Go to Top

Podjetniške novice

Aktualne novice

Pirotehnični izdelki: zakonska ureditev prodaje in uporabe

Tjasa Dobnik čas branja 3min 50s
Pirotehnični izdelki: zakonska ureditev prodaje in uporabe
link icon

Pirotehnični izdelki in prodaja le-teh je načeloma dovoljena vse leto. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati zakonsko določene omejitve. Omejitve in pogoje za zakonito prodajo pirotehničnih izdelkov predstavljamo v nadaljevanju.   Statistični podatki nakazujejo, da prodaja pirotehničnih izdelkov iz leta v leto upada. Slednje gre pripisati vse večji ozaveščenosti Nadaljuj z branjem

Višja sila – kako lahko ukrepa delodajalec?

Tjasa Dobnik čas branja 3min 5s
Višja sila - kako lahko ukrepa delodajalec?
link icon

Kot "višja sila" se smatrajo primeri nenadnih vremenskih ujm, ki delodajalcem lahko povzročijo marsikatero preglavico. Delodajalci, veste kako ravnati v primeru višje sile? Pravniki Data d.o.o. opozarjajo, da je potrebno v primerih ko nastopi višja sila dosledno upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), morebitne kolektivne pogodbe dejavnosti ter splo­šne akte Nadaljuj z branjem

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. | eu-skladi.si