Go to Top

Davki

Kako se oceni boniteta poslovanja?

Boniteta poslovanja predstavlja uspešnost poslovanja posameznega poslovnega subjekta, tj. gospodarske družbe, zadruge ali  samostojnega podjetnika, v daljšem obdobju. Boniteta poslovanja je pomembna pri prijavah na javne razpise in pri oddajanju vloge za kredit.  Kako se oceni boniteta poslovanja? was last modified: 5 marca, 2015 by Data d.o.o.

Mirovanje podjetja: ali je mogoče?

Podjetniki nas velikokrat sprašujejo, ali obstaja postopek t.i. »mirovanje podjetja«. Na vprašanje kaj se vam bolj splača ni enostavnega odgovora, saj je odvisen predvsem od želja in prioritet posameznika. Pomembno pa je poznati prednosti in slabosti obeh strani. Mirovanje podjetja: ali je mogoče? was last modified: 16 marca, 2015 by Data d.o.o.

Moram vstopiti v sistem DDV ali ne?

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede ali ustvarja dobiček ali izgubo. Ne glede na navedeno se seveda ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV, torej niso vsi dolžni pridobiti t.i. identifikacijske številke ( v nadaljevanju ID). Tiste osebe, ki se ali zaradi neizpolnjevanja pogojev ali drugih Nadaljuj z branjem

Osebno dopolnilno delo

S 1. 1. 2015 bo začela veljati sprememba Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), s katero se bo bistveno spremenilo osebno dopolnilno delo. Tudi to bo sedaj urejeno po principu »vsako delo šteje«, opravljalo pa se bo na podlagi t.i. vrednotnic, katere najdete tukaj. Da si osvežimo spomin: kaj je osebno dopolnilno delo? Kot osebno dopolnilno delo se štejejo gospodinjska dela in podobna manjša opravila. Ta se lahko opravljajo samo, če Nadaljuj z branjem

Oprostitev uvoznih dajatev, DDV in trošarin

V predhodnem članku smo razgrabljali o uvoznih dajatvah in carinskih formalnostih, kjer smo se dotaknili osnovnih pojmov in predpisov. V tokratnem pa se osredotočamo zgolj na oprostitev uvoznih dajatev, DDV in trošarin. Pri tem je bistveno. da je pri presoji o upravičenosti blaga v pošiljki do oprostitve pomembna le vrednost blaga. Oprostitev uvoznih dajatev, DDV in trošarin was last modified: 5 marca, 2015 by Data d.o.o.

Uvozne dajatve in carinske formalnosti

Če začnemo čisto na začetku: kaj sploh so uvozne dajatve? Če citiramo Carinsko upravo RS: “Uvozne dajatve so carine in/ali druge dajatve s podobnim učinkom (npr. protidampinške ali izravnalne dajatve)”. Carina se obračunava, kot je predpisano po stopnji od carinske vrednosti blaga, ki se navadno ugotavlja iz samega računa o nakupu, podrugi opciji tudi na osnovi vrednosti enakega ali podobnega blaga, uvoženega na carinsko območje EU. V tem aspektu je potrebno poudariti, da Nadaljuj z branjem

Vlaganje v razvoj kot davčna olajšava

Od 1.1.2013 lahko podjetje, ki izvaja raziskovalno-razvojno dejavnost oziroma projekte, sredstva, ki ji vlaga v ta namen, uveljavlja kot 100% davčno olajšavo, ko se obračunava davek na dobiček. V članku si bomo pogledali za katere raziskovalno-razvojne projekte lahko davčno olajšavo uveljavljate, kakšni so pogoji in kaj je potrebno storiti za uveljavljanje davčne olajšave. Vlaganje v razvoj kot davčna olajšava was last modified: 2 julija, 2015 by Data d.o.o.

Prehodno obdobje se je izteklo: FURS s 1.9. opominja le še preko eDavkov!

Z današnjim dnem se je izteklo prehodno obdobje in Finančna uprava RS (FURS) bo podjetja in podjetnike o neplačanih davčnih obveznostih opominjala le še prek portala eDavki. Opomini, ki jih pošilja Furs, so informativne narave, v primeru neplačila pa davčnemu zavezancu grozi izvršba (kaj je davčna izvršba?). Prehodno obdobje se je izteklo: FURS s 1.9. opominja le še preko eDavkov! was last modified: 5 marca, 2015 by Data d.o.o.

Kaj je davčna izvršba? – 2.del: Pravna sredstva zoper davčno izvršbo

V prvem članku iz serije smo obravnavali splošne pojme in zakonske podlage o davčni izvršbi. V tokratnem članku vam predstavljamo pravna sredstva, ki so možna v postopku davčne izvršbe. Če ponovimo: davčna izvršba je poseben upravni postopek, ki ga davčni organ izvaja v skladu z določbami iz ZDaP-2. Opravi se v primeru, če dolžnik svoje davčne obveznosti ne izpolni v določenem roku. Kaj je davčna izvršba? – 2.del: Pravna sredstva Nadaljuj z branjem

FURS opozarja na konec prehodnega obdobja

Po novem bo Finančna uprava RS (FURS) o neplačanih davčnih obveznostih podjetja in podjetnike opominjala le še preko portala eDavki. Prehodno obdobje pošiljanja opominov po klasični poti in preko portala eDavki se namreč izteka konec avgusta. FURS opozarja na konec prehodnega obdobja was last modified: 4 decembra, 2017 by Data d.o.o.