Go to Top

Davki

Komu ne bo treba imeti davčne blagajne?

Podjetniki imajo na voljo dve možnosti evidentiranja prometa, in sicer z elektronsko napravo za izdajo računov ter ročno izdajanje računov na predpisanem in potrjenem obrazcu iz vezane knjige računov. Od 31. januarja 2015 naprej bo začel veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku, ki predvideva spremenjena pravila evidentiranja gotovinskega prometa – elektronske blagajne in ročno izpisane račune.  Nekaterim zavezancem iz zakona o davku na dodano vrednost pa tudi v prihodnje ne Nadaljuj z branjem

Razmišljate o prehodu iz navadnega s.p. na normiranca?

Z novim davčnim letom se začenjata uporabljati noveli zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se zvišuje prag letnega prometa za pavšalno obdavčitev, hkrati pa zvišujejo normirani stroški. Pričakovati je, da se bo za pavšalno obdavčitev odločilo več samostojnih podjetnikov. Tudi vi razmišljate o prehodu iz navadnega s.p. na normiranca? Z novelama zakonov se prihodkovni limit, ki je določen kot pogoj za vstop v sistem Nadaljuj z branjem

Za kakšen znesek, obračunan v EU, lahko zahtevamo povračilo DDV?

Spodnje meje višine DDV, plačanega v tujini, za katerega lahko davčni zavezanci vložijo posamezen zahtevek za povračilo DDV, so po državah članicah EU standardizirane. Osnovna pravila določajo, da se lahko zahtevki za vračilo DDV nanašajo na minimalno tri mesece ter največ na celotno koledarsko leto. Skupni znesek DDV, za katerega se zahteva vračilo v zahtevku za celotno koledarsko leto, mora znašati najmanj 50 EUR. Na zahtevkih, ki se nanašajo na Nadaljuj z branjem

Obetajo se spremembe obračuna davčnih odtegljajev

Iz Ministrstva za finance obveščajo, da je bil dne 22. 12. 2014 v Uradnem listu RS, št. 93/14, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu. S pravilnikom se uvaja obveznost predložitve podatkov, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh Nadaljuj z branjem

DDV in najem (tudi) poslovnih prostorov

Dejavnost oddajanje nepremičnin v najem je praviloma, po Zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) oproščena dejavnost. To pomeni, da v kolikor podjetje zaračunava najemnino (fizičnim ali pravnim osebam), od nje ne sme obračunati DDV. Na podlagi 44. člena ZDDV-1 so izvzeti (iz oprostitve) najemi določenih nepremičnin: nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju; dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil; dajanja Nadaljuj z branjem

Ali veste, kako si še lahko znižate davčno osnovo?

Bliskovito se približuje konec poslovnega/davčnega leta, kar pomeni, da bo s tem tudi konec možnosti optimiranja davčnih obveznosti v smislu preveritve pravilnosti in optimalnosti davčne osnove od katere plačujejo podjetja in podjetniki davke na dobiček. Kako si torej lahko znižate davčno osnovo? S svojim računovodjem preverite, če so poslovni dogodki in vrednosti le-teh skladni z dejanskim stanjem in tudi morebitnimi internimi pravilniki podjetja: Ali so vsi izdani računi tudi dejansko Nadaljuj z branjem

Zneski olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015

Potem, ko je državni zbor podaljšal 50-odstotno obdavčitev najvišjih plač še za eno leto, so na finančnem ministrstvu določili zneske olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015. Ker se pri izračunu zneskov ne upošteva več rast cen življenjskih potrebščin, ostaja splošna olajšava nespremenjena. Splošna olajšava pri dohodnini bo v letu 2015 3.302,70 evra, za tiste z nižjimi prihodki pa se lahko v dveh stopnjah zviša do 7.635,76 evra, Nadaljuj z branjem

Vlada uvaja davčne blagajne

Vlada uvaja nove ukrepe za obvladovanje sive ekonomije in spreminja zakon o gospodarskih družbah. Država zaradi skrite prodaje blaga in storitev na leto izgubi od štiri do osem milijard evrov, zato nameravajo s 1. septembrom 2015 uvesti nov tip davčnih blagajn in z novelo zakona o gospodarskih družbah ustaviti tako imenovano veriženje podjetij. Vlada želi v zvezi z davčnimi blagajnami in z njimi povezane stroške zakonsko utemeljiti in izpeljati tako, da bodo Nadaljuj z branjem

Zaposleni v tujini morate medletno napoved oddati do konca leta

Uslužbenci, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri tujem delodajalcu v tujini, naj do konca leta na svoj davčni urad vložijo izpolnjen obrazec napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, kjer napovejo dohodke iz tujine. Na podlagi napovedi jim bo davčni organ v začetku prihodnjega leta izdal odločbo o odmeri akontacije dohodnine, s katero jim bo določil zneske akontacije za celotno davčno leto (mesečni obroki). V ta namen bodo Nadaljuj z branjem

Stopnja normiranih odhodkov se iz 70 % povečuje na 80 %

V Uradnem listu Republike Slovenije so bile objavljene spremembe, ki določajo spremenjeno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Davčno priznani normirani odhodki se bojo povečali iz dosedanjih 70% na 80% prihodkov. Spremenjena stopnja davčno priznanih normiranih odhodkov v višini 80 % se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015 dalje. Skladno s tem so bile na e-VEM izvedene spremembe na obrazcu za prijavo davčnih Nadaljuj z branjem

Ste vedeli, da si še lahko znižate dohodnino?

Poleg splošne olajšave in olajšave za vzdrževane družinske člane si lahko znižate dohodnino tudi z vplačilom premije individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, s katerim istočasno varčuje za dodatno pokojnino. Tekom svoje delovne dobe lahko tako zaposleni prihrani na dohodnini več tisoč evrov in si zagotovi, da poleg javne dobiva še dodatno pokojnino. Po novi pokojninski zakonodaji znaša javna pokojnina za 40 let delavne dobe le 57,25 odstotka povprečne neto plače. Kot primer damo zaposlenega, ki Nadaljuj z branjem

Novosti na področju DDV v letu 2015

Pretekli teden je bil v državnem zboru sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost. Preberite si glavne novosti na področju DDV, ki bodo v veljavi od 1. januarja 2015. Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici ima pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve, ki so jih zanj opravili davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz Nadaljuj z branjem

Predlog višjih davčnih stopenj na finančne in zavarovalniške storitve

Vlada je predlagala sprejetje sprememb davčnih zakonov po nujnem postopku. Z višjimi davčnimi stopnjami na finančne storitve in na promet zavarovalnih poslov bi v proračun priteklo dodatnih 30 milijonov evrov. Ključni poudarki predlaganih sprememb so: Dvig davčne stopnje s 6,5 na 8,5 odstotkov. Sprememba višine in razpona glob (do 125.000 evrov). Večja preglednost poslovanja z gotovino, preglednost in sledljivost transakcij. Izdajanje računov z uporabo vezane knjige računov za zavezance, ki Nadaljuj z branjem