Go to Top

Ustanovitev podjetja

Ustanovitev podjetja

Se odločate za ustanovitev podjetja in ste tik pred pričetkom podjetniške poti? Se sprašujete ali bi raje ustanovili (enoosebno) družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ali postali samostojni podjetnik (s.p.)? Lahko pa na VEM točki ustanovite tudi večosebne družbe.

Postopek za ustanovitev podjetja je danes enostavnejši in lažji kot kdajkoli.

Rezervirajte svoj termin

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2016 in 2017", ki ga financirajo SPIRIT Slovenija, Javna agencija, RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Kaj je dobro vedeti preden se odločite za ustanovitev podjetja?

Preden se odločite za ustanovitev podjetja je dobro vedeti predvsem, koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi.

Samostojni podjetnik namreč odgovarja za poslovanje svojega podjetja s celotnim svojim premoženjem. To pomeni s svojo hišo, prihranki na bančnem računu, vikendom na morju, skratka z vso lastnino, ki je pisana na njegovo ime. Lastnik d.o.o.-ja pa s svojim premoženjem ne odgovarja, ampak le z višino sredstev, ki jih ima podjetje samo. To je pomemben vidik, ki je treba upoštevati, preden se odločite za ustanovitev podjetja.

Kako ustanoviti podjetje – s.p. ali d.o.o.?

Preden se podjetnik sooči z vprašanjem, kako poteka ustanovitev podjetja, se mora še pred tem odločiti oziroma izbrati kakšno pravno obliko podjetja si želi ustanoviti.

Najpogostejši obliki ustanavljanja podjetij sta:

Razlike med s.p. in d.o.o.

 S.P.D.O.O.
Osebna odgovornostDA (odgovarjate z osebnim premoženjem)NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapitalNi potreben7.500 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na VEM točki izključno v denarju.
UstanovitevBrezplačno na VEM točkiBrezplačno na VEM točki
Obdavčitev dobička16 %, 27 %, 34 %, 39 % , 47 % (dohodninska lestvica)Davek od dohodkov pravnih oseb – 19 %
Vodenje poslovnih knjigNorminirani odhodki (80%)
Enostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo
Norminirani odhodki (80%)
Dvostavno knjigovodstvo

Več lahko izveste na našem seminarju

Pogoji za ustanovitev podjetja

 1. Družbenik v evidenci FURS-a ne sme biti zaveden kot davčni dolžnik ali neplačnik.
 2. Bodoči družbenik-i in bodoči zastopnik-i podjetja, mora-jo biti pri postopku registracije osebno prisotni.
 3. Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument.
 4. Ustanovitveni kapital d.o.o. mora biti v denarju in najmanjšem znesku 7.500 EUR.

Za ustanovitev podjetja (s.p ali d.o.o.) na točki VEM DATA potrebujete:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik objekta. Soglasje lastnik objekta overi na Upravni enoti ali pri notarju.

Na podlagi ZGD-1I namreč velja, da mora samostojni podjetnik ali družbenik družbe, ki ni lastnik ali solastnik objekta na poslovnem naslovu, pri prijavi za vpis ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo (so)lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo (so)lastnika objekta za prijavo ali spremembo poslovnega naslova lahko overi referent na VEM točki tako za družbe z omejeno odgovornostjo, kot tudi za samostojnega podjetnika.

Soglasje za S.P.

Soglasje za D.O.O.

Postopek ustanovitve s.p. na VEM točki DATA

Za postopek registracije s.p. na VEM točki, bodoči podjetnik potrebuje:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik objekta. Soglasje lastnik objekta overi na Upravni enoti ali pri notarju.

Pri postopku registracije s.p. na VEM točki, referent za bodočega podjetnika pripravi sledeče obrazce:

 • prijava za vpis samostojnega podjetnika- AJPES obrazec
 • oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika – DURS obrazec
 • prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 obrazec

Podjetnik obrazce podpiše in referent jih nato po elektronski poti pošlje na ustrezne institucije. Sklep o vpisu podjetnika v poslovni register AJPES, bo podjetnik prejel naslednji dan od datuma, ki ga je pri postopku za ustanovitev podjetja predlagal za datum vpisa v register podjetij, na naslov, ki ga je določil ob registraciji.

Postopki, ki jih s.p. opravi po registraciji podjetja:

 1. S sklepom o vpisu v poslovni register podjetij AJPES, podjetnik nato odpre TRR na banki
 2. Podjetniku predlagamo se udeleži usposabljanja iz Varstva in zdravja pri delu, izdela oceno tveganja in opravi zdravniški pregled na medicini dela.
 3. Predlagamo, da se novi podjetnik čim prej sestane z bodočim računovodjem svojega podjetja.

Koristni napotki za s.p.:

 • Če želite ustanoviti s.p. na določen, želeni dan, vam svetujemo, da se za termin registracije s.p. naročite nekaj dni prej, saj boste le tako lahko pričeli s poslovanjem na dan, ki ga boste sami določili ob registraciji podjetja. Ustanovitev podjetja – s.p. na isti dan, ko opravljate postopek na VEM točki, ni več mogoča.
 • Smiselno je ob registraciji podjetja registrirati tiste in toliko dejavnosti, s katerimi bo podjetnik takoj začel poslovati. Dodajanje novih dejavnosti je možno tudi po ustanovitvi podjetja.
 • Imaginarno ime pri s.p. ni obvezno, saj ga podjetnik lahko kadarkoli doda k imenu podjetja.

Postopek ustanovitve d.o.o. na VEM točki DATA

Pred registracijo d.o.o. vam svetujemo, da si preberete, kaj je potrebno urediti pred odprtjem d.o.o.

Na Vem točki se lahko ustanavljajo tako enoosebne kot večosebne družbe (v kolikor se družbeniki strinjajo s formalno družbeno pogodbo, ki se nahaja v sistemu e-Vem).

Za postopek registracije d.o.o. na VEM točki, bodoči podjetnik potrebuje:

 • osebni dokument,
 • overjeno soglasje lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste lastnik objekta. Soglasje lastnika objekta overi referent na VEM točki, Upravna enota ali pri notar.

Pri postopku registracije d.o.o. na VEM točki, referent za podjetje pripravi sledeče obrazce:

 • Akt o ustanovitvi /Družbeno pogodbo, če je več ustanoviteljev
 • Sklep o imenovanju zastopnikov
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova
 • Izjava zastopnika
 • Davčne podatke

Družbeniki in zastopniki podpišejo dokumente. Referent VEM točke, podjetnikom izroči dokumentacijo za odprtje začasnega računa na izbrani banki:

 • Akt o ustanovitvi/Družbeno pogodbo
 • Sklep o imenovanju zastopnikov
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova

S to dokumentacijo podjetnik odpre začasni račun na banki, na ta račun nakaže oziroma položi osnovni kapital in banka mu izda Potrdilo o vplačilu kapitala. To potrdilo v originalu podjetnik dostavi na VEM točko (najkasneje v 14-dneh), referentu, ki je zanj pripravil dokumentacijo podjetja. Referent VEM točke po elektronski poti pošlje dokumentacijo na registrsko sodišče. Če je z vlogo vse v redu, je podjetje registrirano v cca 7 dneh. Po prejemu Sklepa o vpisu poslovnega subjekta v register podjetij, se podjetnik vrne na banko in začasni račun spremeni v poslovni račun. Podjetje razpolaga 7.500 EUR kapitala za tekoče poslovanje.

Kje ustanovitev podjetja poteka najhitreje?

Najhitrejši način za ustanovitev podjetja je ustanovitev podjetja na VEM točki (VEM – Vse na Enem Mestu). Na VEM točki na Dati vam uredimo vse potrebno za ustanovitev podjetja, pa naj bo to ustanovitev s.p. ali odprtje d.o.o.

Rezervirajte svoj termin