajte si plačo Komu pripada? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne določa pogojev v zvezi z izplačili jubilejnih nagrad. Odgovor na vprašanje, ali določenemu zaposlenemu jubilejna nagrada pripada ali ne, je treba Nadaljuj z branjem

Kolesarjenje v službo – naložba?

Kolesarjenje v službo je eden izmed načinov, kako izboljšati zdravje in počutje zaposlenih ter hkrati prihraniti! Namesto, da nam jutranja gneča na cesti povzroča stres, kolesarjenje stres odžene in izboljša naše počutje, tik preden vstopimo v delovni prostor. Informativni izračun plače Kolesarjenje je telovadba, s katero prispevamo h krepitvi imunskega sistema in k čistejšemu ozračju, v kolikor je zamenjava za avtomobil. Ker se tudi infrastruktura spreminja in so kolesarske poti Nadaljuj z branjem

SISBON – glavna evidenca kreditojemalcev

SISBON je sistem za izmenjavo informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Upravljavec sistema SISBON je Banka Slovenije. Banke in drugi kreditodajalci so na Banko Slovenije vložili pobudo, da bi omogočili sklepanje kreditnih poslov tudi na daljavo. Kako bi to potekalo v praksi? Izračunajte svojo plačo Kaj je SISBON? SISBON je informacijski sistem, vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih kreditodajalcev za zagotavljanje odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja Nadaljuj z branjem

Povračilo nadomestila plače

Povračilo nadomestila plače je eden izmed interventnih ukrepov, namenjenih ohranitvi delovnih mest zaposlenih, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije. Ukrep je prav tako namenjen ohranitvi zaposlenih, ki ne morejo opravljati dela zaradi karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin. Izračunajte si plačo Rok za državno povračilo nadomestila plače podaljšan Rok za državno povračilo nadomestila plač delavcem zaradi Nadaljuj z branjem