Go to Top

Kaj lahko storim, če imam težave s telekomunikacijskim operaterjem?

Ste pred kratkim prejeli račun telekomunikacijskega operaterja s katerim se ne strinjate? Ali veste katere storitve vam je telekomunikacijski operater zaračunal na računu? Kaj storiti, če se z računom ne strinjate? Ali veste kam se lahko obrneta na pomoč?

Informativni izračun plače

Pomembno je, da prejeti račun vedno pregledate. Če se z opravljenimi storitvami in izstavljenim računom telekomunikacijskega operaterja ne strinjate, morate to operaterju nemudoma sporočiti.

Pri tem ne gre za splošno ureditev urejanja stvarnih napak, o kateri smo že pisali v prispevku Kakšna je razlika med garancijo in stvarno napako, pač pa za posebno ureditev.

Zakon o elektronskih komunikacijah predvideva poseben postopek.

 1. Napisati morate pisni ugovor oz. reklamacijo z opisom vseh razlogov ter vsemi morebitnimi dokazili. Pomembno je, da telekomunikacijskemu operaterju čimbolj podrobno opišete razloge zakaj se z računom ne strinjate in predložite dokazila v svojo korist.
 2. Reklamacijo naslovite reklamacijski službi telekomunikacijskega operaterja.
 3. Potrebujete zanesljiv računovodski servis

  Marina Arh, DataMarina Arh, Data

  Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) določa, da je rok za ugovor 15.dni.
  Rok 15. dni začne teči tistega dne, ko je uporabnik izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje, s katerim se ne strinja. Najkasnejši dan za izdajo ugovora je v 60 dneh od izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek. Šteje se, da je ugovor pravočasen tudi, če je vložen zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Če bi se rok iztekel na soboto, nedeljo, praznik ali dela prost dan, je ugovor pravočasen, če je vložen prvi naslednji delovni dan.
 4. Če s telekomunikacijskim operaterjem ne morete najti skupne rešitve, lahko vložite predlog za rešitev spora na agencijo. Za reševanje sporov je pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS).
 5. Pravni nasvet

 6. Spor pred Agencijo za komunikacijske storitve in omrežja lahko vsak končni uporabnik rešuje, če:
  • telekomunikacijski operater ugovoru ne ugodi,
   • o končni uporabnik mora v tem primeru predlog za rešitev spora na agencijo vložiti v 15 dneh od prejema odločitve operaterja;
  • telekomunikacijski operater o ugovoru v 15 dneh od njegove vložitve ne odloči,
   • končni uporabnik mora v tem primeru predlog za rešitev spora na agencijo vložiti v 30 dneh od vložitve ugovora;
  • ugovoru ugodi, vendar obveznosti ne izpolni v 15 dneh od vročitve te odločitve končnemu uporabniku,
   • končni uporabnik mora v tem primeru predlog za rešitev spora na agencijo vložiti v 15 dneh po poteku roka za izpolnitev obveznosti.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja