Go to Top

Podjetniške novice

Aktualne novice

Domači stroški po novem davčno nepriznani

Data d.o.o. čas branja 1min 30s

Seznanjamo vas z »neprijetno« novico saj je DURS skupaj z Ministrstvom za finance dne 12.01.2012 objavil pojasnilo s katerim je stroške ki smo jih do sedaj lahko proporcionalno delili med gospodisntvo in podjetje (elektrika voda ogrevanje internet …) označil za davčno nepriznane odhodke kar posledično pomeni da teh stroškov ne moremo več upoštevati kot davčno priznane odhodke.

Novosti pri izplačilu socialnih transferjev

Data d.o.o. čas branja 1min

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je 10. februarja 2012 sporočilo da je izvedlo nakazilo denarne socialne pomoči za 4.377 prosilcev ki so nove vloge za denarno socialno pomoč vložili decembra lani ter tudi okvirno 1.500 prosilcev za izredno denarno socialno pomoč. Drugi decembrski vlagatelji vlog za denarno socialno pomoči katerih vlog do tega tedna ni bilo mogoče rešiti in januarski vlagatelji bodo izplačilo prejeli 20. februarja. Nadaljnja izplačila bodo izvedena v skladu s terminskim načrtom izplačil transferjev v letu 2012

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (2011, 2010)

Data d.o.o. čas branja 2min 45s

Na podlagi drugega odstavka 355. člena in tretjega odstavka 382. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS št. 117/06 24/08 – ZDDKIS 125/08 20/09 – ZDoh-2D 110/09 1/10 – popr. in 43/10) izdaja minister za finance Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Unija inovacij: konkurenčnost in znanje na prvo mesto

Data d.o.o. čas branja 1min 15s

Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Urad Vlade RS za komuniciranje vas vabita na posvet v izvedbi Centra Evropa z naslovom »Unija inovacij: konkurenčnost in znanje na prvo mesto« ki bo potekal v petek 10. februarja 2012 ob 10. uri v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Marketinški fokus: Prihodnost marketinga

Data d.o.o. čas branja 2min 40s

Na 53. marketinškem fokusu so govorili o drugačnih potrošnikih in drugačnih marketinških načrtih. Za začetek leta so pogledali kaj dobrega se je realiziralo v zadnjem letu in kaj lahko pričakujemo da bo na področju marketinga ključno v letu 2012.

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. | eu-skladi.si